Sularahadeklaratsioon tuleb esitada, kui Euroopa Liitu (EL) sisenedes või EList lahkudes on kaasas sularaha vähemalt 10 000 euro väärtuses või samaväärne summa muus vääringus ühe või mitme järgmist laadi eseme kujul.

Sularahaks loetakse:

 • pangatähed ja mündid, mis tahes valuutas, sh käibel mitte olev valuuta;
 • vabalt kaubeldavad esitaja maksevahendid nagu reisitšekid, lihtvekslid, nimelise saajata rahakaardid;
 • kuldmündid, mille kullasisaldus on vähemalt 90%;
 • kuld kullasisaldusega vähemalt 99,5% kamakate või tükkidena.

 Kiirelt kätte

Vahetuskursi päring

Sularaha deklareerimise infosüsteem kasutab Eesti tollitariifistikus olevaid vahetuskursse.

Toll võib nõuda sularaha avalikustamise deklaratsiooni esitamist, kui avastatakse sularaha 10 000 euro või enama väärtuses, mis saadetakse posti, veose või kulleriga (sularaha, mis liigub ilma saatjata). Nõudmise korral peab saaja, saatja või nende poolt määratud esindaja esitama deklaratsiooni 30 päeva jooksul.

Uue regulatsiooni kohaselt on tollil õigus kontroll läbi viia juhul, kui summa jääb alla 10 000 euro, kuid on informatsiooni, et sularaha on seotud kriminaalse tegevusega.

Elektrooniline deklareerimine

 • Lihtsaim viis on deklareerida sularaha Maksu- ja Tolliameti e-teenuste keskkonnas e-MTA.

Sularahadeklaratsiooni esitamiseks:

 1. logige e-teenuste keskkonda e-MTA
 2. valige menüüst Toll – Lihtsustatud deklaratsioonid – Sularahadeklaratsioon
 3. avanenud lehel Sularaha deklareerimine vajutage rohelisele nupule Uus deklaratsioon

Elektroonse sularahadeklaratsiooni saate esitada kuni kolm päeva enne piiriületamist. Kui olete deklaratsiooni esitanud, valige piiril asuva tolliasutuse läbimisel punane koridor ja teavitage tolliametnikku deklaratsiooni esitamisest.

Õigusaktid

Sularahadeklaratsiooni andmekogu

Sularahadeklaratsiooni andmekogu on maksukohustuslaste registri alamregister. Maksukohustuslaste registri andmed on maksusaladus, andmete avaldamine kolmandatele isikutele on lubatud ainult maksukorralduse seaduse §-des 28–30 sätestatud alustel. Andmeid säilitame 5 aastat.

Teil on võimalik igal ajal esitada päring oma isikuandmete töötlemise kohta e-posti aadressil emta@emta.ee või e-teenuste keskkonnas e-MTA.

Riiklikku ja haldusjärelvalvet isikuandmete töötlemise üle teostab Andmekaitse Inspektsioon, info@aki.ee.

Sularaha liikumine liikmesriikide vahel

Mõnes liikmesriigis kehtivad ühendusesiseste sularahaliikumiste suhtes eraldi kontrolli- ja deklareerimisalased sätted, mida kohaldatakse lisaks Euroopa Liidu eeskirjadele.

Täpsem teave ja viited liikmesriikide tolliasutuste veebisaitidele on kättesaadavad Euroopa Komisjoni veebisaidil.

Eurodes ja teistes liikmesriikide ametlikes vääringutes nomineeritud pangatähede Venemaale ja Valgevenesse väljaveo keeld

Vastavalt Nõukogu määrusele 2022/345 (muudatus 2022/576) on keelatud liikmesriikide ametlikus vääringus nomineeritud pangatähtede väljavedu Venemaale, Venemaal asuvale füüsilisele või juriidilisele isikule, sealhulgas valitsusele ja Venemaa Keskpangale.

Vastavalt Nõukogu määrusele 2022/398 (muudatus 2022/577) on keelatud liikmesriigi ametlikus vääringus nomineeritud pangatähtede väljavedu Valgevenesse, Valgevenes asuvale füüsilisele või juriidilisele isikule, sealhulgas valitsusele ja Valgevene Keskpangale.

Keelatud on järgmiste pangatähtede väljavedu Venemaale ja Valgevenesse:

 • euro (EUR)
 • Horvaatia kuna (HRK)
 • Rumeenia leu (RON)
 • Bulgaaria leev (BGN)
 • Ungari forint (HUF)
 • Tšehhi kroon (CZK)
 • Poola zlott (PLN)
 • Rootsi kroon (SEK)
 • Taani kroon (DKK)

Lubatud on eelloetletud pangatähtede väljavedu ainult:

 1. Venemaale või Valgevenesse reisivate füüsiliste isikute või nendega koos reisivate lähisugulaste isiklikuks kasutuseks või
 2. Venemaal või Valgevenes tegutseva ja rahvusvahelise õiguse kohaselt puutumatu diplomaatise või konsulaaresinduse või rahvusvahelise organisatsiooni ametlikuks tegevuseks.

Isiklikuks kasutuseks loetakse summa, mis katab reisija ja temaga koos reisiva perekonna vajaduse reisi ajal sihtpunkti jõudmiseni. Piirang hõlmab ka piirielanikke, kellel samuti on lubatud eurosid kaasa võtta vaid reisi sihtpunkti jõudmiseni. Isiklikuks tarbimiseks ei loeta pangatähtede väljavedu teistele saajatele, näiteks sõbrad, tuttavad, vanemad.

Vastavalt määruse 2022/428 XVIII lisale on keelatud Venemaale viia münte (v.a kuldmündid) ja pangatähti, mis ei ole ametlikult ringluses ja mille väärtus ületab 300 eurot.

Muu valuuta osas tuleb Venemaale või Valgevenesse reisides või sealt saabudes esitada sularahadeklaratsioon, kui sularaha (k.a mittenoteeritav valuuta) on kaasas rohkem kui 10 000 euro väärtuses. Kulla, kuldmüntide, kuldehete, kullassepatoodete sissevedu Venemaalt on keelatud.

Viimati uuendatud 22.07.2022

Kas sellest lehest oli abi?