Erisoodustused

Erisoodustus on oma olemuselt saaja (töötaja) tulu, kuid erisoodustustelt tulu- ja sotsiaalmaksu tasumine on erisoodustuste tegija (tööandja) kohustus. Erisoodustused ehk tööandja poolt töötajale antud hüved maksustatakse tulumaksuga määras 20/80 ning sotsiaalmaksuga määras 33%.

Tulumaksuseaduse §-s 48 lg 1 kohaselt maksab tööandja tulumaksu töötajale tehtud erisoodustuselt.

Sotsiaalmaksuseaduse § 2 lg 1 p 7 alusel makstakse sotsiaalmaksu erisoodustustelt tulumaksuseaduse tähenduses, ümberarvestatuna rahasse, ning erisoodustustelt maksmisele kuuluvalt tulumaksult.

Deklareerimine

Erisoodustuse maksustamisperiood on kalendrikuu. Tööandja deklareerib töötajatele kalendrikuul antud erisoodustused ning erisoodustustelt arvutatud tulu- ja sotsiaalmaksu deklaratsiooni vormi TSD lisas 4, mis tuleb esitada koos vormiga TSD Maksu- ja Tolliametile erisoodustuse andmise kalendrikuule järgneva kuu 10. kuupäevaks. Maksusumma tasutakse Maksu- ja Tolliameti pangakontole hiljemalt samaks kuupäevaks.

Käsiraamat - erisoodustuste maksustamine

Käsiraamatu sisu avaneb allolevast teemade menüüst, alateemade kuvamiseks vajutage menüüribal noolele.

Sõiduauto eratarbimine


Kui ettevõtluses kasutatav sõiduauto on eratarbimises, siis sõltumata asjaolust, kas töötaja hüvitab sõiduauto kasutamisega seotud kulud või mitte, ei loeta sellise sõiduauto kasutamist eranditult ettevõtluse tarbeks kasutamiseks.

Nimetatud kord kehtib ka ettevõtetele, kelle tegevusalaks on autode kasutusse andmine ning kes annavad tasu eest autosid kasutada oma töötajatele.

Topeltmaksustamise vältimiseks sõiduauto eratarbimist ei maksustata omatarbena ning sõiduauto tasu eest kasutada andmist maksukohustuslase töötajale, teenistujale või juhtimis- ja kontrollorgani liikmele ei loeta käibeks.

Firmaauto kasutamine isiklikeks sõitudeks maksustatakse erisoodustusega sõiduki võimsuse alusel.

Viimati uuendatud 13.05.2021

Viimati uuendatud 17.05.2022

Kas sellest lehest oli abi?