Deklaratsiooni esitamise võimalused

Deklaratsiooni saab esitada e-MTAs kas käsitsi sisestades või failist laadides.

Deklaratsiooni saab laadida XML-failist kas ühe failina või lisade kaupa. Lisaks on lisasid 1 ja 2 ning vormi INF 1 võimalik laadida ka CSV-failist pärast deklaratsiooni moodustamist. 

Deklaratsiooni on võimalik esitada ka üle X-tee.

Deklaratsiooni TSD ja selle lisad võib esitada paberil, kui lisas 1 või 2 deklareeritakse rohkem kui viis väljamakse saajat.

Deklaratsiooni esitamise juhised

Reklaamkingitus

Reklaami põhimõiste tuleneb reklaamiseadusest (RT I 2008, 15, 108), mille kohaselt reklaami sisu, kujundus ja esitlusviis peavad olema sellised, mis üldsuse tavalise tähelepanu juures tagavad arusaamise, et tegemist on reklaamiga.

Maksustamisele ei kuulu reklaamkingitus (reklaami eesmärgil üleantud kaup või teenus), mille väärtus ilma käibemaksuta on kuni 10 eurot.

Näide

Reklaamkingitus väärtusega alla 10 euro.
Firma ostab reklaamkingituseks oma klientidele kruusid, kuhu laseb peale kanda oma firma logo. Kruusi hind ilma käibemaksuta on 9.46 eurot ja reklaamikulu 0.80 eurot. Vaatamata sellele, et firma kulutus kruusile kokku on 10.26 eurot, ei kuulu reklaamkingitus maksustamisele. Kruusi väärtus oli ilma käibemaksuta alla 10 euro ja 0.80 eurot oli reklaamikulu ning neid kulutusi ei summeerita. Kruusile logo trükkimine ei suurenda kingi saaja jaoks kruusi rahalist väärtust.

Näide

Reklaamkingitus väärtusega üle 10 euro.
Firma ostab reklaamkingituseks oma klientidele kruusid, kuhu laseb peale kanda oma firma logo. Kruusi hind ilma käibemaksuta on 10.06 eurot ja reklaamikulu 0.80 eurot. Kingitus tuleb deklareerida lisal 5 turuhinnas 10.06 + 2.01 (koos käibemaksuga) = 12.07. Reklaamkulu 0.80 on ettevõtlusega seotud kulu ja maksustamisele ei kuulu.

Viimati uuendatud 19.07.2021

Viimati uuendatud 03.11.2021

Kas sellest lehest oli abi?