Deklaratsiooni esitamise võimalused

 • Deklaratsiooni saab esitada e-MTAs kas käsitsi sisestades või failist laadides. 
  Deklaratsiooni saab laadida XML-failist kas ühe failina või lisade kaupa. Lisaks on lisasid 1 ja 2 ning vormi INF 1 võimalik laadida ka CSV-failist pärast deklaratsiooni moodustamist. 

  deklaratsiooni esitama

 • Deklaratsiooni on võimalik esitada ka üle X-tee.

 • Paberil võib deklaratsiooni TSD esitada siis, kui on kuni 5 rida, s.t deklareeritakse kuni viis väljamakse saajat.

Käsiraamat - deklaratsiooni esitamise juhised

Käsiraamatu sisu avaneb allolevast teemade menüüst, alateemade kuvamiseks vajutage menüüribal noolele.

Lisa 4 täitmise juhised

Deklaratsiooni täitmisel pöörake palun tähelepanu alljärgnevale:

 • lähtudes erisoodustuse sisust, on oluline vahet teha erisoodustusel (rahaliselt hinnatav hüve) ja rahalistel väljamaksetel (tulumaksuseadus § 48 lg 5)
 • kuna erisoodustustena käsitletakse erinevaid maksuobjekte, siis tuleb igal konkreetsel juhul jälgida, millal töötajale hüve tekib
 • saadud hüve ei tähenda alati kannet raamatupidamises, siin võib esineda ka neid maksuobjekte, kus tegelikke kulutusi ei ole     
 • tehtud kulutused kajastatakse deklaratsiooni TSD lisal 4 kassapõhiselt, s.t selles kuus, millal erisoodustus tegelikult anti
 • rahalist väljamakset käsitletakse erisoodustusena erandjuhtudel (tavaliselt reguleeritud vastava seaduse või normatiivaktiga, nagu näiteks isikliku sõiduauto kasutamise kompensatsioon)
 • erisoodustuse puhul, kui tegelikku väljamakset ei ole toimunud (nt tööandja sõiduauto kasutamine isiklikuks otstarbeks), näidatakse erisoodustuse summa selle kuu lisal 4, millal töötaja soodustuse sai
 • lisa 4 erinevatel ridadel ei ole tulumaksuseaduse § 48 lõikes 2 toodud töötajad erisoodustuste saajatena võrdselt käsitletavad, s.t töötajate ring on piiratum kui erisoodustuste saajate ring üldiselt (näiteks lähetus, isikliku sõiduauto kasutamine)
 •  deklaratsioon täidetakse eurodes sendi täpsusega
 • paranduste, muudatuste ja täienduste tegemine toimub selle kuu deklaratsioonil ja lisal 4, kus parandatavat summat kajastati esmakordselt, s.t esitatakse selle kuu kohta uus lisa 4 märkusega „parandus"
 • read ei saa olla täidetud märgiga „–"
 • kui maksustamisperioodil erisoodustusi ei ole tehtud, siis lisa 4 ei esitata.

Viimati uuendatud 05.10.2021

Viimati uuendatud 31.05.2022

Kas sellest lehest oli abi?