Protseduurile suunamine

Euroopa Liidu tolliterritooriumile toodud või sellelt väljaviidav kaup suunatakse tollialaste õigusaktidega ettenähtud korras selleks soovitud tolliprotseduurile sõltuvalt kauba edasise kasutamise eesmärgist või vajadusest.

Tollideklaratsiooni esitamine kauba tolliprotseduurile suunamiseks

Kauba tolliprotseduurile suunamiseks tuleb esitada tollideklaratsioon (v.a vabatsoon), mis sisaldab endas kõiki vajalikke andmeid just seda tolliprotseduuri reguleerivate sätete rakendamiseks, mis protseduurile kaup deklareeritakse.

Kuna tolliprotseduuride kasutamise eesmärk on erinev, on protseduuriti erinev ka tollideklaratsioonis sisalduv andmehulk ehk andmekoosseis. Nimetatud tollideklaratsioon esitatakse eesmärgiga, et toll saaks teha otsuse, kas kõik tingimused kauba suunamiseks soovitud protseduurile on täidetud ning kauba võimalikult kiiresti vabastada, s.t teha kaup kättesaadavaks kauba deklareerinud isiku jaoks. Kui kauba protseduurile suunamisel tekib tollivõlg (s.t kohustus tasuda kauba impordiga seotud maksud), ei vabastata kaupa enne impordimaksude tasumist või tagatise esitamist.

Siiski võib toll enne kauba vabastamist viia läbi ka tollideklaratsioonis esitatud andmete õigsuse kontrollimise ja nõuda tollideklaratsiooni täitmise aluseks olevate dokumentide esitamist või ka deklareeritud kauba esitamist ning kaubast proovide või näidiste võtmist.

Kokkulepitud kohas ja ajal tolliteenuse osutamise eest võetav tasu

  • Tolliformaalsuste teostamine isikuga kokkulepitud kohas – 7,50 eurot tunnis (ühe ametniku kohta)
  • Transpordikulud ametisõiduki kasutamisel – 0,30 eurot kilomeeter

Viimati uuendatud 28.07.2021

Kas sellest lehest oli abi?