Deklaratsiooni esitamise võimalused

 • Deklaratsiooni saab esitada e-MTAs kas käsitsi sisestades või failist laadides. 
  Deklaratsiooni saab laadida XML-failist kas ühe failina või lisade kaupa. Lisaks on lisasid 1 ja 2 ning vormi INF 1 võimalik laadida ka CSV-failist pärast deklaratsiooni moodustamist. 

  deklaratsiooni esitama

 • Deklaratsiooni on võimalik esitada ka üle X-tee.

 • Paberil võib deklaratsiooni TSD esitada siis, kui on kuni 5 rida, s.t deklareeritakse kuni viis väljamakse saajat.

Käsiraamat - deklaratsiooni esitamise juhised

Käsiraamatu sisu avaneb allolevast teemade menüüst, alateemade kuvamiseks vajutage menüüribal noolele.

3. Mitteresidendist töötaja töötasu üle 2100 euro

Töölepinguline töötaja, töötasu üle  2100 euro (väljamakse liik 120)

Olle on Rootsi residendist töölepinguga töötaja, kelle töötasu (brutosummas) on 2500 eurot
Selle näite puhul pole väljamaksele kinnipeetava tulumaksu arvutamisel maksuvaba tulu kohaldamine lubatud (olenemata sellest, kui suur on mitteresidendi kogu aasta tulu kokku ning olenemata sellest, millises riigis on tasu saaja maksuresident). Töötaja ei ole vanaduspensionieas.

Mitteresidendi puhul ei saa kinni pidada kohustusliku kogumispensioni (II samba) makseid. 
Väljamaksega üle 2100 euro maksuvaba tulu kohaldada ei saa. Kuigi töötaja on esitanud avalduse maksuvaba tulu rakendamiseks 500 eurot kuus, siis tööandja võib maksuvaba tulu rakendada vaid seadusega lubatud suuruses. 

Maksuarvutus
 • Sotsiaalmaks 2500 x 33% = 825 eurot
 • Kinnipeetud töötuskindlustusmakse 2500 x 1,6% = 40 eurot
 • Tööandja töötuskindlustusmakse 2500 x 0,8% = 20 eurot
 • Kinnipeetud tulumaks (2500–40) x 20% =  492 eurot

Olle pangakontole kantakse töötasu netosummas, mis on 1968 eurot (2500–40–492).

Deklareerimine vormi TSD lisal 2

Väljamakse saaja

Väljamakse

Millisest riigist on väljastatud A1/E101

isiku- või registrikood Eestis

nimi või ees- ja perekonnanimi

residendiriik

liik

summa

2000

2010

2020

2030

2040

2060

32165778900

Olle

SE

120

2500

Sotsiaalmaksuga maksustatav

väljamakse

Sotsiaal-

maks

Töötuskindlustusmaksega maksustatav väljamakse

Kinnipeetud töötuskindlustus-makse

Tööandja

töötuskindlustusmakse

2070

2110

2120

2130

2140

2500

825

2500

40

20

Tulumaksuga maksustatav

väljamakse

Tulumaksu kinnipidamisel maha arvatud maksuvaba tulu

Kinnipeetud

tulumaksu määr

Kinnipeetud

tulumaks

Liik

Summa

2150

2154

2155

2160

2170

2500

20

492

Maksuarvutuse erandid
 • Kui töötaja on Eesti vanaduspensionieas, ei peeta väljamakselt kinni töötuskindlustusmakset koodil 2130 määraga 1,6% (näites 40 eurot).

 • Kui töötaja kohta on välisriigist (teisest Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigist (EL liikmesriigid, Island, Liechtenstein, Norra) või Šveitsist (näites Lätist) väljastatud selles välisriigis sotsiaalset kindlustatust kinnitav tõend vormil A1, tuleb see riik märkida koodile 2060 ning siis ei arvutata Eestis sotsiaalmaksu koodil 2110 (näites 825 eurot) ega töötuskindlustusmakset koodil 2130 (näites 40 eurot) ega koodil 2140 (näites 20 eurot). Sel juhul tuleb valida väljamakse liigiks 121, kui töö toimub Eestis. 

Viimati uuendatud 13.12.2021

Viimati uuendatud 31.05.2022

Kas sellest lehest oli abi?