Ettevõtja registreerimine (EORI)

Ettevõtjate registreerimis- ja identifitseerimisnumber (Economic Operators Registration and Identification, EORI) on Euroopa Liidu tolliterritooriumil kasutatav kordumatu tunnusnumber, mille tolliasutus annab ettevõtjale või muule isikule, et registreerida ta tollialastel eesmärkidel.

EORI number on kohustuslik väliskaubandusega tegelevatele ettevõtjatele kaupade importimisel, transiitvedudel, eksportimisel või muudel tollitoimingutel.

Euroopa Liidu tolliterritooriumil asuva ettevõtja EORI numbri väljastab tema asukohariigi tolliasutus. Ettevõtjad, kes ei ole asutatud liidu tolliterritooriumil, peab registreerima selle liikmesriigi tolliasutus, kus ettevõtja teeb või kavatseb teha oma kõige esimese tollitoimingu.

Eestis väljastab EORI numbri Maksu- ja Tolliamet.

Ettevõtjal tohib olla ainult üks (kehtiv) EORI number ning seda numbrit tuleb kasutada kõikides Euroopa Liidus tehtavates tollitehingutes ja tolliga seotud tegevuses.

Äriühingu filiaal peab kasutama emafirma EORI numbrit.

Väliskaubandusega tegelevad ettevõtjad, kellel on teiste Euroopa Liidu liikmesriikide poolt väljastatud käibemaksukohustuslase (VAT) numbrid, on kohustatud märkima need oma EORI taotlusele.

EORI numbri kehtivuse kontroll

EORI numbri taotlemine ja muutmine

EORI Numbri taotluse esitamine elektroonselt

EORI numbrit saab taotleda füüsiline isik või juriidilise isiku seaduslik esindaja elektroonselt e-teenuste keskkonnas e-MTA, kus pärast sisselogimist tuleb valida „Toll" – „Õigused ja kohustused" – „Ettevõtjate registreerimis- ja identifitseerimisnumber (EORI)".

Taotluse esitamiseks e-MTAs peab olema pääsuõigus. Lugege rohkem Pääsuõigused EORI numbri taotlemiseks e-MTAs.

Juhend
EORI numbri taotluse esitamine elektroonselt

EORI numbrit saab taotleda füüsiline isik või juriidilise isiku seaduslik esindaja e-teenuste keskkonnas e-MTA, kus pärast sisselogimist tuleb valida „Toll" – „Õigused ja kohustused" – „Ettevõtjate registreerimis- ja identifitseerimisnumber (EORI)".

Taotluse esitamiseks e-MTAs peab olema pääsuõigus. Lugege rohkem Pääsuõigused EORI numbri taotlemiseks e-MTAs.

Juhend

EORI taotluse esitamine Maksu- ja Tolliameti teeninduskohas

Kui teil ei ole ligipääsu e-MTAle, siis saate EORi taotluse esitada Maksu- ja Tolliameti teeninduskohas.


Kui EORI taotlust ei esitata e-MTAs, siis peab taotlejal olema notariaalne volitus. Lugege rohkem lehelt Nõuded volitusele.

Ettevõtte esindajana EORI numbri taotlemise ja lõpetamise avalduste esitamiseks ning esitatud avaldustel olevate andmete muutmiseks e-teenuste keskkonnas e-MTA on vaja pääsuõigusi.

 • EORI numbri taotlemise ja haldamise õigus (kood: M-EORI) sisaldub järgmistes e-MTA kasutamise pääsuõiguste pakettides:
  • Juriidilise isiku esindaja pakett
  • Juriidilise isiku andmete vaataja pakett
  • FIE esindaja pakett
  • FIE andmete vaataja pakett
  • Füüsilise isiku esindaja pakett
  • Füüsilise isiku andmete vaataja pakett
  • Raamatupidaja pakett
  • Eraisiku maksupakett
  • Tolliteenuste pakett
  • Eraisiku tolliteenuste pakett
 • EORI numbri taotlemiseks saab anda ka üksikõiguse „EORI numbri taotlemine ja haldamine" (kood: M-EORI), mis võimaldab esitada EORI numbri taotlemise ja lõpetamise avaldusi ning muuta esitatud avaldustel olevaid andmeid

Viimati uuendatud 07.01.2022

Kas sellest lehest oli abi?