Deklaratsiooni esitamise võimalused

 • Deklaratsiooni saab esitada e-MTAs kas käsitsi sisestades või failist laadides. 
  Deklaratsiooni saab laadida XML-failist kas ühe failina või lisade kaupa. Lisaks on lisasid 1 ja 2 ning vormi INF 1 võimalik laadida ka CSV-failist pärast deklaratsiooni moodustamist. 

  deklaratsiooni esitama

 • Deklaratsiooni on võimalik esitada ka üle X-tee.

 • Paberil võib deklaratsiooni TSD esitada siis, kui on kuni 5 rida, s.t deklareeritakse kuni viis väljamakse saajat.

Käsiraamat - deklaratsiooni esitamise juhised

Käsiraamatu sisu avaneb allolevast teemade menüüst, alateemade kuvamiseks vajutage menüüribal noolele.

Hooneühistu omakapitali sisse- ja väljamaksed

Vastavalt hooneühistuseaduse (edaspidi HÜS) §-le 1 on hooneühistu tulundusühing, st äriühing, kes vastavalt tulumaksuseaduse (edaspidi TuMS) §-le 50 on kohustatud deklareerima väljamakstud dividendid või väljamaksed omakapitalist vormi TSD lisal 7.

Kuigi juriidiliselt on hooneühistu äriühing, puudub hooneühistul äriühingule iseloomulik tegevus kasumi saamiseks ja selle jagamine omanike vahel. Vastavalt HÜS § 2 lõikele 3 ei maksta hooneühistu liikmele dividende ega tehta muid väljamakseid puhaskasumi arvel. Hooneühistu puhaskasumit võib kasutada üksnes ühistu eesmärgi saavutamiseks.

Seega ei täida hooneühistu lisal 7 koode 7008, 7310 ja 7311 – väljamakstud dividendid ja kasumieraldised. Hooneühistu deklareerib lisa 7 osa Ia koodil 7030 maksustamisperioodil (kalendrikuul) tehtud sissemaksed osakapitali.

Sissemaksetena käsitatakse osakapitali sissemakseid ja täiendavalt tehtud sissemakseid. Juhul, kui osakapitali suurendamine on toimunud fondiemissiooni teel kasumi arvelt, st sissemakseid tegemata, ei ole tegemist omakapitali sissemaksega tulumaksuseaduse tähenduses ja kasumi arvelt suurendatud osakapitali summa deklareerimisele ei kuulu (TuMS § 61 lg 34). Sellest tulenevalt võib bilansis kajastatud osakapitali summa erineda osakapitali sissemakse summast, mida deklareeritakse lisal 7.

Omakapitali väljamaksed on reguleeritud TuMS § 50 lõikes 2 ja näidatakse lisa 7 osa Ia koodil 7060. Omakapitali väljamakseteks on:

 • osakapitalist sissemaksete vähendamisel tehtud väljamaksed;
 • osade tagastamisel või tagasiostmisel tehtud väljamaksed;
 • äriühingu likvideerimisel makstud likvideerimisjaotised;
 • muul juhul omakapitalist tehtud väljamaksed.

Kui hooneühistu teeb kalendrikuul ülal nimetatud väljamakseid, tuleb need deklareerida lisa 7 osa Ia koodil 7060, olenemata sellest, kas hooneühistul tekib maksustamisperioodil maksukohustus või mitte.
Maksukohustus tekib juhul, kui omakapitali väljamaksed ületavad sissemakseid. Sellisel juhul tuleb sissemakseid ületav väljamaksete osa deklareerida lisa 7 osa Ia koodil 7080.

Kui hooneühistu teeb väljamakseid ja täidab lisa 7 osa Ia koodi 7060, tuleb samal maksustamisperioodil deklareerida ka väljamaksete saajad vormil INF 1.

Viimati uuendatud 21.09.2022

Viimati uuendatud 31.05.2022

Kas sellest lehest oli abi?