Deklaratsiooni esitamise võimalused

  • Deklaratsiooni saab esitada e-MTAs kas käsitsi sisestades või failist laadides. 
    Deklaratsiooni saab laadida XML-failist kas ühe failina või lisade kaupa. Lisaks on lisasid 1 ja 2 ning vormi INF 1 võimalik laadida ka CSV-failist pärast deklaratsiooni moodustamist. 

    deklaratsiooni esitama

  • Deklaratsiooni on võimalik esitada ka üle X-tee.

  • Paberil võib deklaratsiooni TSD esitada siis, kui on kuni 5 rida, s.t deklareeritakse kuni viis väljamakse saajat.

Käsiraamat - deklaratsiooni esitamise juhised

Käsiraamatu sisu avaneb allolevast teemade menüüst, alateemade kuvamiseks vajutage menüüribal noolele.

Eestist väljaviidud vara (tulumaks lahkumisel)

Tulumaksuga maksustatakse summa, mis võrdub väljaviidava vara tuurväärtuse ja bilansilise maksumuse vahega  vara Eestist väljaviimise hetkel, kui residendist äriühing viib vara teises Euroopa Liidu liikmesriigis või kolmandas riigis asuvasse püsivasse tegevuskohta (TuMS § 545 lg 1). Väljaviidava vara tuurväärtuse ja bilansilise maksumuse vahe deklareeritakse Eestist väljaviimise kuus TSD lisa 7 osas I koodil 7014 ning deklaratsioon esitatakse maksustamisperioodile järgneva kalendrikuu 10. kuupäevaks.

Tulumaksuga maksustamist ei kohaldata väärtpaberite rahastamisega seotud vara väljaviimise suhtes, tagatiseks antud vara suhtes või juhul, kui vara viiakse välja usaldusnormatiivide kapitalinõuete täitmiseks või likviidsuse juhtimiseks, kui vara paigutatakse 12 kuu jooksul tagasi Eestisse (TuMS § 545 lg 2).

Tulumaksu tasumist võib ajatada, tasudes seda kuni viie aasta jooksul, kui:

  • residendist äriühing viib vara lepinguriigis asuvasse püsivasse tegevuskohta või
  • residendist äriühing muutub teise lepinguriigi residendiks (TuMS § 545 lg 3).

Ajatamise tingimused on sätestatud TuMS § 545 lõigetes 5–7.

TuMS § 545  lõigetes 5–7 sätestatud juhtudel, kui on olemas põhjendatud oht, et maksumaksja maksu ei maksa, võib Maksu- ja Tolliamet temalt nõuda tulumaksu ajatamisel tagatist. Tulumaksu tasumise ajatamine, tagatise nõudmine ning ajatatud tulumaksukohustuselt intressi maksmine toimub maksukorralduse seaduses sätestatud korras.

Tulumaksu lahkumisel  kohaldatakse juhul, kui maksumaksja viib vara Eestist välja, Eestis maksustatakse  mistahes kapitalikasumi majanduslik väärtus, isegi kui seda kasumit ei ole riigist lahkumise hetkeks veel realiseeritud.  Siinkohal on oluline, et tulumaksu lahkumisel rakendatakse üksnes vara liikumisel püsiva tegevuskoha ja peakontori vahel (mitte vara  üleandmist emaettevõtja ja selle tütarettevõtjate vahel). Residendist äriühingul on võimalus ajatada lahkumismaksu tasumine, v.a. kui vara või maksuresidentsus viiakse üle lepinguriiki, välja arvatud Liechtensteini.

Krediidiasutustele on kehtestatud vabastus tulumaksust lahkumisel, sest seda ei kohaldata väärtpaberite rahastamisega seotud vara väljaviimise suhtes, tagatiseks antud vara suhtes või juhul, kui vara viiakse välja usaldatavusnormatiivide kapitalinõuete täitmiseks või likviidsuse juhtimiseks, kui vara paigutatakse 12 kuu jooksul tagasi Eestisse.

Osa I. Väljamakstud dividendid ja muud kasumieraldiselt, väljamaksed omakapitalist, varjatud kasumieraldised, välismaiste kontrollitavate äriühingute kasum ning tulumaks lahkumisel

  Kood Summa
Väljaviidud vara 7014 6000.00
Vormi TSD koodile 114 kantav tasutav tulumaks: 7200 1500.00
6000 × 20/80 = 1500

Vormi INF 1 ei  täideta.

Tagastatud väljaviidud vara (maksustatud koodil 7014) deklareeritakse TSD lisas 7 osas IIa „Tagastatud varjatud kasumieraldis ja välismaiste kontrollitavate äriühingute kasum ja väljaviidud vara“. Tagastatud summade arvelt on võimalik välja maksta maksuvabalt dividende ja omakapitali väljamakseid.

Viimati uuendatud 09.09.2022

Viimati uuendatud 31.05.2022

Kas sellest lehest oli abi?