Maksu- ja Tolliameti e-teenuste tehniliste spetsifikatsioonide oluliste uuenduste ja muudatuste kohta saate tellida meiliteavitusi.

Uudiste tellimiseks täitke veebivorm.

Uudiste tellimine


Uudised

Käibedeklaratsiooni esitamise tehniline dokumentatsioon uuenes

17.06.2022

Riigikogu võttis 18. mail vastu käibemaksuseaduse muutmise seaduse, millega kehtestatakse alates 2022. aasta 1. augustist nii füüsilisel kandjal kui ka elektrooniliste ajakirjandusväljaannete käibemaksumääraks 5% senise 9% asemel. Seoses sellega oleme muutnud käibedeklaratsiooni esitamise tehnilist dokumentatsiooni (andmekoosseisu, klassifikaatoreid, reegleid), samuti on lisatud uued xml- ja csv-failiformaadi näidised.

TSD tehnilise teabe muutmine

07.10.2021

Tegime TSD lisa 2 väljamakseliikide tabelis muudatusi, mis hakkavad kehtima alates 01.01.2022. Muudatused on tingitud 17.03.2021 vastu võetud tulumaksuseaduse muudatustest, millega võimaldatakse alates 01.01.2022 Eestis viibivale EMP lepinguriigi residentsusega mitteresidendile väljamakse tegemisel võtta arvesse maksuvaba tulu.

Uus TSD lisa 2 väljamakseliikide tabel on kättesaadav TSD tehniliste spetsifikatsioonide lehel.

Muudatused võrreldes eelmise versiooniga

Lisatud on väljamakseliikide lõikes täiendavat info, kas konkreetsele väljamakseliigile rakendub maksuvaba tulu ja kas tulu osaleb kalendriaasta maksuvaba tulu arvestuses.

Väljamakseliigid on eraldi lehekülgedel vastavalt sellele, kas tegemist on füüsilisele või juriidilisele isikule tehtavate väljamaksetega.

TSD failistruktuuris on tehtud muudatused, mis hakkavad kehtima alates 01.01.2022. Muudatused on tingitud 17.03.2021 vastu võetud tulumaksuseaduse muudatustest, millega võimaldatakse alates 01.01.2022 Eestis viibivale EMP lepinguriigi residentsusega mitteresidendile väljamakse tegemisel võtta arvesse maksuvaba tulu juhul, kui saaja on teinud vastava avalduse (tööandjale maksuvaba tulu rakendamiseks).

Uus TSD andmekoosseis, XML-failistruktuur, XML-näide, CSV-failistruktuur on kättesaadav TSD tehniliste spetsifikatsioonide lehel.

XSD muudatused võrreldes eelmise versiooniga

Lisa 2 osades 1a ja 1b on mitteresidendi maksuvaba tulu liigi ja summa jaoks lisatud järgmised elemendid:

  • c2154_TuliKood
  • c2155_Summa
  • c2454_TuliKood
  • c2455_Summa
CSV muudatused võrreldes eelmise versiooniga

Lisa 2 osa 1a CSV-faili struktuuri on lisatud uus veerg, mida täidetakse juhul, kui on olemas andmed:

  • 2155_610

Viimati uuendatud 17.06.2022

Kas sellest lehest oli abi?