Maksualane teabevahetus

Sellelt lehelt leiate rahvusvahelises maksualases teabevahetuses vajaliku info ning piiriüleste skeemide, finantskontode kui suurkontsernide aruandluses vajalikud deklaratsioonide vormid.

FATCA

Deklaratsiooni „Eesti Vabariigi valitsuse ja Ameerika Ühendriikide valitsuse vahelise rahvusvahelise maksukuulekuse parandamise ja FATCA rakendamise kokkuleppega seonduva teabe kogumine" (edaspidi FATCA deklaratsioon) peavad esitama Eesti finantsasutused, kellel on Ameerika Ühendriikide residentide finantskontod.

Aruandekohustuslik finantsasutus peab taotlema USA maksuhaldurilt GIIN koodi. Ilma GIIN koodita ei saa FATCA deklaratsiooni esitada. Kui isikul on FATCA kohustus, aga tal puudub ligipääs vastavale rakendusele Maksu- ja Tolliameti e-teenuste keskkonnas e-MTA, siis tuleb esmalt hankida GIIN kood ning see esitada Maksu- ja Tolliametile koos taotlusega saada FATCA rakenduse pääsuõigus. Taotluses tuleb märkida ka aasta, millest alates FATCA kohustus tekkis.

Virtuaalvääringute rahakotiteenuse osutajad ja virtuaalvääringute vahetusteenuse osutajad ei ole hetkel kehtiva seadusandluse kohaselt aruandekohustuslikud finantsasutused FATCA mõistes.

Lisainfo

Rahandusministri määrus 19.05.2015 nr 16 „Maksualase teabevahetuse seadusest tuleneva deklaratsiooni vorm ning selle esitamise ja täitmise korra kehtestamine"

Rahandusministeeriumi veebileht „Maksualane teabevahetus"

Viimati uuendatud 12.05.2021

Viimati uuendatud 24.09.2021

Kas sellest lehest oli abi?