Residentsuse määramine

Mitteresidendist juriidline isik maksab Eestis tulumaksu vaid Eesti tulult. Tulumaks peetakse reeglina kinni väljamakse tegemisel, kuid teatud juhtudel on mitteresidendil endal tulu deklareerimise kohustus. Tulu deklareerimiseks on mitteresidendile vajalik registrikood. Püsiv tegevuskoht või tööandja peavad olema Maksu- ja Tolliametis registreeritud.
  • Juriidiline isik on Eesti resident, kui ta on asutatud Eesti seaduse alusel.
  • Juriidiline isik on mitteresident, kui teda ei loeta residendiks.
  • Äriregistris registreeritud välismaa äriühingu filiaal on Eestis mitteresident.

Kui mitteresidendist juriidilisel isikul Eestis püsivat tegevuskohta ei ole, maksustatakse teda sarnaselt mitteresidendist füüsilise isikuga. Mitteresidendi püsiv tegevuskoht ei ole Eesti resident, kuid teda maksustatakse sarnaselt Eesti residendist äriühinguga.

Kui välislepingu alusel määratud residentsus erineb seaduse alusel määratud residentsusest, siis kohaldatakse maksustamisel välislepingu sätteid.

Seega juhul, kui isik on samaaegselt resident nii Eestis kui teises Eestiga topeltmaksustamise vältimise ning maksude tasumisest hoidumise tõkestamise lepingu (edaspidi maksuleping) sõlminud riigis, siis on isiku topeltresidentsus välditav.

Topeltresidentsuse vältimiseks soovitame esitada taotluse maksulepingu kohaldamiseks.

Viimati uuendatud 19.11.2021

Kas sellest lehest oli abi?