Pääsuõiguste andmine ja lõpetamine

Teenuste kasutamiseks (nii iseenda eest kui ka teise isiku esindamiseks) e-teenuste keskkonnas peavad kasutajatel olema pääsuõigused. Juriidilise isiku seaduslikule esindajale anname pääsuõigused äriregistri andmete alusel, muudele esindajatele volituse alusel.

Juhatuse liikme pääsuõigused

Juriidilise isiku juhatuse liikmele annab Maksu- ja Tolliamet äriregistri andmete alusel ainuesindusõiguse korral automaatselt pääsuõigused peamiste e-teenuste kasutamiseks. Kui juhatuse liige kustutatakse äriregistri registrikaardilt, siis lõpetatakse talle antud pääsuõigused samuti automaatselt. Äriregistris tehtud muudatused kajastuvad juhatuse liikme pääsuõigustes järgmisel päeval.

Ühise esindusõigusega juriidilise isiku nimel saab e-teenuseid kasutada juhatuse liikmete poolt ühiselt volitatud esindaja.

Muude esindusõiguslike seoste korral või pääsuõiguste puudumisel võtke palun ühendust meie klienditoega e-posti aadressil e-maks@emta.ee või telefonil 880 0815.


Ülevaadet oma esindatavatest isikutest ja Teile antud pääsuõigustest näete e-teenuste keskkonnas e-MTA, kus pärast sisselogimist valige menüüst SeadedPääsuõigusedMinu pääsuõigused.

Vaatan oma pääsuõigusi                

Juriidilise isiku ainuesindusõigusega juhatuse liige saab Maksu- ja Tolliameti e-teenuste kasutamiseks automaatselt pääsuõiguste paketid:

 • „Juriidilise isiku esindaja pakett" ja
 • „Juriidilise isiku andmete vaataja pakett".

Automaatselt antud pääsuõigused lõpevad samuti automaatselt ning neid käsitsi lõpetada ei saa.

Automaatselt antud pääsuõigused lõpevad järgmistel tingimustel.

 • Juhatuse liikme kustutamisel äriregistri registrikaardilt lõpetatakse ka talle antud pääsuõiguste paketid „Juriidilise isiku esindaja pakett“ ja „Juriidilise isiku andmete vaataja pakett“.
 • Juriidilise isiku pankroti korral lõpetatakse kõik juriidilisele isikule ja tema esindajatele antud pääsuõigused, v.a juhatuse liikmetele antud „Juriidilise isiku andmete vaataja pakett".
 • Juriidilise isiku lõpetamise (äriregistrist kustutamise) korral lõpetatakse juriidilisele isikule antud pääsuõigused ning nende alusel antud pääsuõigused. Muud esindajate pääsuõigused jäävad kehtima.
 • Juriidilise isiku maksuarvestuse sulgemisel lõpetatakse kõik selle juriidilise isiku nimel antud pääsuõigused, v.a dokumendihoidjale antud „Juriidilise isiku andmete vaataja pakett".

Kui juriidilise isiku juhatuse liikmetel on ühine esindusõigus, siis neile automaatselt Maksu- ja Tolliameti e-teenuste kasutamise pääsuõigusi ei anta. Juriidilise isiku nimel saab e-teenuseid kasutada juhatuse liikmete poolt ühiselt volitatud esindaja.

A. Esindaja volitamiseks

 1. Koostage volikiri, millega annate ühele või mitmele volituse saajale volituse Maksu- ja Tolliameti e-teenuste kasutamiseks.
 2. Saatke volikiri, millel on kõigi juhatuse liikmete digitaalallkirjad, meie e-posti aadressile e-maks@emta.ee või pöörduge lähimasse teenindusbüroosse.
   

B. Kui esindaja(d) on juba volitatud, kuid soovite samuti juriidilise isiku nimel Maksu- ja Tolliameti e-teenuseid kasutada

Pöörduge oma ettevõttes varem volitatud isiku poole ja paluge anda Teile vajalikud pääsuõigused, või saatke meile uus volikiri uue esindaja andmetega (palun vaadake punkti A).

NB! Kui ühise esindusõiguse korral on kellelgi juhatuse liikmetest õigus esindada juriidilist isikut ka ainuisikuliselt, siis pöörduge palun pääsuõiguste saamiseks Maksu- ja Tolliameti poole kas

 • e-posti aadressil e-maks@emta.ee,
 • telefonil 880 0815 või
 • saatke erakliendina kiri e-teenuste keskkonnas e-MTA, kus valige menüüst SuhtlusKirjavahetus ja vajutage nupule Uus kiri, avanenud vormil valige kirja teemaks „Pääsuõigused/volitused".

Volitatud esindajate pääsuõigused

Selleks, et juriidilise isiku nimel e-MTAs teenuseid kasutada, peab juriidilise isiku esindusõiguslik isik andma volitatud esindajale vajalikud pääsuõigused.

Kõigi e-teenuste kasutamiseks antavate pääsuõigustega kaasnevad e-MTAs õigused:

 • vaadata ja muuta esindatava kontaktandmeid,
 • võtta vastu ja lugeda esindatava haldusakte,
 • lugeda esindatavale saadetud teateid ning
 • pidada esindatava nimel Maksu- ja Tolliametiga kirjavahetust.

Esindaja volituste lõppemisel peab esindusõiguslik isik esindaja pääsuõigused ise e-MTAs lõpetama.

Pääsuõiguste lõpetamiseks võib pöörduda ka Maksu- ja Tolliameti poole kas

 • e-teenuste keskkonnas e-MTA, kus valige menüüst SuhtlusKirjavahetus ja vajutage nupule Uus kiri, avanenud vormil valige kirja teemaks „Pääsuõigused/volitused"; või
 • e-kirjaga aadressile e-maks@emta.ee.

1. Pääsuõiguste haldamine e-teenuste keskkonnas e-MTA

Kõige mugavam on pääsuõigusi hallata (anda, lõpetada, muuta jne) elektroonselt Maksu- ja Tolliameti e-teenuste keskkonnas, kus pärast sisselogimist valige menüüst SeadedPääsuõigusedEsindajate pääsuõigused.

Juhatuse liige või tema poolt volitatud isik, kellel on „Juriidilise isiku esindaja pakett", „Juriidilise isiku volitatud esindaja pakett“ või üksikõigus „Isiku esindaja õigus rakenduste kasutamise õiguste haldamiseks" (kood: P_EXTERNAL_USER_MANAGER), saab e-MTAs juriidilise isiku nimel:

 • vaadata esindajatele antud pääsuõigusi,
 • anda esindajatele pääsuõigusi,
 • muuta ja lõpetada esindajate kehtivaid pääsuõigusi.
 • Abi ja infot e-MTAs pääsuõiguste teenuse kasutamisel saate e-teenuste keskkonnas e-MTA, valides menüüst AbikeskusPääsuõigused.

E-MTAs pääsuõiguste andmiseks volitatud esindajatele:

 1. sisenege e-teenuste keskkonda e-MTA;
 2. valige menüüs SeadedPääsuõigusedEsindajate pääsuõigused;
 3. valige esindatav juriidiline isik, kelle nimel soovite pääsuõigusi anda;
 4. vajutage nupule Uus pääsuõigus;
 5. leidke isik, kellele soovite pääsuõigusi anda, kas isikukoodi, registrikoodi või kasutajatunnuse abil või valige lemmikute hulgast;
 6. vajutage nupule Otsi;
 7. kui soovite anda samu pääsuõigusi mitmele isikule, siis korrake otsingut;
 8. määrake pääsuõiguse kehtivuse alguskuupäev (lõppkuupäeva võib lisada ka hiljem);
 9. määrake, kas esindaja saab pääsuõigust delegeerida (s.t pääsuõiguste omakorda teisele isikule edasi anda);
 10. õiguste plokis vahelehtedel „Pääsuõiguste paketid" või „Üksikõigused" jätke otsingu lahtrid täitmata ja vajutage nupule Otsi;
 11. leidke vajalik pääsuõigus, linnutage märkeruut pääsuõiguse real ning vajutage nupule Lisan.
   
 • Abi ja infot e-MTAs pääsuõiguste teenuse kasutamisel saate e-MTAs, valides menüüst AbikeskusPääsuõigused.

Esindaja volituste lõppemisel peab esindusõiguslik isik esindaja pääsuõigused e-MTAs lõpetama, selleks:

 1. sisenege e-teenuste keskkonda e-MTA;
 2. valige menüüs SeadedPääsuõigusedEsindajate pääsuõigused;
 3. valige esindatav juriidiline isik, kelle nimel soovite volitatud esindaja pääsuõigused lõpetada;
 4. leidke esindaja pääsuõigus, mida soovite lõpetada ja vajutage pääsuõiguse rea lõpus oleval pliiatsi ikoonil;
 5. avaneval lehel märkige, kas lõpetate pääsuõiguse kohe, või valige pääsuõiguse kehtivuse lõppkuupäev kalendrist;
 6. vajutage nupule Salvestan.

Pääsuõiguste lõpetamiseks võib pöörduda ka Maksu- ja Tolliameti poole kas

 • e-MTAs, kus valige menüüst SuhtlusKirjavahetus ja vajutage nupule Uus kiri, avanenud vormil valige kirja teemaks „Pääsuõigused/volitused"; või
 • e-kirjaga aadressile e-maks@emta.ee.
 • Abi ja infot e-MTAs pääsuõiguste teenuse kasutamisel saate e-MTAs, valides menüüst AbikeskusPääsuõigused.

Kuidas toimida, kui juriidilisele isikule antud pääsuõigused on tarvis edasi anda tegelikele kasutajatele, nt raamatupidajatele.

Kui pääsuõigus antakse juriidilisele isikule, siis saab selle juriidilise isiku pääsuõiguste haldamise õigust omav kasutaja automaatselt õiguse „Juriidilise isiku esindaja õigus esindatava isiku rakenduste kasutamise õiguste haldamiseks antud volituste piires". See võimaldab tal antud volituste piires seda pääsuõigust edasi anda.

Juriidilisele isikule antud pääsuõiguste edasiandmiseks:

 1. sisenege e-teenuste keskkonda e-MTA;
 2. valige esindatavaks isikuks pääsuõiguse andnud isik;
 3. menüüpunktis „Esindajate pääsuõigused" leidke esindajate nimekirjast juriidiline isik, kellele antud pääsuõigust soovite edasi anda, ja vajutage isiku nimele;
 4. vajutage pääsuõiguse nime real olevale delegeerimise ikoonile;
 5. leidke esindaja, kellele soovite pääsuõiguse anda, kas isikukoodi või kasutajatunnuse abil või valige lemmikute hulgast ning vajutage nupule Otsi;
 6. kui soovite pääsuõiguse anda mitmele esindajale, siis korrake otsingut;
 7. määrake pääsuõiguse kehtivuse alguskuupäev (lõppkuupäeva võib lisada ka hiljem);
 8. määrake, kas esindaja saab pääsuõigust delegeerida, s.t teisele isikule edasi anda, ning vajutage nupule Lisan.

2. Pääsuõiguste andmine e-kirjaga või teenindusbüroos

Volikirja/taotluse pääsuõiguste andmiseks võite saata meile ka e-postiga aadressil e-maks@emta.ee. Palume volikirja digiallkirjastada.

Kui Teil ei ole võimalik digiallkirja anda, saatke e-posti aadressile e-maks@emta.ee foto, millel Te (volikirja allkirjastaja) olete koos enda isikut tõendava dokumendi ning täidetud ja allkirjastatud volikirjaga. Tekst isikut tõendaval dokumendil ja volikirjal peab olema selgesti loetav.

Volikirja/taotluse saate esitada ka Teile sobivaimas teenindusbüroos.

Riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuse pääsuõigused

Riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutustele suunatud e-teenused, sh teenuste kasutamise pääsuõiguste haldamine (andmine, lõpetamine, muutmine jne) on kasutatavad Maksu- ja Tolliameti ametiasutuste portaalis https://ametnik.emta.ee.


Ülevaadet enda pääsuõigustest näete pärast portaali sisselogimist, valides menüüst SeadedPääsuõigusedMinu pääsuõigused.

Vaatan oma pääsuõigusi                

Riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuse esindusõiguslik isik või tema poolt volitatud isik, kellel on pääsuõigus „Välisametniku õigus tema asutuse ametnike rakenduste kasutamise õiguste haldamiseks“ (kood: P_EXTERNAL_OFFICIAL_MANAGER), saab asutuse nimel:

 • vaadata kasutajatele antud pääsuõigusi;
 • anda kasutajatele pääsuõigusi;
 • muuta ja lõpetada kasutajate kehtivaid pääsuõigusi.

Riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuse esindusõiguslikule isikule äriregistri andmetel automaatselt pääsuõiguste haldamise õigust ei anta. Seetõttu palume esindusõigusliku isiku vahetumisel ja vastava pääsuõiguse puudumisel ühendust võtta meie klienditoega e-posti aadressil e-maks@emta.ee või telefonil 880 0815.

Maksu- ja Tolliameti ametiasutuste portaalis kasutajale pääsuõiguste andmiseks:

 1. sisenege Maksu- ja Tolliameti ametiasutuste portaali https://ametnik.emta.ee;
 2. valige asutus, kelle nimel soovite pääsuõigusi anda (kui Teil on ainult üks esindatav asutus, siis valitakse see automaatselt);
 3. valige menüüs SeadedPääsuõigusedEsindajate pääsuõigused;
 4. uuele kasutajale pääsuõiguste lisamiseks vajutage nupule Uus pääsuõigus;
 5. leidke kasutaja, kellele soovite pääsuõigusi anda, isikukoodi abil;
 6. vajutage nupule Otsi;
 7. kui soovite anda samu pääsuõigusi mitmele kasutajale, siis korrake otsingut;
 8. määrake pääsuõiguse kehtivuse alguskuupäev (lõppkuupäeva võib lisada ka hiljem);
 9. õiguste plokis vahelehel „Üksikõigused“ jätke otsingu lahtrid täitmata ning vajutage nupule Otsi;
 10. leidke vajalikud pääsuõigused, linnutage märkeruut pääsuõiguse real, mida soovite kasutajale lisada ning vajutage nupule Lisan.

NB! Asutuse nimel saab pääsuõiguste haldamise õigust omav kasutaja anda ainult neid pääsuõigusi, mis on Maksu- ja Tolliameti poolt selle asutuse nimel eelnevalt mõnele kasutajale antud ja hetkel kehtivad.

Kui kasutajale ei ole võimalik e-teenuse kasutamiseks pääsuõigust anda, siis võtke palun ühendust Maksu- ja Tolliameti vastava teenuse kontaktisikuga või meie klienditoega e-posti aadressil e-maks@emta.ee või telefonil 880 0815.

Kasutaja volituste lõppemisel peab asutuse esindusõiguslik isik kasutaja pääsuõigused Maksu- ja Tolliameti ametiasutuste portaalis lõpetama või pöörduma nende lõpetamiseks Maksu- ja Tolliameti poole e-posti aadressil e-maks@emta.ee.

Maksu- ja Tolliameti ametiasutuste portaalis kasutaja pääsuõiguste lõpetamiseks:

 1. sisenege Maksu- ja Tolliameti ametiasutuste portaali https://ametnik.emta.ee;
 2. valige asutus, kelle nimel soovite pääsuõigusi anda (või see valitakse automaatselt, kui teil on ainult üks esindatav asutus);
 3. valige menüüs SeadedPääsuõigusedEsindajate pääsuõigused;
 4. leidke esindaja pääsuõigus, mida soovite lõpetada ja vajutage pääsuõiguse rea lõpus oleval prügikasti ikoonil;
 5. avaneval lehel märkige, kas lõpetate pääsuõiguse kohe, või valige pääsuõiguse kehtivuse lõppkuupäev kalendrist;
 6. vajutage nupule Salvestan.

Viimati uuendatud 29.11.2022

Kas sellest lehest oli abi?