Tulude deklareerimiseks Eestis on vaja isik Eestis registreerida ning pikemalt Eestis tegutsedes taotleda maksuasjade ajamiseks pääsuõigused Maksu- ja Tolliameti e-teenuste keskkonda. Topeltmaksustamist välditakse kahepoolsete maksulepingute abil. Riikidevahelistest maksulepingutest tulenevate maksuvähenduste kohaldamiseks on vaja Eestis esitada välisriigi maksuhalduri residentsustõend.

Residentsuse määramine

Mitteresidendist juriidiline isik maksab Eestis tulumaksu vaid Eesti tulult. Tulumaks peetakse reeglina kinni väljamakse tegemisel, kuid teatud juhtudel on mitteresidendil endal tulu deklareerimise kohustus. Tulu deklareerimiseks on mitteresidendile vajalik registrikood. Püsiv tegevuskoht või tööandja peavad olema Maksu- ja Tolliametis registreeritud.

Loe edasi

Mitteresidendi registreerimine

Maksu- ja Tolliametis peab end registreerima äriregistris registreerimata mitteresident, kes tegutseb Eestis püsiva tegevuskoha kaudu ning mitteresident, kellel ei ole Eestis püsivat tegevuskohta, kuid kes on Eestis tööandja. Samuti tuleb Maksu- ja Tolliametis registreerida mitteresidendist töötajad ja väljamaksete saajad, kellel ei ole Eesti isikukoodi.

Loe edasi

Mitteresident tööandjana

Mitteresidendist tööandjal on kohustus registreerida töötajad töötamise registris, deklareerida töötajatele makstud tasu ja erisoodustus, pidada töötasult kinni maksud, kanda maksud Maksu- ja Tolliametile. Erisoodustuselt maksab Eestis tulu- ja sotsiaalmaksud ainult tööandja.

Loe edasi

Välismaalaste töötasu maksustamine Eestis

Töötasu maksustamisel Eestis tuleb võtta arvesse seda, kas tegu on lähetatud töötaja või töölähetusel viibiva töötajaga, aga ka seda, kui kaua töötaja Eestis viibib.

Loe edasi

Püsiva tegevuskoha kasumi maksustamine

Mitteresidendi Eestis asuv püsiv tegevuskoht maksab tulumaksu rahalises või mitterahalises vormis väljaviidud kasumilt ja varalt. Maksustamisel arvestatakse maksulepingutest tulenevaid erisusi.

Loe edasi

Mitteresidendi maksuesindaja

Mitteresidendi maksuesindaja on Maksu- ja Tolliametilt vastava tegevusloa saanud isik, keda mitteresident võib volitada ennast esindama Eestis maksuseadustest ja maksukorralduse seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks.

Loe edasi

Mitteresidendi Eesti tulu maksustamine

Mitteresidendist juriidiline isik maksab Eestis tulumaksu ainult Eesti tuluallikatest saadud tulult.

Loe edasi

E-residendi asutatud äriühingu maksukohustused

E-residendi asutatud Eesti äriühing on Eesti resident, kes maksab Eestis tulumaksu kogu maailmas teenitud tuludelt, kuid maksustamise hetk on lükatud edasi kasumi jaotamise (dividendi maksmise) hetkeni.

Loe edasi

E-teenused ja suhtlemine Maksu- ja Tolliametiga

E-resident saab kasutada Maksu- ja Tolliameti e-teenuseid samadel tingimustel nagu Eesti ID-kaarti omavad isikud. Maksumenetluse keeleks on eesti keel.

Loe edasi

Viimati uuendatud 29.09.2021

Kas sellest lehest oli abi?