Käibedeklaratsiooni ja aruannete esitamine

Käibemaksuga maksustamise periood on kalendrikuu. Nii käibedeklaratsiooni kui ühendusesisese käibe aruande esitamise tähtaeg on maksustamisperioodile järgneva kuu 20. kuupäev. Käibedeklaratsiooni ja ühendusesisese käibe aruannet saab esitada e-teenuste keskkonnas e-MTA, sisestades andmeid käsitsi või laadides XML- või CSV-formaadis failist. Käibedeklaratsiooni on kõige mugavam saata Maksu- ja Tolliametile X-tee kaudu ettevõtte raamatupidamistarkvarast.

Käibedeklaratsiooni esitamine e-teenuste keskkonnas e-MTA.

deklaratsiooni esitama

Ühendusesisese käibe aruande esitamine 
e-teenuste keskkonnas e-MTA.

Aruannet esitama

Käsiraamat

Käsiraamatu sisu avaneb allolevast teemade menüüst, alateemade kuvamiseks vajutage menüüribal noolele.

Üldpõhimõtted

Liikmesriikide maksukohustuslased esitavad peale käibedeklaratsiooni ühendusesisese käibe aruande (vorm VD).

Maksukohustuslane peab esitama ühendusesisese käibe aruande (VD), kui (KMS § 28 lg 1):

  1. tal on maksustamisperioodi jooksul tekkinud kauba ühendusesisene käive, ta on maksustamisperioodi jooksul võõrandanud kaupa edasimüüjana kolmnurktehingus või ta on toimetanud Eestist teise liikmesriiki nõudmiseni varu, sealhulgas juhul, kui nõudmiseni varu soetaja muutub või nõudmiseni varu on toimetatud Eestisse tagasi;
  2. ta on maksustamisperioodi jooksul osutanud teise liikmesriigi maksukohustuslasele või piiratud maksukohustuslasele KMS § 10 lõike 4 punktis 9 nimetatud teenust, mis kuulub maksustamisele, välja arvatud nullprotsendilise maksumääraga maksustamisele, teenuse saaja liikmesriigis.

Aruandel deklareeritakse üksnes need teenused, mis maksustatakse nn põhireegli (KMS § 10 lg 4 p 9) kohaselt ning mille puhul teises liikmesriigis asuv teenuse saaja arvestab ja tasub käibemaksu oma asukohariigis. Kui teenuse saaja asukohariigis käsitatakse teenust maksuvaba käibena või maksustatakse 0% maksumääraga, siis seda aruandel ei deklareerita.

Deklareerimisele ei kuulu sellised teenused, mis on nn asukohaga seotud ning teenuse osutamise koht ei ole seotud teenuse saajaga (nt kinnisasjaga seotud teenused). VD-l ei deklareerita ühendusevälise riigi isikule osutatud teenuseid, ühendusesisest soetamist, siseriiklikku käivet ega kauba importi/eksporti.

Välisriigi isikust importija esindajana deklareerib tolliagentuur ühendusevälise kauba vabasse ringlusse lubamise tolliprotseduurile suunamisel (tolliprotseduur koodiga 42) KMS § 17 lg 21 tingimustel teise isiku eest teostatud kauba ühendusesise käibe VD-l, mida KMD lahtris 3 ei deklareerita.

VD deklareerimisperiood on kalendrikuu
VD aruanne esitatakse kalendrikuule järgneva kuu 20. kuupäevaks (KMS § 28 lg 2). Kui ülalnimetatud kauba või teenuse käivet või kauba teise liikmeriiki toimetamist nõudmiseni varuna ei ole toimunud, siis aruannet ei esitata.

Deklareerimine täiseurodes
Aruandel märgitakse summad täiseurodes (KMS § 28 lg 6).

Aruandel kajastatakse tehingud ostjate kaupa, s.t tehingud ühe ostjaga summeeritakse kaupade, kolmnurktehingute ja teenuste osas eraldi ning märgitakse ühel real.

Maksukohustuslane, kes on võõrandanud teise liikmesriigi isikule uue transpordivahendi, mis toimetatakse teise liikmesriiki, peab lisama ühendusesisese käibe aruandele selle transpordivahendi müümisel väljastatud arve koopia (KMS § 28 lg 5).

Nõudmiseni varu deklareeritakse VD-l eraldi plokis (elektroonilisel esitamisel ühendusesisese käibe plokist eraldi). Nõudmiseni varu toimetamisel teise liikmesriiki deklareeritakse VD-l (kui nõudmiseni varu teise liikmesriiki toimetamine jääb VD-l õiges perioodis deklareerimata, siis VDP-l) riigi tunnus ja soetaja käibemaksukohustuslasena registreerimise number (st maksustatavat väärtust ei deklareerita).

Kreeditarvete kajastamine aruandel
Kui tühistatakse kauba/teenuse kohta esitatud arve või esitatakse kreeditarve, kajastatakse sellest tulenevad muudatused (kreedit)arve esitamise maksustamisperioodi kohta esitataval aruandel (KMS § 28 lg 3). Seega deklareeritakse arve tühistamisest või kreeditarve esitamisest tingitud muudatused samal maksustamisperioodil nii käibedeklaratsioonil (KMD) kui ühendusesisese käibe aruandel (VD).

Ühendusesisese käibe muutmise aruanne (VDP)
Kui maksukohustuslane muudab eelnevate maksustamisperioodide kohta esitatud VD andmeid, on ta kohustatud vastava perioodi kohta esitama ühendusesisese käibe muutmise aruande VDP (KMS § 28 lg 3). Ühel muutmise aruandel võib parandada erinevate perioodide aruannetel deklareeritud andmeid.

VDP-l ei muudeta esialgselt deklareeritud perioodi tulenevalt arve tühistamisest või kreeditarve esitamisest, kuna vastavad muudatused kajastatakse (kreedit)arve väljastamise perioodi VD-l nn jooksvalt (vt eespool Kreeditarvete kajastamist).

VDP-l kajastatakse ka teise liikmesriiki toimetatud nõudmiseni varu soetaja asendamine teise maksukohustuslasega ja teise liikmesriiki toimetanud nõudmiseni varu maksukohustuslase poolt tagasi toimetamine Eestisse.

VDP-l märgitakse summad täiseurodes.

Viimati uuendatud 25.04.2021

Viimati uuendatud 06.10.2022

Kas sellest lehest oli abi?