Nimekirjas olevad ühingud

Nimekiri mittetulundusühingutest, sihtasutustest ja usuliste ühendustest, kes saavad tulumaksusoodustust. Antud ühingud tegutsevad heategevuslikult ja avalikes huvides.
  • Nimekirjas olevatele ühingutele saavad juriidilised isikud teha annetusi teatud piires maksuvabalt.
  • Füüsilised isikud saavad, aga nendele ühingutele tehtud annetused maha arvata oma maksustatavast tulust.
  • Ka nimekirja kantud ühingud ei tasu annetustelt tulumaksu, kui nad teevad annetusi nimekirja kantud ühingutele või muus EMP lepinguriigis asutatud ühingule, keda käsitatakse tulumaksusoodustusega ühinguna.

Rohkem infot annetuste maksustamise kohta.

Nimekirjast kustutatud ühingud 2020 (XLSX)

Nimekiri mittetulundusühingutest, sihtasutustest ja usuliste ühendustest, kes on 2020. a tulumaksusoodustuste saajate nimekirjast kustutatud

Viimati uuendatud 01.11.2021

Kas sellest lehest oli abi?