Deklaratsiooni esitamise võimalused

  • Deklaratsiooni saab esitada e-MTAs kas käsitsi sisestades või failist laadides. 
    Deklaratsiooni saab laadida XML-failist kas ühe failina või lisade kaupa. Lisaks on lisasid 1 ja 2 ning vormi INF 1 võimalik laadida ka CSV-failist pärast deklaratsiooni moodustamist. 

    deklaratsiooni esitama

  • Deklaratsiooni on võimalik esitada ka üle X-tee.

  • Paberil võib deklaratsiooni TSD esitada siis, kui on kuni 5 rida, s.t deklareeritakse kuni viis väljamakse saajat.

Käsiraamat - deklaratsiooni esitamise juhised

Käsiraamatu sisu avaneb allolevast teemade menüüst, alateemade kuvamiseks vajutage menüüribal noolele.

Ümberarvutus

Tulumaksu ümberarvutus (kood 6140)

Koodil 6140 võib maksumaksja teha tulumaksu ümberarvutuse (TuMS §54 lõikele 6) juhul, kui langevad ära maksustamise aluseks olevad asjaolud.

Mitte iga kulu ja väljamakse, mida lisal 6 deklareeritakse ei kuulu ümberarvutuse alla. Ümberarvutuse võib teha, kui langevad ära TuMS §51 lõige 2 punktides 3–5, §51 lõikes 3 ning §52 lõigetes 2 ja 3 maksustamise aluseks olevad asjaolud. See on lubatud põhjusel, et sellistele kuludele ja väljamaksetele on kehtestatud preventiivne maksukohustus. Kui tulumaksuga maksustamise alus on ära langenud, tuleb maksumaksja jaoks taastada endine olukord.

Koodi 6140 võib täita ainult juhul, kui varasemal maksustamisperioodil on täidetud mõni lisa 6 ridadest/koodidest, mille osas on ümberarvutus lubatud ning selle täidetud rea/koodi alusel on maksumaksjal tekkinud maksukohustus. Koodil 6140 kajastatakse ridade 17, 18 ja 20–24 ning alates 01.01.2015 koodide 6070, 6080 ja 6090–6130 ümberarvestused.

Maksustamise ebakõla põhjustatud summa osas on võimalik ümberarvutus juhul, kui on eelnevates perioodides täidetud summa koodil 6000 liigiga 623.

Näide

Äriühing tegi 2021. a veebruaris ülekande summas 8000 eurot, mille kohta tal puudus nõuetele vastav algdokument. Äriühing deklareeris 2021 veebruari lisa 6 koodil 6070 tasutud summa 8000 eurot. Juunis 2021 saab äriühing puuduva algdokumendi, st langes ära veebruaris deklareeritud summa kohta maksustamise aluseks olnud asjaolu ja maksumaksjal on õigus teha tulumaksu ümberarvutus. Maksumaksja täidab juunis 2021 vorm TSD lisa 6 koodi 6140, näidates seal 8000 eurot, koodil 6141 veebruarikuu ja koodil 6142 2021. aasta.

Maksustamise aluse äralangemise deklareerimisel saab perioodi vahemik olla pikem kui kolm aastat, sest ümberarvutuse puhul ei ole tegemist parandusdeklaratsiooni esitamisega ning tulumaksuseaduses ei ole sätestatud tähtaega, millisel perioodil kehtiks maksustamise aluse ära langemisel ümberarvutuse tegemise võimalus.

Viimati uuendatud 20.09.2021

Viimati uuendatud 31.05.2022

Kas sellest lehest oli abi?