Ettevõtluse lõpetamine

Enne äriühingu likvideerimist ja registrist kustutamist tuleb maksuhalduri juures teha teatud toimingud.

Äriseadustik näeb ette kindlatele reeglitele vastava menetluse olukorraks, kus äriühingut soovitakse likvideerida ning äriregistrist kustutada. Määrata tuleb likvideerija, likvideerimisest tuleb teavitada võlausaldajaid, võlausaldajad saavad esitada oma nõudeid ning likvideerimisel olev ühing saab nimetatud nõuded rahuldada jms.

Praktikas esineb tihtilugu olukordi, kus kõik vajalik on tehtud selleks, et äriühing saaks äriregistrist kustutatud, kuid enne äriühingu registrist kustutamist unustatakse võtta ühendust maksuhalduriga, et paluda tagastada äriühingu ettemaksukontol olev raha, esitada viimase äriühingust tehtava väljamaksega seotud deklaratsioon, tasuda likvideerimisjaotise väljamaksest tekkiv maksukohustus jms.

Kui äriühing on registrist kustutatud, siis äriühingu õigusvõime on lõppenud ning maksuhaldur ei saa äriühinguga seotult enam ühtegi toimingut teha enne, kui äriühingu õigusvõimet ei taastata äriseadustikus väljatoodud reeglite kohaselt. Vaid äriühingu õigusvõime taastamisel saaks äriühing paluda tagastada ettemaksukontol oleva summa, esitada viimase deklaratsiooni, tasuda ettevõtte vahenditest likvideerimisjaotise väljamaksel tekkinud maksukohustuse jms.

Võttes arvesse eelnevat, soovitame enne äriühingu äriregistrist kustutamist järgmist:

  • võtke ühendust maksuhalduriga ning uurige, kas maksuhalduri ees on mingeid täiendavaid kohustusi, mis takistavad äriühingu likvideerimise lõpule viimist;

  • esitage kõik esitamata deklaratsioonid, muuhulgas deklaratsioon likvideerimisjaotise väljamaksmise kohta (kui ettemaksukontol on rahalisi vahendeid, siis palume likvideerimisjaotise koostamisel ka seda arvesse võtta) ning tasuge deklaratsioonide esitamisega kaasnev maksukohustus;

  • kui pärast deklaratsioonide esitamist ning maksukohustuse tasumist jääb äriühingu ettemaksukontole täiendavaid rahalisi vahendeid, siis taotlege nende tagastamist äriühingu pangakontole.

Viimati uuendatud 03.11.2021

Kas sellest lehest oli abi?