Erisoodustused

Erisoodustus on oma olemuselt saaja (töötaja) tulu, kuid erisoodustustelt tulu- ja sotsiaalmaksu tasumine on erisoodustuste tegija (tööandja) kohustus. Erisoodustused ehk tööandja poolt töötajale antud hüved maksustatakse tulumaksuga määras 20/80 ning sotsiaalmaksuga määras 33%.

Tulumaksuseaduse §-s 48 lg 1 kohaselt maksab tööandja tulumaksu töötajale tehtud erisoodustuselt.

Sotsiaalmaksuseaduse § 2 lg 1 p 7 alusel makstakse sotsiaalmaksu erisoodustustelt tulumaksuseaduse tähenduses, ümberarvestatuna rahasse, ning erisoodustustelt maksmisele kuuluvalt tulumaksult.

Deklareerimine

Erisoodustuse maksustamisperiood on kalendrikuu. Tööandja deklareerib töötajatele kalendrikuul antud erisoodustused ning erisoodustustelt arvutatud tulu- ja sotsiaalmaksu deklaratsiooni vormi TSD lisas 4, mis tuleb esitada koos vormiga TSD Maksu- ja Tolliametile erisoodustuse andmise kalendrikuule järgneva kuu 10. kuupäevaks. Maksusumma tasutakse Maksu- ja Tolliameti pangakontole hiljemalt samaks kuupäevaks.

Käsiraamat - erisoodustuste maksustamine

Käsiraamatu sisu avaneb allolevast teemade menüüst, alateemade kuvamiseks vajutage menüüribal noolele.

Välislähetuse päevaraha

Välislähetuse päevaraha alammäär on 22,37 eurot.

Maksustamisele ei kuulu välislähetuse päevaraha määrades 50 eurot välislähetuse esimese 15 päeva kohta, kuid kõige rohkem 15 päeva kohta kalendrikuus ja 32 eurot iga järgneva päeva kohta. (töölähetuse määruse § 3 ning § 7 lg 1 p 3).

Näide 1
Töötaja on välislähetuses 03.02. Lähetus kestab ühe päeva ja töötajale makstakse välislähetuse päevaraha ühe päeva eest 50 eurot.
Sama töötaja on välislähetuses 07.02.–22.02. Lähetus kestab 16 päeva ja välislähetuse päevaraha makstakse järgmiselt:
ajavahemiku 07.02–20.02 eest (14 päeva) 50 eurot päevas
ajavahemiku 21.02–22.02 eest (2 päeva) 32 eurot päevas.

Näide 2
Töötaja on välislähetuses 20.01.–27.01. Lähetus kestab 8 päeva ja töötajale makstakse välislähetuse päevaraha 50 eurot.
Sama töötaja on välislähetuses 28.01.–12.02. Lähetus kestab 16 päeva ja välislähetuse päevaraha makstakse järgmiselt:
ajavahemiku 28.01– 31.01 eest (4 päeva) 50 eurot päevas
ajavahemiku 01.02–11.02 eest (11 päeva) 50 eurot päevas
12.02 eest (1 päev) 32 eurot päevas.

Näide 3
Töötaja on välislähetuses 04.03.–18.03. Lähetus kestab 15 päeva ja töötajale makstakse välislähetuse päevaraha 50 eurot.
Sama töötaja järgmine lähetus kestab 28.03.–14.04.2016, s.t 18 päeva ja välislähetuse päevaraha makstakse järgmiselt:
ajavahemiku 28.03–31.03 eest (4 päeva) 32 eurot päevas
ajavahemiku 01.04–11.04 eest (11 päeva) 50 eurot päevas
ajavahemiku 12.04–14.04 eest (3 päeva) 32 eurot päevas.

Näide 4
Töötaja on välislähetus 25.04.–08.07. Lähetus kestab 75 päeva ja töötajale makstakse välislähetuse päevaraha järgmiselt:
ajavahemiku 25.04–30.04 eest (6 päeva) aprillis 50 eurot päevas
ajavahemiku 01.05–09.05 eest (9 päeva) mais 50 eurot päevas
ajavahemiku 10.05–08.07 eest (ülejäänud 60 päeva) 32 eurot päevas.

Töölähetuse määruse § 4 lõike 4 kohaselt võib (aga ei pea) tööandja välislähetuse päevaraha määra vähendada kuni 70 protsenti, kui lähetuskohas viibimise ajal tagatakse lähetatule tasuta toitlustamine. Töölähetuse määruse § 4 lõikes 4 sätestatud päevaraha määra vähendamise võimalus ei ole seotud päevaraha maksustamisega ning on oma olemuselt tööõiguslik säte, mis võimaldab tööandjal vähendada päevaraha kuni 6,71 (22.37 x 70% = 15.66, 22.37 - 15.66 = 6.71) eurot juhul, kui töötajale tagatakse toitlustamine.

Päevaraha maksmisel üle piirmäära tuleb piirmäära ületav osa deklareerida ja maksustada sarnaselt palgatuluga (TSD lisa 1, koodid 10–13).

Viimati uuendatud 05.05.2021

Viimati uuendatud 17.05.2022

Kas sellest lehest oli abi?