Kauba maksustamine

Kauba impordil tuleb tolliformaalsuste käigus tasuda kauba eest tollimaks. Tollimaksu suurus sõltub kauba liigist, tolliväärtusest, päritoluriigist ja teatud juhtudel ka kauba kogusest. Kauba liik määratletakse kaubakoodi abil. Lisaks tollimaksule tuleb tasuda käibemaks ning olenevalt kauba liigist ka aktsiis, kui tegemist on aktsiisiga maksustatava kaubaga - alkoholi, tubaka või kütusega.

Tollimaks

Tollimaks on Euroopa Liidu õigusaktidega kehtestatud riiklik maks, mille isik või äriühing peab tasuma, kui ta impordib kaupa Euroopa Liitu (imporditollimaks) kolmandatest riikidest (riigid, mis ei ole ELi liikmesriigid).

Loe edasi

Kaubakoodi määramine

Kaubakood tuleb kauba sissetoomisel ja väljaviimisel tollideklaratsioonil alati deklareerida. Kaubakood on seotud kauba tolli-, aktsiisi- ja käibemaksuga maksustamisega, aga seda kasutatakse ka impordi- ja ekspordipiirangute ning päritolureeglite rakendamisel, statistika koostamisel jms.

Loe edasi

Päritolu

Kauba päritolu on kaupade nn „majanduslik kodakondsus" rahvusvahelises kaubanduses.

Loe edasi

Tolliväärtus

Tolliväärtus on imporditava kauba väärtus, mille alusel määratakse deklareeritavale kaubale väärtuse järgi arvestatavad maksud.

Loe edasi

Tollimaksuvabastused

Üldjuhul maksustatakse imporditud kaup tollimaksuga. Erandjuhtudel on siiski võimalik taotleda tollimaksuvabastust.

Loe edasi

Tollimaksu tagasimaksmine

Imporditud kaupadelt tuleb üldjuhul tasuda impordimaksud - tollimaks, käibemaks ja aktsiis. Kuna tollimaks on Euroopa Liidu maks, siis toimub tollimaksu tagastamine teistel alustel ja tingimustel kui siseriiklike maksude (käibemaksu ja aktsiisi) puhul.

Loe edasi

Viimati uuendatud 23.09.2021

Kas sellest lehest oli abi?