Deklaratsiooni esitamise võimalused

Deklaratsiooni saab esitada e-MTAs kas käsitsi sisestades või failist laadides.

Deklaratsiooni saab laadida XML-failist kas ühe failina või lisade kaupa. Lisaks on lisasid 1 ja 2 ning vormi INF 1 võimalik laadida ka CSV-failist pärast deklaratsiooni moodustamist. 

Deklaratsiooni on võimalik esitada ka üle X-tee.

Deklaratsiooni TSD ja selle lisad võib esitada paberil, kui lisas 1 või 2 deklareeritakse rohkem kui viis väljamakse saajat.

Deklaratsiooni esitamise juhised

Lisa 5 täitmise juhised

Kingituste ja annetuste maksustamine (TSD lisa 5 osa I kood 5000)

TSD lisa 5 osa I koodil 5000 näidatakse kingituste ja annetuste summad, mis kuuluvad täies ulatuses maksustamisele, st et nendele summadele maksusoodustust enne maksustamist sätestatud ei ole.

Näide

Äriühingu kingitus füüsilisest isikust omanikule
Äriühing tegi füüsilisest isikust omanikule (ei ole äriühingu juhtimis- ega kontrollorgani liige, ei ole lepingulist seost äriühinguga) juubeli puhul kingituse ja deklareerib selle lisa 5 koodil 5000. Koodil 5000 ei näidata koodil 5010 tulumaksusoodustusega nimekirja kantud ühingutele tehtud kingitusi ega annetusi.

Viimati uuendatud 05.10.2021

Viimati uuendatud 03.11.2021

Kas sellest lehest oli abi?