Käibedeklaratsiooni ja aruannete esitamine

Käibemaksuga maksustamise periood on kalendrikuu. Nii käibedeklaratsiooni kui ühendusesisese käibe aruande esitamise tähtaeg on maksustamisperioodile järgneva kuu 20. kuupäev. Käibedeklaratsiooni ja ühendusesisese käibe aruannet saab esitada e-teenuste keskkonnas e-MTA, sisestades andmeid käsitsi või laadides XML- või CSV-formaadis failist. Käibedeklaratsiooni on kõige mugavam saata Maksu- ja Tolliametile X-tee kaudu ettevõtte raamatupidamistarkvarast.

Käibedeklaratsiooni esitamine e-teenuste keskkonnas e-MTA.

deklaratsiooni esitama

Ühendusesisese käibe aruande esitamine 
e-teenuste keskkonnas e-MTA.

Aruannet esitama

Käsiraamat

Käsiraamatu sisu avaneb allolevast teemade menüüst, alateemade kuvamiseks vajutage menüüribal noolele.

E-MTAs

Vormi KMD ja vormi KMD INF saab esitada kas käsitsi sisestades või XML- ja CSV-formaadis failiga laadides.

Vormi KMD ja vormi KMD INF esitamiseks:

  1. sisenege e-MTAsse
  2. valige menüüs „Maksud" ning seejärel jaotise „Käibemaks" alt „KMD esitamine ja vaatamine" 
  3. deklaratsioonide loetelu lehel vajutage nupule „Lisa uus deklaratsioon“.

Deklaratsiooni esitamine
Deklaratsiooni esitamiseks vajutage nupule „Esita deklaratsioon“. Pärast deklaratsiooni esitamist toimub andmete kontroll, mis võib aega võtta kõige rohkem paar minutit. Seejärel jälgige deklaratsiooni staatust deklaratsioonide loetelu lehel. Deklaratsioon on edukalt esitatud, kui selle staatus on „Esitatud". Kui deklaratsioonis esinevad vead, siis on deklaratsiooni staatus „Esitamata". Vigade kohta saate infot deklaratsioonide loetelu lehel veerus „Vead". Parandage vead ja esitage deklaratsioon uuesti.

Deklaratsiooni andmete muutmine
Kui vormil jäid mõne arve andmed deklareerimata või kui mõni rida on täidetud puudulikult või valesti, siis andmete muutmiseks on järgmised võimalused.

  1. Faili uuesti laadimine. Sellisel juhul tuleb arvestada, et varem failiga laaditud või käsitsi sisestatud osa(de) andmed kirjutatakse üle. Näiteks kui isik soovib parandada ainult A-osa andmed, siis fail peab sisaldama ainult selle osa andmeid.
  2. Käsitsi ekraanivormil.

Tehingupartneri nime ja registri- või isikukoodi märkimine vormil KMD INF Tehingupartneri nime ja/või koodi täitmiseks/esitamiseks on 3 võimalust.

  1. Täita ainult tehingupartneri nimi. Sellisel juhul kontrollib süsteem, kas nimi on õigesti kirjutatud. Tehingupartneri nimi peab vastama äriregistrisse või maksukohustuslaste registrisse kantud nimekujule.
  2. Täita ainult tehingupartneri kood. Sellisel juhul lisab süsteem tehingupartneri nime automaatselt.
  3. Täita nii tehingupartneri nimi kui kood. Sellisel juhul kontrollib süsteem, kas nimi on õigesti kirjutatud. Tehingupartneri nimi peab vastama äriregistrisse või maksukohustuslaste registrisse kantud nimekujule.

Vigade vältimiseks on lihtsam ja mugavam märkida ainult tehingupartnerite koodid.

Tehingupartnerite nimesid ja registrikoode saab kontrollida:

  • Eesti ettevõtete puhul äriregistrist
  • mitteresidentide puhul mitteresidentide registrist.

Kui vormile KMD INF märgitakse tehingupartneriks füüsilisest isikust ettevõtja (FIE) või füüsilise isiku kood (füüsilisele isikule väljastatud arveid ei ole kohustust deklareerida), siis tulenevalt isikuandmete kaitsmise vajadusest ei kuva süsteem kõrvale nende isikute nimesid. Nimede asemel kuvab süsteem viis tärni („*****").

Viimati uuendatud 02.12.2021

Viimati uuendatud 06.10.2022

Kas sellest lehest oli abi?