Käibedeklaratsiooni ja aruannete esitamine

Käibemaksuga maksustamise periood on kalendrikuu. Nii käibedeklaratsiooni kui ühendusesisese käibe aruande esitamise tähtaeg on maksustamisperioodile järgneva kuu 20. kuupäev. Käibedeklaratsiooni ja ühendusesisese käibe aruannet saab esitada e-teenuste keskkonnas e-MTA, sisestades andmeid käsitsi või laadides XML- või CSV-formaadis failist. Käibedeklaratsiooni on kõige mugavam saata Maksu- ja Tolliametile X-tee kaudu ettevõtte raamatupidamistarkvarast.

Käibedeklaratsiooni esitamine e-teenuste keskkonnas e-MTA.

deklaratsiooni esitama

Ühendusesisese käibe aruande esitamine 
e-teenuste keskkonnas e-MTA.

Aruannet esitama

Käsiraamat

Käsiraamatu sisu avaneb allolevast teemade menüüst, alateemade kuvamiseks vajutage menüüribal noolele.

Nõudmiseni varu deklareerimine e-MTAs

Nõudmiseni varu mõiste on toodud käibemaksuseaduse (KMS) § 2 lõikes 31. Nõudmiseni varu on kaup, mis toimetatakse teise liikmesriiki nii-öelda müügi ootele ja seejuures on täidetud kõik järgmised tingimused:

 1. kaup toimetatakse maksukohustuslase poolt teise liikmesriiki, et võõrandada kaup seal 12 kuu jooksul saabumisest arvates selles teises liikmesriigis maksukohustuslasena registreeritud isikule vastavalt maksukohustuslaste vahel sõlmitud kokkuleppele;
 2. isik, kellele kaup võõrandamiseks toimetatakse, on registreeritud maksukohustuslasena liikmesriigis, kuhu kaup toimetatakse, ning see isik ja temale selles liikmesriigis väljastatud maksukohustuslasena registreerimise number on kaupa toimetavale maksukohustuslasele teada;
 3. maksukohustuslasel, kes kauba teise liikmesriiki toimetab, ei ole asukohta või püsivat tegevuskohta teises liikmesriigis, kuhu kaup toimetatakse;
 4. maksukohustuslane peab teise liikmesriiki toimetatud kauba kohta arvestust vastavalt KMS § 36 lõike 5 alusel kehtestatud korrale;
 5. maksukohustuslane esitab teise liikmesriiki toimetatud kauba soetaja andmed ühendusesisese käibe aruandes VD.

Nõudmiseni varu deklareeritakse VD-l/VDP-l eraldi plokis (ühendusesisese käibe plokist eraldi).

Nõudmiseni varu toimetamisel teise liikmesriiki deklareeritakse VD-l (kui nõudmiseni varu teise liikmesriiki toimetamine jääb VD-l õiges perioodis deklareerimata, siis VDP-l) riigi tunnus ja soetaja käibemaksukohustuslasena registreerimise number (st maksustatavat väärtust ei deklareerita).

Kui nõudmiseni varuna teise liikmesriiki toimetatud kaup tuuakse sealt 12 kuu jooksul Eestisse tagasi ilma võõrandamata, tuleb täita VDP. VDP-l deklareerimisel tuleb:

 1. leida „Otsi“ nupu abil „Kauba teise liikmesriiki toimetamise toiming“;
 2. vajutada nupule „Lisa uus rida“ ja valida uus toimingu tunnus „Kauba tagasi toimetamine Eestisse“;
 3. valida „Toimingu periood" – millal toiming toimus;
 4. valida „Kas toiming täies mahus“ „Jah/Ei" vastusena (kas kaup toimetati Eestisse tagasi täies mahus või ainult osa sellest).

Kui toimub nõudmiseni varuna teise liikmesriigi toimetatud kauba esialgse soetaja asendamine uue soetajaga samas liikmesriigis 12 kuu jooksul (st nõudmiseni varu tingimused on endiselt täidetud), tuleb samuti täita VDP. VDP-l deklareerimisel tuleb:

 1. leida „Otsi“ nupu abil „Kauba teise liikmesriiki toimetamise toiming“;
 2. vajutada nupule „Lisa uus rida“ ja valida uus toimingu tunnus „Kauba soetaja asendamine teise maksukohustuslasega“;
 3. valida „Toimingu periood“ (millal toiming toimus);
 4. valida „Kas toiming täies mahus“ „Jah/Ei" vastusena (kas uuele soetajale kavatsetakse võõrandada kogu nõudmiseni varuna teise liikmesriiki toimetatud kaup või ainult osa sellest);
 5. valida „Eelmise soetaja käbemaksukohustuslasena registreerimise number“.

Kauba ühendusesisene soetamine ning teise liikmesriigi maksukohustuslaselt saadud teenused deklareeritakse ainult KMD-l, vormil VD neid ei deklareerita.


Lisainfo


 

Viimati uuendatud 24.11.2021

Viimati uuendatud 06.10.2022

Kas sellest lehest oli abi?