Aruandlus ja juurdepääsud

Üheks hasartmängu korraldusloa saamise tingimusteks on elektroonilise hasartmängu aruandluse (EHMA) ja hasartmängu piiranguga isikute nimekirja (HAMPI) kontrollsüsteemi olemasolu. Lehel on kirjeldatud, milliste süsteemidega on tegemist ja nende süsteemide tehnilised spetsifikatsioonid.

Elektrooniline hasartmängu aruandlus (EHMA)

Korraldusluba taotleval ettevõttel tuleb enne loa saamist kasutusele võtta elektrooniline arvestus ja kontrolli süsteem (EAKS), kuhu kogutakse kokku korraldaja andmed hasartmängude tarkvara, riistvara, mängitud mängude, panuste, võitude ja muu taolise kohta. Täpsemat infot, milliseid andmeid tuleb koguda, saab lugeda rahandusministri määrusest.

Korraldaja hasartmängu andmetele peab olema tagatud Maksu- ja Tolliametil juurdepääs. Selleks tuleb korraldaja infosüsteem (EAKS) ühendada Maksu- ja Tolliameti elektroonilise hasartmängu aruandluse süsteemiga (EHMA). See võimaldab turvaliselt üle X-tee andmevahetuskihi Maksu- ja Tolliametil korraldaja süsteemist andmeid pärida.

Süsteemide ühendamise juhised:

EHMA teenuste spetsifikatsioon | pdf

Hasartmängu piiranguga isikute nimekiri

Hasartmängu mängimise piirangutega isikute (HAMPI) nimekirja pidamise eesmärgiks on pakkuda mängijatele võimalust piirata õnnemängude, toto ja klassikalise loterii mängimist. Sealjuures saab isik valida, missugusele hasartmängu liigile ta piirangu seab. Piirang ei laiene kiirloteriile (näiteks kraapekaardid).

Piirangu seadmiseks on mängijal 3 võimalust: e-MTA-s, Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos kohapeal ja õnnemängu või toto mängukohas. Rohkem teavet hasartmängude mängimise piirangu seadmise kohta leiab lehelt „Hasartmängu piirangu registreerimine".

Hasartmängukorraldaja peab enne isiku mängima lubamist kontrollima nimistust keelu olemasolu ning tagama, et mängukeeluga isikud ei pääseks mängima hasartmänge, millele nad on piirangu seadnud.

HAMPI nimekirja haldab Maksu- ja Tolliamet ning selle järgimine on kohustuslik kõikidele Eestis korraldusluba omavatele hasartmängukorraldajatele.

Õiguslik alus

HAMPI nimekirja rakendamisel peab hasartmängukorraldaja lähtuma järgmistest kordadest.

Hasartmängu korraldaja võib HAMPI nimekirja kantud andmeid kasutada üksnes piirangu olemasolu kontrollimiseks.

Piirangu olemasolu saab kontrollida:

1. X-tee teenuse kaudu

  • üksikpäringutena, kasutades teenust „emta.OmpiKontrollV2.v1”
  • masspäringutena, kasutades teenust „emta.OmpiAndmedV2.v1”

2. e-MTAs

Piirangu kontrollimiseks sisenege Maksu- ja Tolliameti e-teenuste keskkonda e-MTA: Registrid ja päringud – Hasartmängude mängimise piirangud.

Rakenduse kasutamiseks peab hasartmängukorraldaja töötajal olema „Hasartmängu mängimise piirangutega isikute nimekirja (HAMPI) volitus“.

X-tee teenuse avamiseks esitage Maksu- ja Tolliametile taotlus, milles on:

  • loetletud teenused ja keskkonnad, millele soovite juurdepääsu saada;
  • loetletud isikud (ees- ja perekonnanimi, isikukood ja ametinimetus), kellel on nimekirja kantud andmetele vaja juurdepääsu tööülesannete täitmise tõttu;
  • kirjeldatud nimekirja töötlemisele rakendatavad turvameetmed ja võimalus nimekirja rakendamist kontrollida.

X-tee kaudu nimekirjale ligipääsuks leiate juhised alltoodud spetsifikatsioonist:

HAMPI teenuste korraldaja spetsifikatsioon | pdf

Andmevahetuskihi X-tee toimimise põhimõtete, teenuste kasutamiseks vajaliku tark- ja riistvara kohta leiate rohkem infot RIA kodulehel.

Kõik õnnemängu või toto mängukohas esitatud piirangu seadmise avaldused tuleb hasartmängukorraldajal vastu võtta ning koos avalduse esitaja isikut tõendava dokumendi koopiaga viivitamata edastada Maksu- ja Tolliametile aadressile hasart@emta.ee.

Avalduse originaal ja isikut tõendava dokumendi koopia tuleb edastada Maksu- ja Tolliametile aadressile Lõõtsa 8a, Tallinn.

Abiinfo

Süsteemide ühendamisega seotud küsimused palume saata e-posti aadressile hasart@emta.ee.

Viimati uuendatud 07.11.2022

Kas sellest lehest oli abi?