Hasartmängukorraldajale

Eestis on lubatud korraldada vaid hasartmänguseaduse nõuetele vastavaid hasartmänge. Hasartmängude korraldamise õigus on isikul, kellel on Maksu- ja Tolliameti poolt väljastatud tegevusluba, korraldusluba ja kes vastab seadusest tulenevatele üldnõuetele.

Mis on hasartmäng

Selleks, et aru saada, kas lube on vaja taotleda, tuleb kõigepealt hinnata, kas mäng liigitub hasartmänguks. Hasartmänguseaduse kohaselt on hasartmäng mäng, milles:

 • osalemise tingimuseks on mängija poolt rahaliselt hinnatava panuse tegemine
 • panuse tegemise tulemusel võib mängija saada rahaliselt hinnatava võidu
 • mängu tulemus määratakse osaliselt või täielikult juhuslikkusel põhineva tegevusega või see sõltub eelnevalt mitteteadaoleva sündmuse toimumisest.

Eestis võib korraldada järgmist liiki hasartmänge:

 • Õnnemängud
 • Toto ehk spordiennustus
 • Loterii
 • Osavusmängud
 • Kaubanduslik loterii.

Hasartmängude korraldajad maksavad hasartmängumaksu. Rohkem infot maksustamisest ja deklareerimisest.

Millistel juhtudel ei ole luba vaja

Hasartmängu tunnustega mänge võib korraldada ilma loata ja hasartmänguseaduse nõuded neile ei kehti, juhul kui pakutakse:

 • osavusmängu, mille ainus võimalik võit on võimalus uuesti osaleda samas mängus
 • spordivõistlusi
 • loteriid, mille võidufondi väärtus on kuni 1000 eurot
 • kaubanduslikku loteriid, mille võidufondi väärtus on kuni 10 000 eurot.

Neid mänge hasartmängumaksuga ei maksustata.

Hasartmängude liigid

Õnnemängud on mängud, mille tulemus sõltub juhusest ja mida mängitakse mehaanilise või elektroonilise vahendi abil või mängu läbiviija vahendusel.

Õnnemängudeks on:

 • Mängulaual ja mänguautomaadil korraldatavad mängud – mängud, mille tulemuste väljaselgitamiseks kasutatakse hasartmängude korraldamiseks valmistatud või selleks kohandatud elektroonilist, mehaanilist või elektromehaanilist seadet või mängu läbiviija abi.
 • Õnnemänguturniir - võistlus, milles osalejad võistlevad omavahel õnnemängus, kusjuures iga osaleja saab õnnemängu alustamisel osavõtutasu eest võrdse positsiooni.
  Õnnemänguturniir võib toimuda:
   1) turniirina, kus on osalustasude summa turniiris osalejate poolt hasartmängukorraldajale makstud tasude summa, millest moodustub turniiri võidufond ja korraldaja teenustasu, või
  2) ringmänguna, kus on osalustasude summa mängijate poolt ringmängus tehtud panuste arvelt hasartmängukorraldajale laekuvate tasude summa.
 • Täiendavad õnnemängud – mängud, mis mängureeglites sätestatud tingimuste täitumisel annavad mänguautomaadil või mängulaual mängijale võimaluse võita ühendatud mänguautomaatide või mängulaudade panuste arvelt kogutud või eelnevalt kindlaksmääratud muu võidu.

Õnnemänge saab korraldada nii maapealses kasiinos, laevadel kui ka internetis ehk kaughasartmänguna.

Kaughasartmäng on hasartmängu korraldamine viisil, kus mängu tulemus selgitatakse elektroonilisel seadmel ja mängija saab mängus osaleda elektroonilise sidevahendi, sealhulgas telefoni, Interneti või meediateenuste vahendusel.

Kaughasartmänguks ei peeta hasartmängu, mille korraldamisel kasutatakse elektroonilist sidevahendit üksnes panuse vastuvõtmiseks, mängu tulemustest teavitamiseks või väljamakse tegemiseks mängija arvele.

Õnnemängu korraldamise õigus on ainult juriidilisel usaldusväärsel isikul, kes vastab hasartmänguseaduse nõuetele ning kellel on nii hasartmängu korraldamise tegevusluba kui ka korraldusluba.

Rohkem infot lehelt "Lubade taotlemine".

Totod on mängud, mille tulemus sõltub mängija ennustatud sündmuse toimumisest, toimumata jäämisest või toimumise viisist. Sündmus, mille suhtes mängija ennustuse teeb, peab olema väljaspool hasartmängukorraldaja kontrolli.

Võidu saamine sõltub ennustuse paikapidavusest ning võidu suurus sõltub panuse suurusest ja enne panuse tegemist määratud võidu koefitsiendist (ehk kihlvedu) või hasartmängukorraldaja poolt määratud protsendist panuste summast, õigesti ennustanute arvust ja nende panuste suurusest (ehk totalisaator).

Totot võib pakkuda kõikvõimalikele hasartmängu korraldajast mittesõltuvatele sündmustele ja ei ole piiratud vaid spordiga.

Toto puhul võib pakkuda panuse vastuvõtmist ja võitude väljamaksmist maapealses mängukohas (ehk toto mängukohas) või panuse vastuvõtmist ja võitude väljamaksmist sidevahendi abil (ehk toto korraldamist interneti vahendusel või telefoni teel).

Toto korraldamise õigus on ainult juriidilisel usaldusväärsel isikul, kes vastab hasartmänguseaduse nõuetele ning kellel on nii hasartmängu korraldamise tegevusluba kui ka korraldusluba.

Rohkem infot lehelt "Lubade taotlemine".

Loteriid on mängud, mille tulemus sõltub juhusest, kusjuures võidufond moodustab kuni 80% loteriipiletite tiraaži realiseerimishinnast ning mängu tulemust ei selgitata üle kolme korra ööpäevas või see selgub loteriipiletil asuva mänguvälja avamisel.

Loterii jaguneb:

 • Klassikaline loterii, mille tulemuse selgitab loterii korraldaja pärast loteriis osalemise võimaluse pakkumise lõpetamist.
 • Kiirloterii, mille tulemus on loteriipiletite vahel juhuslikult määratud enne piletite omandamist mängija poolt ning tulemus saab mängijale teatavaks pärast loteriipileti omandamist mänguvälja avamisel.

Loteriid, mille võidufondi väärtus on üle 1000 euro võib korraldada üksnes korraldusloa alusel aktsiaselts, mille aktsiakapitali suurus on vähemalt 1 000 000 eurot ja mille kõik aktsiad kuuluvad Eesti riigile. 

Rohkem infot lehelt "Lubade taotlemine".

Loteriisid, mille võidufondi väärtus on kuni 1000 eurot võib korraldada ilma korraldusloata ja neile ei laiene hasartmänguseaduse nõuded.

Osavusmängud on mängud, mille tulemus sõltub ülekaalukalt mängija füüsilisest osavusest või oskustest ja teadmistest ning mida mängitakse mehaanilise või elektroonilise seadme abil.

Mängud, mille tulemus sõltub täielikult mängija osavusest ja mida ei mängita mehaanilise või elektroonilise seadme abil osavusmängudeks ei loeta nt spordivõistlused.

Osavusmängud, mille ainus võimalik võit on võimalus uuesti osaleda samas mängus hasartmänguseaduse nõudeid ei kohaldata ja nende pakkumiseks ei ole lube vaja.

Osavusmänge saab korraldada nii maapealses mängukohas, laevadel kui ka internetis ehk kaughasartmänguna.

Kaughasartmäng on hasartmängu korraldamine viisil, kus mängu tulemus selgitatakse elektroonilisel seadmel ja mängija saab mängus osaleda elektroonilise sidevahendi, sealhulgas telefoni, Interneti ja meediateenuste vahendusel.

Kaughasartmänguks ei peeta hasartmängu, mille korraldamisel kasutatakse elektroonilist sidevahendit üksnes panuse vastuvõtmiseks, mängu tulemustest teavitamiseks või väljamakse tegemiseks mängija arvele.

Osavusmängude korraldamise õigus on ainult juriidilisel usaldusväärsel isikul, kes vastab hasartmänguseaduse nõuetele ning kellel on nii hasartmängu korraldamise tegevusluba kui ka korraldusluba.

Rohkem infot lehelt "Lubade taotlemine".

Kaubanduslik loterii on kauba või teenuse pakkuja poolt kauba või teenuse müügi edendamiseks või kauba, teenuse või nende pakkuja reklaamimiseks korraldatav klassikaline või kiirloterii.

Kaubanduslikus loteriis osalemise õigus saadakse koos kauba või teenuse omandamisega. Juhul, kui loosis osalemise õigust ei saada koos kauba või teenuse omandamisega, ei ole tegemist kaubandusliku loteriiga vaid tavapärase loteriiga, mille korraldamiseks kehtivad teistsugused nõudmised.

Üle 10 000-eurose võidufondiga kaubandusliku loterii korraldaja on kohustatud enne kampaania läbiviimist registreerima kaubandusliku loterii majandustegevuse registris.

Alla 10 000-eurose võidufondiga kaubandusliku loteriide korraldamisel hasartmänguseaduse nõudeid ei kohaldata ja nende puhul  ei ole vaja esitada majandustegevuse teadet. Neid mänge reguleerib Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet. 

Rohkem infot kaubandusliku loterii kohta.

Abiinfo

Küsimuste korral kirjutage palun e-posti aadressile hasart@emta.ee.

Lubade taotlemine

Selleks, et pakkuda Eestis hasartmänge on vaja ettevõttel taotleda Maksu- ja Tolliametis hasartmängude korraldamise tegevusluba ja korraldusluba.

Loe edasi

Kaubanduslik loterii

Kaubanduslikku loterii on hasartmängu liik, kus kauba või teenuse pakkuja poolt korraldatakse oma kauba või teenuse müügi edendamiseks või kauba, teenuse või nende pakkuja reklaamimiseks klassikaline või kiirloterii. Kaubanduslikus loteriis osalemise õigus omandatakse koos kauba või teenuse omandamisega.

Loe edasi

Aruandlus ja juurdepääsud

Üheks hasartmängu korraldusloa saamise tingimusteks on elektroonilise hasartmängu aruandluse (EHMA) ja hasartmängu piiranguga isikute nimekirja (HAMPI) kontrollsüsteemi olemasolu. Lehel on kirjeldatud, milliste süsteemidega on tegemist ja nende süsteemide tehnilised spetsifikatsioonid.

Loe edasi

Hasartmängukorraldaja meelespea

Tegemist on meelespeaga Eesti hasartmängu korraldajatele neile seadusega pandud kohustuste kohta.

Loe edasi

Seaduslike hasartmängukorraldajate nimekiri

Lehel on toodud ettevõtted, kellel on Eestis õigus korraldada hasartmänge.

Loe edasi

Blokeeritud hasartmängu internetileheküljed

Maksu- ja Tolliamet blokeerib juurdepääsu nendele hasartmängukorraldaja veebilehtedele, kelle teenus on Eestis kätte saadav, kuid kellel puudub Eestis hasartmängude pakkumiseks nõutav tegevus- ja korraldusluba.

Loe edasi

Viimati uuendatud 14.02.2022

Kas sellest lehest oli abi?