Kaubanduslik loterii

Kaubanduslikku loterii on hasartmängu liik, kus kauba või teenuse pakkuja poolt korraldatakse oma kauba või teenuse müügi edendamiseks või kauba, teenuse või nende pakkuja reklaamimiseks klassikaline või kiirloterii. Kaubanduslikus loteriis osalemise õigus omandatakse koos kauba või teenuse omandamisega.

Kaubanduslik loterii läheb hasartmängu alla siis kui kaubandusliku loterii võidufond ületab 10 000 eurot ja kui mängus esinevad hasartmängu tunnused:

 • mängija poolt rahaliselt hinnatava panuse tegemine,
 • mängu tulemusel võib mängija saada rahaliselt hinnatava võidu,
 • mängu tulemus määratakse osaliselt või täielikult juhuslikkusel põhineva tegevusega.

Kaubandusliku loterii võidufond võib olla kuni 100 000 eurot. Võidufondi arvutamisel tuleb arvesse võtta auhindade turuväärtus, mitte soetamishind.

Kaubandusliku loterii korraldamisest teavitamine

Kui on soov korraldada kaubanduslikku loteriid, mille võidufondi väärtus ületab 10 000 eurot, tuleb eelnevalt esitada Maksu- ja Tolliametile:

 • majandustegevusteate vorm ja
 • kaubandusliku loterii mängureeglid.

Mängureeglid peavad olema kinnitatud kaubanduslikku loteriid korraldava ettevõtte juhatuse otsusega ja neid võib muuta üksnes Maksu- ja Tolliameti kirjalikul nõusolekul.

Mängureeglid peavad sisaldama järgmist teavet:

 • kaubandusliku loterii korraldaja ärinime, olemasolu korral registrikoodi ja kontaktandmeid (aadressi, telefoni, e-posti)
 • kaubandusliku loterii korraldamise aega (algus- ja lõpukuupäeva)
 • võidufondi turuväärtus
 • väljaantavate võitude andmeid (võitude loetelu ja rahalisi väärtuseid)
 • mängu kirjeldust, sh osalemise tingimusi ja korda
 • juhul, kui kaubanduslik loterii on kiirloterii, siis piletite tiraaži
 • klassikalise loterii puhul tulemuste selgitamise ja avalikustamise aega, kohta ning korda
 • võidu saamise tõenäosust või selle arvulise väljendamise võimatuse korral võitja ja võidu suuruse määratlemise reegleid
 • teavet võitjatest teavitamise kohta
 • teavet osaleja andmete kasutamise (võitjate avalikustamise) kohta
 • võitude väljaandmise kohta või viisi, korda ja tähtaega
 • lisainformatsiooni saamise võimalusi (veebiaadressi, telefoni, kaupluseid jm)
 • mängijate esitatavate pretensioonide lahendamise korda ja tähtaega

Majandustegevuse teate esitamine

Majandustegevuse teate saab esitada:

Juhul kui majandustegevuse teade esitatakse Maksu- ja Tolliametile e-posti või posti teel, tuleb ettevõttel tasuda ära riigilõiv, mille suurus on 10 eurot. Taotluse esitamisel läbi majandustegevuse registri riigilõiv puudub.

Riigilõivu saab kanda alljärgnevatele Rahandusministeeriumi pangakontodele:

SEB – IBAN EE 89 1010 2200 3479 6011
Swedbank – IBAN EE93 2200 2210 2377 8606
Luminor Bank – IBAN EE 701 7000 1700 1577 198

Maksekorraldusele tuleb kindlasti märkida viitenumber: 2900082919.

Kaubanduslikus loteriis saavad osaleda ainult füüsilised isikud ning korraldaja ei tohi sõlmida mängijaga krediidilepingut panuse tegemise võimaldamiseks ega võimaldada mängijal mängukohas krediidilepingu sõlmimist teise isikuga.

Kaubandusliku loterii mängureeglid peavad olema mängukohas nähtaval või need tuleb esitada viivitamata mängija nõudmisel.

Täiendavate varaliste kohustuste võtmise nõudmine kaubanduslikus loteriis osalejalt on keelatud. Täiendavaks varaliseks kohustuseks ei loeta:

 • tavatariifse kommunikatsioonivahendi kulu ehk kulu, millelt kaubandusliku loterii korraldaja ei teeni tulu;
 • eritariifse kommunikatsioonivahendi kulu, kui see on pakutud alternatiivse võimalusena tasuta registreerumisele, tingimusel et olemas on seos kauba või teenuse ostmisega ja alternatiivse võimaluse valinutel ei tohi olla eeliseid ülejäänute ees.
 • Kaubanduslik loterii, mille võidufondi väärtus ületab 10 000 eurot maksustatakse hasartmängumaksuga.
 • Hasartmängumaksu määr on 18% kaubandusliku loterii korraldamise võidufondist.
 • Hasartmängumaksu deklaratsioon tuleb esitada ja maks tasuda mängureeglites märgitud võitude väljaandmise viimasele päevale järgneva kalendrikuu 15. kuupäevaks.

Hasartmängumaksu deklaratsiooni saab esitada:

Deklaratsioonide vormid

Abiinfo

Küsimuste korral palume Teil kirjutada e-posti aadressile hasart@emta.ee. Majandustegevuse registri üldinfo ja tehnilised küsimused: register@ttja.ee.

Viimati uuendatud 21.06.2022

Kas sellest lehest oli abi?