Deklaratsiooni esitamise võimalused

  • Deklaratsiooni saab esitada e-MTAs kas käsitsi sisestades või failist laadides. 
    Deklaratsiooni saab laadida XML-failist kas ühe failina või lisade kaupa. Lisaks on lisasid 1 ja 2 ning vormi INF 1 võimalik laadida ka CSV-failist pärast deklaratsiooni moodustamist. 

    deklaratsiooni esitama

  • Deklaratsiooni on võimalik esitada ka üle X-tee.

  • Paberil võib deklaratsiooni TSD esitada siis, kui on kuni 5 rida, s.t deklareeritakse kuni viis väljamakse saajat.

Käsiraamat - deklaratsiooni esitamise juhised

Käsiraamatu sisu avaneb allolevast teemade menüüst, alateemade kuvamiseks vajutage menüüribal noolele.

Vormi INF1 osa 1 täitmine

Vormi INF1 osas 1 näitab residendist äriühing (välja arvatud aktsiaseltsifond), maksustamisperioodil (kalendrikuul): 

  • väljamakstud dividendide ja muude kasumieraldiste saajad, kaasa arvatud tonnaažikorra alusel või regulaarselt makstavate dividendide ja muude kasumieraldiste saajad; 
  • makstud likvideerimisjaotiste, aktsia- või osakapitali või täis- või usaldusühingu sissemaksete vähendamisel tehtud väljamaksete ning aktsiate, osade, osamaksete või sissemaksete tagastamisel või tagasiostmisel või muul juhul äriühingu omakapitalist tehtud väljamaksete saajad;
  • äriühingu kustutamisel registrist, kui tema vara ei kasutata jätkuvalt Eestis majandustegevuses, omakapitalist tehtud väljamaksete saajad. 

Aktsiaseltsifond näitab vormil INF 1 maksustamisperioodil vormi TSD lisal 7 deklareeritud dividendide ja muude kasumieraldiste, likvideerimisjaotise suuruse ja saajate kohta. Samuti näitab aktsiaseltsifond omakapitali summa saajad, kui ta kustutatakse äriregistrist ilma likvideerimiseta ja tema vara ei kasutata Eesti majandustegevuses teises äriühingus või mitteresidendi püsivas tegevuskohas.

Viimati uuendatud 14.01.2022

Viimati uuendatud 31.05.2022

Kas sellest lehest oli abi?