Deklaratsiooni esitamise võimalused

  • Deklaratsiooni saab esitada e-MTAs kas käsitsi sisestades või failist laadides. 
    Deklaratsiooni saab laadida XML-failist kas ühe failina või lisade kaupa. Lisaks on lisasid 1 ja 2 ning vormi INF 1 võimalik laadida ka CSV-failist pärast deklaratsiooni moodustamist. 

    deklaratsiooni esitama

  • Deklaratsiooni on võimalik esitada ka üle X-tee.

  • Paberil võib deklaratsiooni TSD esitada siis, kui on kuni 5 rida, s.t deklareeritakse kuni viis väljamakse saajat.

Käsiraamat - deklaratsiooni esitamise juhised

Käsiraamatu sisu avaneb allolevast teemade menüüst, alateemade kuvamiseks vajutage menüüribal noolele.

Reklaamkingitus

Reklaami põhimõiste tuleneb reklaamiseadusest (RT I 2008, 15, 108), mille kohaselt reklaami sisu, kujundus ja esitlusviis peavad olema sellised, mis üldsuse tavalise tähelepanu juures tagavad arusaamise, et tegemist on reklaamiga.

Maksustamisele ei kuulu reklaamkingitus (reklaami eesmärgil üleantud kaup või teenus), mille väärtus ilma käibemaksuta on kuni 10 eurot.

Koostööpartneritele sh klientidele kingitavate lõikelillede kulu on ettevõtlusega seotud kulu, mida ei maksustata kingitusena. Samuti ei teki lõikelillede üleandmisest käivet käibemaksuseaduse tähenduses sõltumata nende maksumusest (kuid ostmisel saab sisendkäibemaksu maha arvata tavalises korras). Seega ei pea lõikelillede puhul reklaamkingituse maksuvaba piirmäära 10 eurot (ilma käibemaksuta) järgima.

Reklaami eesmärgil koostööpartnerile üle antud potitaim, mille väärtus on ilma käibemaksuta kuni 10 eurot, ei kuulu maksustamisele ei tulumaksu ega käibemaksuga, sest tegemist on reklaamkingitusega, mida ei maksustata.

Reklaamkingituse piirmäära arvestatakse iga kingitud eseme kohta eraldi.

Näide

Koostööparterile kingitakse ühel korral reklaami eesmärgil potitaim ja teisel korral kommikarp, mis antakse eraldi üle, siis arvestatakse piirmäära iga reklaamkingituse eseme kohta eraldi.

Kui kingitus koosneb mitmest esemest, siis asjade kogumi puhul arvestatakse piirmäära kogumi kohta.

Näide

Koostööpartnerile kingitakse potitaim, pudel veini ja šokolaad. Kingitus koosneb mitmest esemest ehk tegemist on asjade kogumiga seega arvestatakse piirmäära kogumi kohta ehk soetamise maksumused liidetakse kokku.

Kui kingitud asjade soetamise maksumused kokku ületavad 10 euro (ilma käibemaksuta) piirmäära, siis maksustatakse kingitus (soetamise maksumus koos käibemaksuga) täies ulatuses tulumaksuga määras 20/80 (TSD lisa 5 kood 5000). Käibemaksuseaduse seisukohast on sel juhul tegemist kauba tasuta võõrandamisega, mis kuulub käibemaksuga maksustamisele, maksustatav väärtus määratakse vastavalt käibemaksuseaduse § 12 lõikele 3.

Reklaamkingitusele logo trükkimise kulu on ettevõtlusega seotud kulu, mida ei maksustata kingitusena.

Näide

Reklaamkingitus väärtusega alla 10 euro.
Firma ostab reklaamkingituseks oma klientidele kruusid, kuhu laseb peale kanda oma firma logo. Kruusi hind ilma käibemaksuta on 9.46 eurot ja reklaamikulu 0.80 eurot. Vaatamata sellele, et firma kulutus kruusile kokku on 10.26 eurot, ei kuulu reklaamkingitus maksustamisele. Kruusi väärtus oli ilma käibemaksuta alla 10 euro ja 0.80 eurot oli reklaamikulu ning neid kulutusi ei summeerita. Kruusile logo trükkimine ei suurenda kingi saaja jaoks kruusi rahalist väärtust.

Näide

Reklaamkingitus väärtusega üle 10 euro.
Firma ostab reklaamkingituseks oma klientidele kruusid, kuhu laseb peale kanda oma firma logo. Kruusi hind ilma käibemaksuta on 10.06 eurot ja reklaamikulu 0.80 eurot. Kingitus tuleb deklareerida lisal 5 turuhinnas 10.06 + 2.01 (koos käibemaksuga) = 12.07. Reklaamkulu 0.80 on ettevõtlusega seotud kulu ja maksustamisele ei kuulu.

Reklaamkingituse transpordi- ja postikulu ning pakendamise kulud on samuti ettevõtlusega seotud kulud (nendelt kuluarvetelt saab sisendkäibemaksu maha arvata), mis ei kuulu maksustamisele kingitusena, sest antud kulud ei suurenda kingi saaja jaoks kingituse rahalist väärtust.

Viimati uuendatud 24.10.2022

Viimati uuendatud 31.05.2022

Kas sellest lehest oli abi?