Tallinna reklaamimaks

Reklaamimaks on kohalik maks, mille on kehtestanud Tallinna Linnavolikogu. Reklaamimaksu deklaratsioon tuleb esitada ning reklaamimaks tasuda Maksu- ja Tolliametile. Reklaamimaksu teemal nõustab Tallinna Strateegiakeskus.

Reklaamimaksu maksudeklaratsiooni esitamine

Reklaamimaksu deklaratsioon esitatakse Maksu- ja Tolliametile maksustamisperioodi esimesel tööpäeval. Maksustamisperioodid on kalendrinädal, -kuu, -kvartal või -aasta. Maksukohustuslane valib kalendriaasta esimese maksudeklaratsiooniga endale sobiva maksustamisperioodi. Maksustamisperioodi saab muuta järgmisel kalendriaastal.

Reklaamimaksu tasumise tähtpäev on maksudeklaratsiooni esitamise tähtpäev, s.o. kalendrinädala, -kuu, -kvartali, -aasta esimene tööpäev.

Rohkem informatsiooni reklaamimaksu kohta Tallinna linna veebilehelt.

Deklaratsioonide esitamise võimalused

Reklaamimaksu deklaratsioone saab esitada:

E-teenuste kasutamiseks on vajalikud pääsuõigused ja reklaamimaksu deklaratsiooni saavad esitada kasutajad, kellel on raamatupidaja pakett või õigus nimega „Reklaamimaksu deklaratsiooni esitamine”

Kui reklaamimaksuobjekte on rohkem kui kümme, on kohustuslik esitada deklaratsioon elektroonselt.

Reklaamimaksu deklaratsiooni on võimalik esitada ka:

  • posti teel aadressil Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn
  • digiallkirjastatult e-posti aadressil emta@emta.ee
  • Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroodes

Reklaamimaksu deklaratsiooni vormid on leitavad Tallinna linna veebilehelt.

Reklaamimaksu deklaratsiooni lahutamatu osa on allkirjastatud ja mõõtudega reklaami näidis. Elektroonilise deklaratsiooniga koos esitatavad näidised palume saata kas JPG- või PNG-vormingus.

Reklaamimaksu tasumine

Reklaamimaks makstakse Maksu- ja Tolliameti arvelduskontole:

Reklaamimaksu deklareerimise ja tasumise küsimustes nõustab Maksu- ja Tolliamet

  • aadressil e-maks@emta.ee
  • telefonil 880 0815
  • e-MTA rubriigis „Suhtlus“

Reklaamimaksu teemal nõustab Tallinna Strateegiakeskus

  • aadressil reklaamimaks@tallinnlv.ee
  • telefonil 609 3300
  • Tallinnas aadressil Kaarli pst 1/Roosikrantsi 2 (nõustamisaeg tuleb eelnevalt kokku leppida)

Viimati uuendatud 12.04.2021

Kas sellest lehest oli abi?