Mitteresidendi maksuesindaja

Mitteresidendi maksuesindaja on Maksu- ja Tolliametilt vastava tegevusloa saanud isik, keda mitteresident võib volitada ennast esindama Eestis maksuseadustest ja maksukorralduse seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks.

Maksuesindajana võib tegutseda Eestis asutatud juriidiline isik või välismaa juriidilise isiku Eestis äriregistrisse kantud filiaal, kes on Maksu- ja Tolliameti poolt hinnatud usaldusväärseks.

Maksuesindajale laienevad kõik registreeritud mitteresidendist maksukohustuslase õigused ja kohustused. Maksuesindaja on kohustatud tagama esindatava maksukorralduse seadusest ja maksuseadustest tulenevate rahaliste ja mitterahaliste kohustuste tähtaegse ning täieliku täitmise.

Allolevast tabelist leiate mitteresidendi maksuesindajate nimekirja seisuga 27.07.2022.
Maksukorralduse seadus

Nimi Registrikood Tegevusloa
number
Loa väljastamise
kuupäev
Tegevuskoha
aadress
Sivex International OÜ 10208011 ME 001-2004 30.06.2004 Paide mnt 9, 80042 Pärnu
S-Marten Ladu OÜ 10761964 ME 003-2004 07.07.2004 Raeküla tee 5, Rae küla, 75301 Rae vald, Harju maakond
Grant Thornton Baltic OÜ 10384467 ME 004-2004 13.07.2004 Pärnu mnt 22, 10141 Tallinn
IMG Konsultant AS 10137183 ME 006-2004 04.11.2004 Sõpruse pst 145, 13417 Tallinn
OÜ Keeptrade 10960066 ME 007-2005 17.02.2005 Maardu tee 57/1, 74115 Maardu
OÜ Vallaste ja Partnerid 10494121 ME 008-2005 15.04.2005 Lõõtsa 2b, 11415 Tallinn
OÜ Centrale Baltic 11097244 ME 009-2006 04.12.2006 Liivalao 11, 11216 Tallinn
AS Jupiter Plus 10052713 ME 010-2008 02.09.2008 Savi 26, 80010 Pärnu
Casus Tax Services OÜ 11450255 ME 011-2010 10.12.2010 Ahtri 6a, 10151 Tallinn
AS Pafer 10017059 ME 012-2011 21.02.2011 Suur-Patarei 2, 10415 Tallinn
AHK Service OÜ 11148444 ME 013-2011 05.05.2011 Suurtüki 4b, 10133 Tallinn
Ionix Systems OÜ 10581989 ME 014-2011 20.06.2011 Pikk 59b, 93815 Kuressaare
NPM Silmet AS 10294959 ME 015-2011 03.11.2011 Kesk 2, 40231 Sillamäe
Salutaguse Pärmitehas AS 10423925 ME 016-2011 29.11.2011 Salutaguse, Salutaguse küla, 79745 Kohila vald, Rapla maakond
Nosmada OÜ 12236209 ME 001-2014 22.07.2014 Pärnu mnt 6–29, Tallinn
BDO Advisory OÜ 12252563 ME 002-2014 30.10.2014 A. H. Tammsaare tee 47, Tallinn
Tax Representative OÜ* 11040563 ME 003-2014 01.12.2014 Rohuneeme tee 92, Püünsi küla, 74001 Viimsi vald, Harju maakond
ACLIMA Baltic AS 10515490 ME 001-2016 09.03.2016 Võru 78b, 68205 Valga
O-I Production Estonia AS 10088776 ME 001-2017 04.08.2017 Tehaste 7, Järvakandi alev, 79101 Kehtna vald, Rapla maakond
Suerte Finance Service OÜ 12243297 ME 001-2018 21.02.2018 Rotermanni 8 – Vana Jahuladu, 10111 Tallinn
DC Management OÜ 12472773 ME 002-2018 19.03.2018 Mäealuse 2/1, 12618 Tallinn
Osaühing LEINONEN 10391964 ME 003-2018 14.08.2018 Põhja pst 25, 10415 Tallinn
DAEMON FIN OÜ 12455898 ME 004-2018 27.09.2018 Jaama 101, 50604 Tartu
Vesiir OÜ 10203514 ME 001-2019 19.03.2019 Pärnu mnt 141, 11314 Tallinn
RÖDL & PARTNER OÜ 10219320 ME 002-2019 01.10.2019 Tartu mnt 13, 10145 Tallinn
Post11 OÜ 12915845 ME 003-2019 21.11.2019 Pallasti 28, 10001 Tallinn
WIMTRAST Consulting Invest OÜ 11523095 ME 001-2020 16.03.2020 Veski 4–1, 40231 Sillamäe
Dolium OÜ 16063362 ME 002-2020 28.10.2020 Jalami 1–23, 13519 Tallinn
PKF Estonia OÜ 10178029 ME 003-2020 24.11.2020 Pärnu mnt 141, 11314 Tallinn
Finance Plus OÜ 11467907 ME 004-2020 17.12.2020 F. R. Faehlmanni 5, 10125 Tallinn
Audit Advisory OÜ 11556099 ME 005-2020 29.12.2020 Paadi tee 3, Haabneeme alevik, 74001 Viimsi vald, Harju maakond
Cisco Systems Estonia OÜ 11224286 ME 001-2021 01.02.2021 Viru väljak 2, 10111 Tallinn
London Wall EE OÜ 14923582 ME 002-2021 22.02.2021 Kaunase pst 1–45, 50704 Tartu, Tartu maakond
PRO-AKTIVA OÜ 10948450 ME 003-2021 21.06.2021 Toompuiestee 11/2, 10142 Tallinn
Media Scope Group OÜ 14805977 ME 004-2021 21.07.2021 Mäealuse tn 2/1, 12618 Tallinn
TechIuris OÜ 14959657 ME 005-2021 06.09.2021 Valge 13, 11415 Tallinn
Pullus Consulting OÜ 14481500 ME 006-2021 17.11.2021 Sepapaja 6, 15551 Tallinn
VALCORP BUSINESS SOLUTIONS OÜ 16389767 ME 007-2021 21.12.2021 Tornimäe 3, 5, 7, 10145 Tallinn
RS Balance OÜ 11700143 ME 001-2022 18.01.2022 Pikk 11–304, 80010 Pärnu, Pärnu maakond
APL Accounting OÜ 14934433 ME 002-2022 02.05.2022 Parda 3, 10151 Tallinn
Grow Finance OÜ 11627587 ME 003-2022 05.05.2022 Veskiposti 2, 10138 Tallinn
Easy Access System Project OÜ 16244595 ME 004-2022 27.07.2022 Mustamäe tee 50, 10621 Tallinn
BDO Estonia Payroll & Accounting OÜ 14648992 ME 005-2022 28.09.2022 Veskiposti 2, 10138 Tallinn


* Juriidiline isik on aktsiisikauba kaugmüüja maksuesindaja, kes on lisatud aktsiisilaopidajate, registreeritud kaubasaatjate, registreeritud kaubasaajate ja maksuesindajate nimekirja.

Mitteresidendi maksuesindajale tegevusloa väljastamise kord

Maksuesindajana tegutseda sooviv isik esitab maksuesindaja tegevusloa saamiseks kirjaliku taotluse digiallkirjastatult e-posti aadressil emta@emta.ee või paberil allkirjastatuna Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos.

Taotluse vorm on vaba ja sellesse märgitakse taotleja:

 1. nimi ja aadress;
 2. registreerimise kood;
 3. tegevusala ja tegevuskoht.


Isik, kes soovib tegutseda aktsiisikauba kaugmüüja esindajana, märgib taotlusse lisaks:

 1. aktsiisikauba liigi (alkohol, tubakas, kütus);
 2. maksuesindaja raamatupidamise eest vastutava isiku kontaktandmed ning raamatupidamisdokumentide hoidmise koha.

Maksuesindajale tegevusloa väljastamine ei eelda konkreetse esindatava olemasolu. Samas peab tegevusloa saanud maksuesindaja edastama Maksu- ja Tolliametile (MTA) andmed konkreetsest esindatavast ning dokumendi mitteresidendi esindamise aluse kohta esimesel võimalusel.

Taotleja võib esitada taotluse koos sellega kaasnevate dokumentidega digiallkirjastatult e-posti aadressil emta@emta.ee või MTA teenindusbüroos.

Otsus tegevusloa andmisest saadetakse taotluse esitajale võimalusel digitaalselt või taotleja soovil paberkandjal.

Kui on tegemist aktsiisikauba kaugmüüja maksuesindajaga, siis omistatakse talle lisaks maksuesindaja tegevusloa koodile aktsiisikauba kaugmüüja maksuesindaja erikood.

Tegevusluba on tähtajatu.

Maksu- ja Tolliameti kodulehel avalikustatakse maksuesindaja nimi ja aadress, tegevuskoha aadress, registrikood ja tegevusloa kood ning tegevusloa kehtivuse alguskuupäev ning märge tegutsemisest aktsiisikauba kaugmüüjana. Andmed avalikustatakse eesti-, vene- ja ingliskeelsel koduleheküljel.

Maksu- ja Tolliamet otsustab maksuesindajale tegevusloa andmise 20 kalendripäeva jooksul, arvates taotluse saamisest.

Tegevusloa andmise otsustamisel kontrollitakse isiku vastavust maksuesindajale esitatavatele nõuetele, seejuures võidakse arvesse võtta ka isiku varasemate maksuseadustest tulenevate kohustuste täitmist.

Tulenevalt MKS § 81 lõikest 4 maksuesindaja:

 1. peab olema maksevõimeline;
 2. peab olema laitmatu reputatsiooniga;
 3. ei tohi omada kehtivat maksuvõlga.


Informatsioon, mida taotluse esitajalt tema maksevõime tõestamiseks nõutakse, on:

 1. viimane lõppenud majandusaasta kinnitatud bilanss (juhul kui see ei ole kättesaadav äriregistrist);
 2. bilanss hetkeseisuga;
 3. viimase kuue kuu kõigi pangakontode väljavõte (sobilik on ka internetipangast tehtud väljavõte).

Maksuhaldur võib maksevõimelisuse kontrollimiseks nõuda taotlejalt täiendavalt tõendeid tema varalise seisundi kohta.

Informatsioon olemasolevate maksuvõlgade kohta fikseeritakse taotluse esitamise hetkeseisuga. Võlaks ei loeta väiksemat kui 10 euro suurust võlga ja maksuvõlga, mille tasumine on ajatatud.

Maksuesindaja peab maksuhalduri nõudmisel esitama tagatise, kui on alust kahelda taotleja maksevõimes või tema reputatsioonis.

Tagatise liigi valib üldjuhul taotluse esitanud isik ise. Maksuhaldur eelistab maksuesindaja tagatisena mõistliku ulatusega pangagarantiid. Mõistlikuks ulatuseks peetakse reeglina mitte rohkem kui 50% esindatava(te) ühe kuu maksukohustuste summast. Maksuhalduril on õigus ümber vaadata nõutava tagatise suurust.

Mitteresidendi maksuesindaja tegevusloa taotluse mitterahuldamisel teeb maksuhaldur motiveeritud otsuse, milles tuuakse ära maksuesindaja tegevusloa väljastamisest keeldumise põhjused koos seletustega.

Taotlus tunnistatakse mittevastavaks ka juhul, kui küsitud dokumendid puuduvad või ei vasta küsitule.

Maksuesindaja tegevusluba peatatakse või tunnistatakse kehtetuks maksuesindaja kirjaliku (paberil allkirjastatud või digiallkirjastatud e-kirjana edastatud) taotluse alusel või Maksu- ja Tolliameti poolt.

Maksuhaldur võib algatada maksuesindaja tegevusloa peatamise või kehtetuks tunnistamise menetluse, kui:

 1. maksuesindaja suhtes on alustatud pankroti- või likvideerimismenetlust;
 2. maksuesindaja rikub kohustust tagada esindatava maksukorralduse seadusest ja maksuseadustest tulenevate rahaliste ja mitterahaliste kohustuste tähtaegset ning täielikku täitmist;
 3. maksuesindaja ei vasta tegevusloa väljastamist võimaldanud tingimustele.

Tegevusloa kehtivus peatatakse määratud ajaks kuni peatamist tinginud asjaolude kõrvaldamiseni. Kui maksuesindaja tegevusloa peatamist tinginud asjaolud ei ole otsuses näidatud peatamistähtaja möödudes kõrvaldatud, tunnistatakse maksuesindaja tegevusluba kehtetuks.

Viimati uuendatud 28.09.2022

Kas sellest lehest oli abi?