Deklaratsiooni esitamise võimalused

 • Deklaratsiooni saab esitada e-MTAs kas käsitsi sisestades või failist laadides. 
  Deklaratsiooni saab laadida XML-failist kas ühe failina või lisade kaupa. Lisaks on lisasid 1 ja 2 ning vormi INF 1 võimalik laadida ka CSV-failist pärast deklaratsiooni moodustamist. 

  deklaratsiooni esitama

 • Deklaratsiooni on võimalik esitada ka üle X-tee.

 • Paberil võib deklaratsiooni TSD esitada siis, kui on kuni 5 rida, s.t deklareeritakse kuni viis väljamakse saajat.

Käsiraamat - deklaratsiooni esitamise juhised

Käsiraamatu sisu avaneb allolevast teemade menüüst, alateemade kuvamiseks vajutage menüüribal noolele.

Likvideerimisjaotis

Äriühingu likvideerimisel makstav likvideerimisjaotis kuulub maksustamisele osas, mis ületab äriühingu omakapitali tehtud sissemakseid. Kui likvideerimisjaotis makstakse mitterahaliselt, tuleb see ümber arvestada rahasse turuhinnas.

Likvideerimisjaotiste maksmist reguleerivad jällegi äriseadustik ja tulundusühistuseadus.

Näide
OÜ-l Ott on pärast nõuete rahuldamist alles vara 319 550.00 euro ulatuses, mida võib maksta likvideerimisjaotisena ja teeb seda 2022. a mais. Likvideerimisjaotise väljamaksmisel tuleb arvestada ka tulumaksukohustusega, sest OÜ Ott sissemaksed osakapitali moodustasid 2560.00 eurot, mis deklareeriti 2015. a jaanuari lisa 7 osa Ia koodil 7020 ja on mai lisa 7 osa Ia koodil 7040 kui väljamaksmata sissemaks.

Osa Ia. Omakapitali sisse- ja väljamaksed

  Kood  Summa
Omakapitali sissemaksed kokku 7040 2560.00
(eelmise vormi TSD lisa 7 kood 7070) + 7030 + SUM7510 + SUM7520 > 0
Omakapitali sissemaksed pärast õiguste üleandmist 7050 2560.00
7040 – SUM7410 – SUM7420 ≥ 0
Omakapitalist tehtud väljamaksete summa 7060 256 152.00

Osa I. Väljamakstud dividendid ja muud kasumieraldised, väljamaksed omakapitalist, varjatud kasumieraldised, välismaiste kontrollitavate äriühingute kasum ning tulumaks lahkumisel

  Kood  Summa
Omakapitalist väljamakstud sissemakseid ületav maksustatav summa 7080 253 592.00
7060 – 7050 ≥ 0
256 152 – 2560 = 253 952
Vormi TSD koodile 114 kantav tasutav tulumaks: [(7010 + 7080) × 20/80 + 7009 * 14/86)] – 7180 + 7640 ≥ 0 + (7012 + 7014 + 7016 × 20/80) 7200 63 398.00
253 592 × 20/80 = 63 398

Likvideerimisjaotis 319 550.00 eurot koosneb väljamaksmisele kuuluvast summast 256 152.00 eurot ja tasumisele kuuluvast tulumaksust 63 398.00 eurot. Väljamakstud likvideerimisjaotise summa saajate kohta tuleb täita vorm INF 1 ja anda tõend TD.

Võimalus, kuidas teada saada, milline osa likvideerimisjaotisest kuulub väljamaksmisele ja kui palju tuleb maksta tulumaksu

 • 319 550.00 – 2560.00 = 316 990.00 on sissemakseid ületav summa, s.t maksustamisele kuuluv summa koos tulumaksuga, s.t brutosumma
 • 316 990.00 × 20 % = 63 398.00 leiame tulumaksu brutosummalt
 • 319 550.00 – 63 398.00 = 256 152.00 väljamaksmisele kuuluv likvideerimisjaotise netosumma tuleb näidata koodil 7060
 • 256 152.00 – 2560 = 253 592.00 on maksustamisele kuuluv netosumma, millelt arvutatakse tulumaks
 • 253 592.00 × 20/80 = 63 398.00

Kontrollitakse järgmiselt: maksustatav väljamakse 253 592.00 + tulumaks 63 398.00 +  väljamaksmata omakapitali sissemakse 2560.00 = 319 550.00 ehk likvideerimisjaotise summa kokku.

NB! Praktikas on suurim viga, mis selle arvutuskäigu juures tehakse, et punktis 2 näidatud summat 316 990.00  ei võeta brutosummana, mida tuleb vähendada tulumaksu võrra maksumääraga 20%, vaid võetakse netosummana, millele tuleb lisada tulumaks maksumääraga 20/80 (esineb juhtumeid, kus näidatakse maksumäärana 25%), mille tulemusel on edasine arvutuskäik vale ja maksukohustus suurem. TuMS § 2 lg 11 p 2 sätestab maksumääraks 20/80.

Kui rikutakse äriseadusega sätestatud kapitali vähendamise või likvideerimismenetluse nõudeid ja väljamakse ei toimu seadusega sätestatud tähtaegadel, võib maksustamisel neid käsitleda kasumieraldistena. Maksustamine toimub vastavalt TuMS § 50 lõikele 1.

Viimati uuendatud 21.09.2022

Viimati uuendatud 31.05.2022

Kas sellest lehest oli abi?