Maksumärgid (MAIS)

Maksumärkide infosüsteem (MAIS) hõlmab nii alkoholi kui tubaka maksumärkide tellimist, väljastamist, tootele kinnitamist, tarbimisse lähetamist ja maksumärkide tagastamist ning kehtetuks tunnistamist.

Maksumärkide infosüsteemi kasutajad on aktsiisikaupade käitlejad, kes saavad infosüsteemis teostada ja jälgida kõiki ettevõttega seotud maksumärkide toiminguid.

Maksumärke saavad tellida ja edasisi toiminguid maksumärkidega teha aktsiisilaopidajad, registreeritud kaubasaajad, importijad ja isikud, kes toimetavad ärilisel eesmärgil Eestisse teises liikmesriigis tarbimisse lubatud alkoholi.

Tubakatoodete maksumärkide esmakordsel tellimisel palun andke eelnevalt tellimise soovist teada meie e-posti aadressil aktsiisid@emta.ee. E-kirjas märkige maksumärkide tellija nimi ja registrikood.

Rohkem infot

Alkoholi maksumärgistamisest
Tubakatoodete maksumärgistamisest 

Infosüsteemis MAIS on võimalik teostada järgmisi toiminguid: 
 • maksumärkide tellimuse esitamine Maksu- ja Tolliametile
 • maksumärkide vastuvõtmine Maksu- ja Tolliametilt
 • maksumärkide tootele kinnitamine
 • maksumärgistatud aktsiisikauba tarbimisse lähetamine
 • maksumärgistatud aktsiisikauba lähetamine teisele aktsiisilaopidajale ajutises aktsiisivabastuses
 • maksumärkide tootele kinnitamise tähtaja pikendamine
 • maksumärkide tagastamine Maksu- ja Tolliametile
 • maksumärkide kehtetuks tunnistamise taotlemine
 • maksumärkide aruandlus

Pääsuõiguste andmine MAIS -infosüsteemi kasutamiseks

Ettevõtte seaduslik esindaja annab volituse MAIS-infosüsteemi kasutamiseks isikutele, kes teostavad ettevõtte nimel alkoholi või tubaka maksumärkidega seotud toiminguid.

MAIS-infosüsteemis on kasutusel järgmised pääsuõigused:

 • Alkoholi ja tubaka maksumärkide vastuvõtmine
 • Maksumärkide infosüsteemis (MAIS) alkoholi maksumärkide aruannete koostamine
 • Maksumärkide infosüsteemis (MAIS) alkoholi maksumärkide dokumentide haldamine ja aruannete koostamine 
 • Maksumärkide infosüsteemis (MAIS) alkoholi maksumärkide dokumentide vaatamine ja esitamine 
 • Maksumärkide infosüsteemis (MAIS) tubaka maksumärkide aruannete koostamine
 • Maksumärkide infosüsteemis (MAIS) tubaka maksumärkide dokumentide haldamine ja aruannete koostamine
 • Maksumärkide infosüsteemis (MAIS) tubaka maksumärkide dokumentide vaatamine ja esitamine

Pääsuõigusi saab anda e-teenuste keskkonnas e-MTA: Seaded - Pääsuõigused.

Lugege rohkem: Pääsuõiguste andmine.

Toimingute teostamiseks vajalikud XML- ja CSV-formaadis failid leiate lehelt Tehniline info arendajale.

Kui maksumärkide infosüsteem ei tööta, siis tuleb kasutada asendustoiminguid, s.t teade ja taotlus tuleb esitada pabevormil.


Süsteemi töö taastumisel peab asendustoiminguna tehtud teavitused kandma süsteemi.

Viimati uuendatud 26.10.2021

Kas sellest lehest oli abi?