Deklaratsiooni esitamise võimalused

  • Deklaratsiooni saab esitada e-MTAs kas käsitsi sisestades või failist laadides. 
    Deklaratsiooni saab laadida XML-failist kas ühe failina või lisade kaupa. Lisaks on lisasid 1 ja 2 ning vormi INF 1 võimalik laadida ka CSV-failist pärast deklaratsiooni moodustamist. 

    deklaratsiooni esitama

  • Deklaratsiooni on võimalik esitada ka üle X-tee.

  • Paberil võib deklaratsiooni TSD esitada siis, kui on kuni 5 rida, s.t deklareeritakse kuni viis väljamakse saajat.

Käsiraamat - deklaratsiooni esitamise juhised

Käsiraamatu sisu avaneb allolevast teemade menüüst, alateemade kuvamiseks vajutage menüüribal noolele.

Välismaiste kontrollitavate äriühingute kasum

TuMS § 54³ lõike 1 alusel maksustatakse Eesti residendist äriühingu tuluna välismaise kontrollitava äriühingu jaotamata kasumi osa, mis on saadud näilikest tehingutest või tehingute ahelatest, mis on loodud peamise eesmärgiga saada maksueelis. Maksustatakse välismaise kontrollitava äriühingu kasumi osa, mis saadi niisuguselt varalt ja selliste riskide tulemusel, mis on seotud kontrolliva äriühingu võtmetöötajatega. Välismaise kontrollitava äriühingu tulu jaotus arvutatakse kooskõlas turuväärtuse põhimõttega. Seega Eesti residendist äriühingu kontrolli all oleva välismaise äriühingu kasumi osa  maksustatakse Eesti residendi tuluna, tulu deklareeritakse kord aastas majandusaasta aruande põhjal, kogu aasta tulu korraga TSD lisa 7 osas I koodil 7016. Näiteks, kui majandusaasta on kalendriaasta, siis deklareeritakse kogu aasta tulu augustikuu deklaratsioonis ja vorm TSD lisa 7 esitatakse 10. septembriks.

 Välismaine kontrollitav äriühing on püsiv tegevuskoht või üksus, milles residendist äriühingul üksi või koos oma sidusettevõtjatega on otsene või kaudne osalus rohkem kui 50% hääleõigusena või ta omab otseselt või kaudselt rohkem kui 50% kapitalist või tal on õigus saada rohkem kui 50% kõnealuse üksuse kasumist. Oluline on tuvastada, kas tehing või tehingute ahel oli näilik, selle peamine eesmärk on maksueelise saamine ning välismaise äriühingu tegelik juhtimine tehakse Eesti äriühingu võtmeisikute poolt.

Tehingut või tehingute ahelat peetakse näilikuks, kui asjaomasel üksusel või püsival tegevuskohal ei oleks vara, millelt ta kogu või osa oma tulust saab, ja ta ei oleks võtnud vastavaid riske, kui teda ei kontrolliks äriühing, kus täidetakse selle vara ja nende riskidega seotud võtmetöötajate ülesandeid, mis on kontrollitava äriühingu tulu teenimisel määrava tähtsusega.

Välismaise kontrollitava äriühingu tulu ei maksustata Eesti residendist äriühingu tuluna, kui välismaise kontrollitava äriühingu mõlemad järgnevad tingimused on täidetud:

  • eelmise majandusaasta raamatupidamislik kasum ei ületanud 750 000 eurot; ja
  • muud äritulud, kasum tütarettevõtjatelt, sidusettevõtjatelt ja finantsinvesteeringutelt, intressitulud ning muud finantstulud kokku ei ületanud samal perioodil 75 000 eurot.

Samalt tulult välisriigis tasutud tulumaksu Eestis topeltmaksustamise vältimisel arvesse ei võeta, sest tulumaks peab olema tasutud ainult Eestis.

Osa I. Väljamakstud dividendid ja muud kasumieraldiselt, väljamaksed omakapitalist, varjatud kasumieraldised, välismaiste kontrollitavate äriühingute kasum ning tulumaks lahkumisel

  Kood Summa
Välismaiste kontrollitavate äriühingute kasum 7016 6000.00
Vormi TSD koodile 114 kantav tasutav tulumaks: 7200 1500.00
6000 × 20/80 = 1500

Vormi INF 1 ei  täideta.

Tagastatud välismaiste kontrollitavate äriühingute kasum (maksustatud koodil 7016) deklareeritakse TSD lisas 7 osas IIa „Tagastatud varjatud kasumieraldis ja välismaiste kontrollitavate äriühingute kasum ja väljaviidud vara“. Tagastatud summade arvelt on võimalik välja maksta maksuvabalt dividende ja omakapitali väljamakseid.

Viimati uuendatud 09.09.2022

Viimati uuendatud 31.05.2022

Kas sellest lehest oli abi?