Käibedeklaratsiooni ja aruannete esitamine

Käibemaksuga maksustamise periood on kalendrikuu. Nii käibedeklaratsiooni kui ühendusesisese käibe aruande esitamise tähtaeg on maksustamisperioodile järgneva kuu 20. kuupäev. Käibedeklaratsiooni ja ühendusesisese käibe aruannet saab esitada e-teenuste keskkonnas e-MTA, sisestades andmeid käsitsi või laadides XML- või CSV-formaadis failist. Käibedeklaratsiooni on kõige mugavam saata Maksu- ja Tolliametile X-tee kaudu ettevõtte raamatupidamistarkvarast.

Käibedeklaratsiooni esitamine e-teenuste keskkonnas e-MTA.

deklaratsiooni esitama

Ühendusesisese käibe aruande esitamine 
e-teenuste keskkonnas e-MTA.

Aruannet esitama

Käsiraamat

Käsiraamatu sisu avaneb allolevast teemade menüüst, alateemade kuvamiseks vajutage menüüribal noolele.

Maksustamisperiood

Maksustamisperiood on kalendrikuu ning vorm KMD koos lisaga esitatakse maksuhaldurile maksustamisperioodile järgneva kuu 20. kuupäevaks, kas paberkandjal või elektrooniliselt (KMS § 27 lg 1).

Isikul, kes on olnud käibemaksukohustuslane vähemalt 12 kuud või kes kajastab käibedeklaratsiooni lisal enam kui viis arvet, on kohustus esitada vorm KMD elektrooniliselt. Motiveeritud taotluse alusel võib maksuhaldur lubada käibedeklaratsioonide esitamist paberkandjal (KMS § 27 lg 11). Paberkandjal vormide KMD esitamine on põhjendatud näiteks juhul, kui maksukohustuslasel puuduvad tehnilised võimalused elektrooniliseks esitamiseks.

Maksukohustuslase ja piiratud maksukohustuslase esimeseks maksustamisperioodiks on ajavahemik maksukohustuslasena või piiratud maksukohustuslasena registreerimise päevast kuni sama kuu lõpuni. Kui esimese maksustamisperioodi kalendripäevade arv on väiksem kui 15, võib maksukohustuslane või piiratud maksukohustuslane esimese perioodi käibe deklareerida koos järgmise maksustamisperioodi käibega, esitades kahe maksustamisperioodi kohta ühe deklaratsiooni (KMS § 27 lg 1).

Maksukohustuslasel on võimalus taotleda ka pikemat maksustamisperioodi kui kalendrikuu (näiteks kvartal). Selleks tuleb esitada maksuhaldurile motiveeritud taotlus. Pikema maksustamisperioodi kehtestamise põhjuseks võib olla näiteks väike käive, hooajaline majandustegevus vms. Maksuhalduri juht võib (kuid ei ole kohustatud) kehtestada oma otsusega pikema maksustamisperioodi kui kalendrikuu. Sellisel juhul algab maksustamisperiood kalendrikuu või esimese maksustamisperioodi esimesel päeval ja lõpeb mõne sellele järgneva kalendrikuu viimasel päeval (KMS § 27 lg 4).

Maksukohustuslase pankroti väljakuulutamise korral esitatakse maksustamisperioodi kohta kaks käibedeklaratsiooni: pankroti väljakuulutamisele eelneva ja järgneva aja kohta (KMS § 27 lg 6).

Kui maksukohustuslane või piiratud maksukohustuslane muudab eelmiste maksustamisperioodide kohta esitatud vormi KMD andmeid, on ta kohustatud vastava maksustamisperioodi kohta esitama uue, muudetud andmetega vormi KMD (KMS § 27 lg 5).
Nimetatud säte kehtib deklareerimisel tehtud vigade suhtes – näiteks on jäetud käive deklareerimata, käivet on deklareeritud vale maksumääraga, maksustatav käive on deklareeritud ekslikuna maksuvaba käibena jms. Seega, kui maksukohustuslane on ekslikult teinud käibedeklaratsiooni täitmisel vea ning peab seetõttu muutma varasema kuu kohta esitatud käibedeklaratsiooni andmeid, tuleb tal eelnimetatud sätte kohaselt teha parandused varem esitatud deklaratsioonis ning esitada varasema perioodi kohta uus, parandatud andmetega käibedeklaratsioon.

Kui maksukohustuslane tühistab kauba või teenuse kohta esitatud arve või esitab kreeditarve pärast kauba või teenuse käibe tekkimise maksustamisperioodi kohta käibedeklaratsiooni esitamist, tuleb nii müüjal kui ka ostjal sellest tulenevad muudatused kajastada arve tühistamise või kreeditarve esitamise maksustamisperioodi kohta esitatavas käibedeklaratsioonis. Kreeditarvet võib esitada vaid selles viidatud konkreetse arve kohta (KMS § 29 lg 7).
Nimetatud seaduse säte rakendub seega juhul, kui tehingu asjaolud muutuvad – tehing näiteks tühistatakse või muudetakse tehingu hinda ning sellest tulenevalt esitatakse kreeditarve. Antud juhul korrigeeritakse käivet ja tasumisele kuuluvat käibemaksusummat kreeditarve esitamise maksustamisperioodi kohta esitataval deklaratsioonil, mitte varasemal.

Viimati uuendatud 23.04.2021

Viimati uuendatud 06.10.2022

Kas sellest lehest oli abi?