Deklaratsiooni esitamise võimalused

  • Deklaratsiooni saab esitada e-MTAs kas käsitsi sisestades või failist laadides. 
    Deklaratsiooni saab laadida XML-failist kas ühe failina või lisade kaupa. Lisaks on lisasid 1 ja 2 ning vormi INF 1 võimalik laadida ka CSV-failist pärast deklaratsiooni moodustamist. 

    deklaratsiooni esitama

  • Deklaratsiooni on võimalik esitada ka üle X-tee.

  • Paberil võib deklaratsiooni TSD esitada siis, kui on kuni 5 rida, s.t deklareeritakse kuni viis väljamakse saajat.

Käsiraamat - deklaratsiooni esitamise juhised

Käsiraamatu sisu avaneb allolevast teemade menüüst, alateemade kuvamiseks vajutage menüüribal noolele.

Lisa 6 täitmise juhised

Kes ja kuidas täidavad TSD lisa 6

koodid
residendist äriühing (v.a residendist krediidiasutus) 6000–6120 ja 6140–6170
riigitulundusasutus (RMK) 6000–6120 ja 6140–6170
residendist mittetulundusühing 6000–6050, 6070–6120 ja 6140–6170
residendist sihtasutus koodid 6000–6050, 6070–6120 ja 6140–6170
residendist juriidilisest isikust usuline ühendus 6000–6050, 6070–6120 ja 6140–6170
mitteresidendist juriidilise isiku Eestis asuv püsiv tegevuskoht (v.a mitteresidendist krediidiasutuse Eesti äriregistrisse kantud filiaal 6000–6120 ja 6140–6170
residendist krediidiasutus 6000–6090, 6110 ja 6130–6170
mitteresidendist krediidiasutuse Eesti äriregistrisse kantud filiaal 6000–6090, 6110 ja 6130–6170


TSD lisas 6 näidatakse kalendrikuul tehtud ettevõtlusega mitteseotud kulutused ja muud väljamaksed, mis maksustatakse tulumaksuga määras 20/80.

Lisa 6 täidetakse eurodes sendi täpsusega ning esitatakse koos vormiga TSD Maksu- ja Tolliametile kalendrikuule järgneva kuu 10. kuupäevaks. Hiljemalt samaks kuupäevaks kantakse maksusumma üle Maksu- ja Tolliameti pangakontole.

Viimati uuendatud 05.10.2021

Viimati uuendatud 31.05.2022

Kas sellest lehest oli abi?