Käibedeklaratsiooni ja aruannete esitamine

Käibemaksuga maksustamise periood on kalendrikuu. Nii käibedeklaratsiooni kui ühendusesisese käibe aruande esitamise tähtaeg on maksustamisperioodile järgneva kuu 20. kuupäev. Käibedeklaratsiooni ja ühendusesisese käibe aruannet saab esitada e-teenuste keskkonnas e-MTA, sisestades andmeid käsitsi või laadides XML- või CSV-formaadis failist. Käibedeklaratsiooni on kõige mugavam saata Maksu- ja Tolliametile X-tee kaudu ettevõtte raamatupidamistarkvarast.

Käibedeklaratsiooni esitamine e-teenuste keskkonnas e-MTA.

deklaratsiooni esitama

Ühendusesisese käibe aruande esitamine 
e-teenuste keskkonnas e-MTA.

Aruannet esitama

Käsiraamat

Käsiraamatu sisu avaneb allolevast teemade menüüst, alateemade kuvamiseks vajutage menüüribal noolele.

Käibedeklaratsiooni esitajad

Käibedeklaratsiooni (vorm KMD) ja selle lisa (vorm KMD INF) peavad esitama:

  • käibemaksukohustuslasena registreeritud isikud;
  • käibemaksukohustuslasena registreerimata isikud juhul, kui nad on esitanud tehingu kohta arve või muu müügidokumendi, millele on märkinud käibemaksusumma;
  • käibemaksugrupid
    Käibemaksugrupi esindusisik esitab käibedeklaratsiooni käibemaksugrupi kohta ning selle lisa eraldi iga käibemaksugruppi kuuluva isiku kohta (KMS § 26 lg 11). Käibemaksugrupp koosneb mitmest äriühingust, kes omavad ühist käibemaksukohustuslase numbrit ning esitavad ühise käibedeklaratsiooni. Eraldi lisade esitamine on vajalik, kuna käibemaksugruppi kuuluvad isikud esitavad arveid oma nimel ja oma registrikoodi alusel ning käibedeklaratsiooni lisadel kajastatud andmeid võrreldakse tehingupartnerite lõikes ehk siis isikute registrikoodide kaudu.
  • piiratud maksukohustuslased peavad esitama käibedeklaratsiooni, kuid käibedeklaratsiooni lisa esitama ei pea;
  • kassapõhist käibemaksuarvestust rakendavad käibemaksukohustuslased peavad alates 01.11.2014 esitama käibedeklaratsiooni koos lisaga. Vormi KMD INF 1 enam esitama ei pea.

Käibedeklaratsioon ja selle lisa esitatakse Maksu- ja Tolliametile maksustamisperioodile järgneva kuu 20. kuupäevaks.

Registreeritud maksukohustuslane on kohustatud vormi KMD esitama ka juhul, kui tal sellel maksustamisperioodil deklareerimisele kuuluvaid tehinguid ja toiminguid teinud ei ole.

Piiratud maksukohustuslane peab esitama vormi KMD üksnes siis, kui ta on teinud vastaval maksustamisperioodil KMS § 3 lõikes 5 nimetatud toiminguid – seega ei pea piiratud maksukohustuslane esitama nn nulldeklaratsioone.

Viimati uuendatud 23.04.2021

Viimati uuendatud 06.10.2022

Kas sellest lehest oli abi?