Käibedeklaratsiooni ja aruannete esitamine

Käibemaksuga maksustamise periood on kalendrikuu. Nii käibedeklaratsiooni kui ühendusesisese käibe aruande esitamise tähtaeg on maksustamisperioodile järgneva kuu 20. kuupäev. Käibedeklaratsiooni ja ühendusesisese käibe aruannet saab esitada e-teenuste keskkonnas e-MTA, sisestades andmeid käsitsi või laadides XML- või CSV-formaadis failist. Käibedeklaratsiooni on kõige mugavam saata Maksu- ja Tolliametile X-tee kaudu ettevõtte raamatupidamistarkvarast.

Käibedeklaratsiooni esitamine e-teenuste keskkonnas e-MTA.

deklaratsiooni esitama

Ühendusesisese käibe aruande esitamine 
e-teenuste keskkonnas e-MTA.

Aruannet esitama

Käsiraamat

Käsiraamatu sisu avaneb allolevast teemade menüüst, alateemade kuvamiseks vajutage menüüribal noolele.

Käibedeklaratsiooni täitmine

Vormil KMD deklareeritakse maksustatavaid tehinguid ja toiminguid erinevate maksumäärade kaupa, sealhulgas kauba ühendusesisene soetamine, kauba või teenuse omatarve, teenuste saamine (pöördmaksustamine) jne. Samuti märgitakse deklaratsioonil ettevõtluse ja maksustatava käibe tarbeks soetatud kaupadelt ja saadud teenustelt tasumisele kuuluv sisendkäibemaks. Vormil KMD deklareerimisele kuuluvad summad kajastatakse vormil KMD eurodes sendi täpsusega.

Seoses ühendusesisese käibe aruandluse laienemisega teenustele on uuenenud ka käibedeklaratsiooni (vormi KMD) täitmise nõudeid:

  • lahter 3.1 (vorm KMD) – deklareeritakse kaupade ühendusesisene käive ja teise liikmesriigi maksukohustuslasele või piiratud maksukohustuslasele osutatud KMS § 10 lõike 4 punktis 9 nimetatud teenuste, välja arvatud saaja liikmesriigis 0% määraga maksustatavate teenuste, käive kokku. Seega lisaks kauba ühendusesisesele käibele kajastatakse vormi KMD lahtris 3.1 üksnes nn põhireegli alusel maksustatavad teenused.
  • lahter 3.1.1 (vorm KMD) – deklareeritakse kaupade ühendusesisene käive

Ülejäänud teenused, mis KMS-ist tulenevalt kuuluvad maksustamisele 0% määraga, deklareeritakse üksnes vormi KMD lahtris 3, kus deklareeritakse kogu 0% määraga maksustatav käive kokku. Seega kõik nn asukohaga seotud teenused ning erisätete alusel 0% määraga maksustatavad teenused, nt kinnisasjaga seotud teenused, kauba eksportimise või importimisega seotud teenused, rahvusvahelistes vetes sõitvale laevale osutatavad teenused jms teenused kuuluvad deklareerimisele üksnes vormi KMD real 3.

Deklaratsioon sisaldab ka mitut nn informatiivset lahtrit (nt lahtrid 6, 6.1, 7, 7.1, 9).

Näiteks lahtris 6 tuleb näidata üldinformatsioonina kogu kauba ühendusesisene soetamine, sh ka maksuvaba soetamine (kuigi maksuvaba soetamist iseenesest maksuvaba käibe lahtris 8 ei näidata) ning teise liikmesriigi maksukohustuslaselt saadud teenused, mida maksustatakse 20%, 9% või 5% määraga.

Lahtris 6.1 tuleb näidata lahtri 6 summas sisalduv kauba ühendusesisene soetus, sh maksuvaba soetus.

Lahtris 7 tuleb näidata muu kauba soetamine ja teenuse saamine, mida maksustatakse käibemaksuga Eestis, näiteks paigaldatava ja kokkupandava kauba soetamine Eestis, kolmnurktehingu tingimustel kauba soetamine Eestis, erikorra alusel maksustatava kinnisasja, metallijäätmete, väärismetalli ja metalltoodete soetamine, millelt tuleb käibemaksu maksta. Samuti tuleb siin näidata ettevõtlusega tegelevalt välisriigi isikult, kes ei ole Eestis registreeritud maksukohustuslasena, soetatud kauba või saadud teenuste, millelt tuleb käibemaksu maksta Eestis, maksustatav väärtus (v.a lahtris 6 sisalduv).

Lahtris 7.1 tuleb näidata lahtri 7 summas sisalduv erikorra alusel maksustatava kinnisasja, metallijäätmete, väärismetalli ja metalltoodete soetus vastavalt KMS §-s 41¹ sätestatule.

Erikorra alusel maksustatava kinnisasja, metallijäätmete, väärismetalli ja metalltoodete käive (KMS § 41¹) ning teises liikmesriigis paigaldatava või kokkupandava kauba maksustatav väärtust näidatakse lahtris 9.

Enammakstud käibemaksu (sealhulgas ka eelnevate perioodide enammakstud käibemaksu) tagastamiseks tuleb esitada taotlus ettemaksukontol oleva raha tagastamiseks või kandmiseks teise isiku ettemaksukontole.

Viimati uuendatud 25.08.2022

Viimati uuendatud 06.10.2022

Kas sellest lehest oli abi?