Deklaratsiooni esitamise võimalused

 • Deklaratsiooni saab esitada e-MTAs kas käsitsi sisestades või failist laadides. 
  Deklaratsiooni saab laadida XML-failist kas ühe failina või lisade kaupa. Lisaks on lisasid 1 ja 2 ning vormi INF 1 võimalik laadida ka CSV-failist pärast deklaratsiooni moodustamist. 

  deklaratsiooni esitama

 • Deklaratsiooni on võimalik esitada ka üle X-tee.

 • Paberil võib deklaratsiooni TSD esitada siis, kui on kuni 5 rida, s.t deklareeritakse kuni viis väljamakse saajat.

Käsiraamat - deklaratsiooni esitamise juhised

Käsiraamatu sisu avaneb allolevast teemade menüüst, alateemade kuvamiseks vajutage menüüribal noolele.

Väljamakse omakapitalist

Kui koodil 13050 on väljamakse liigiks valitud järgmised väljamaksed omakapitalist:

 • AOV – aktsia- või osakapitalist või täis- või usaldusühingu sissemaksete vähendamisel tehtud väljamaksed

 • AOT – aktsiate, osade, osamaksete või sissemaksete (osaluse) tagastamisel või tagasiostmisel tehtud väljamaksed
 • LJV – äriühingu likvideerimisel makstud likvideerimisjaotis
 • MOV – muul juhul omakapitalist tehtud väljamaksed
 • OKS – omakapitali summa äriühingu kustutamisel registrist ilma likvideerimiseta, kui tema vara ei kasutata jätkuvalt Eestis majandustegevuses

siis isikule tehtud väljamakse summa näidatakse ikka koodil 13060.

Koodi 13060 summa kokku kontroll, kui koodil 13050 on väljamakse liigiks nii dividendid – DK, MDK, TDK kui ka väljamaksed omakapitalist (AOV, AOT, LJV, MOV, OKS) = lisa 7 (osa I kood 7009 +7010 + osa Ic kood 7022 + II kood 7310, 7311, 7312 + osa Ia kood 7080 + osa II kood 7320).

Ka omakapitali väljamaksete saaja deklareerimisel tuleb analoogselt dividendidega vahet teha isikul, kellel on õigus väljamakset saada ja kellele kantakse üle.

Juhul kui dividendi või omakapitali väljamakse saaja õiguslik isik on surnud, siis tehakse väljamakse pärijale.

Vormil INF 1 näidatakse väljamakse saajana selleks õiguslik isik.

Juhul kui ühele isikule tehakse kalendrikuul erinevaid väljamakseid, siis vormil INF 1 näidatakse iga väljamakse eraldi reana.

Aktsiaseltsifond valib koodil 13050 väljamaksed liikidega:

 • LJV – fondi likvideerimisel makstav likvideerimisjaotis
 • OKS – omakapital fondi kustutamisel äriregistrist ilma likvideerimiseta juhul, kui fondi vara ei kasutata Eesti majandustegevuses.
Näide

Kaarel Krahvlile maksti välja dividende summas 500.00 eurot ja osteti tagasi osalust summas 800.00 eurot. Väljamakse tegemise kalendrikuu eest esitab maksumaksja koos lisaga 7 ka vormi INF 1.

I. Maksustamisperioodil väljamakstud dividendide ja omakapitali väljamaksete saajad

Väljamakse saaja

Väljamakse

isiku- või registrikood Eestis

mitteresidendi isiku- või registrikood
elu- või asukohariigis

ees- ja perekonnanimi või nimi

mitteresidendi elu- või asukohariigi

nimi

aadress

liik

summa

sealhulgas maksustatud omakapitali väljamaksed

13000

13010

13020

13030

13040

13050

13060

13070

3XXXXXXXXXX

Kaarel Krahvel

DK

500.00

3XXXXXXXXXX

Kaarel Krahvel

AOT

800.00


Koodi 13060 summa kokku kontroll, kui koodil 13050 on väljamakse liigiks nii dividendid – DK, MDK kui ka väljamaksed omakapitalist (AOV, AOT, LJV, MOV, OKS) = lisa 7 (osa I kood 7008 + osa II kood 7310, 7311 + osa Ia kood 7060 + osa II kood 7320).

Viimati uuendatud 15.10.2021

Viimati uuendatud 31.05.2022

Kas sellest lehest oli abi?