Käibemaksu arvutamine ja tagastamine

Siin saate lugeda käibemaksu arvutamisest, osaliselt mahaarvatud käibemaksu ümberarvutamisest ja käibemaksu tagastamisest nii Eesti maksukohustuslasele kui ka välisriigi ettevõtjale. Eesti käibemaksukohustuslasel on õigus taotleda käibemaksu tagastamist teistes liikmesriikides soetatud kaupadelt ja saadud teenustelt, mida ta kasutab Eestis toimuva maksustatava käibe tarbeks. Teatud juhtudel on võimalik taotleda käibemaksu tagastamist ka ühendusevälistest riikidest.

Käsiraamat

Käsiraamatu sisu avaneb allolevast teemade menüüst, alateemade kuvamiseks vajutage menüüribal noolele.

Kiirelt kätte

Sisendkäibemaksu mahaarvamise õigus

Maksukohustuslasel on õigus oma maksustatavatelt tehingutelt või toimingutelt arvestatud käibemaksust maha arvata maksustatava käibe tarbeks, samuti KMS § 4 lõikes 2 sätestatud ettevõtlusega seotud mittekäibena käsitatavate tehingute või toimingute ning välisriigis toimuva ettevõtluse, v.a maksuvaba käibena käsitatavate tehingute, tarbeks kasutatava kauba või teenuse sama maksustamisperioodi sisendkäibemaks (KMS § 29 lg 1).

Maksuvaba käibe tarbeks ostetud kaupadelt ja teenustelt sisendkäibemaksu üldreegli kohaselt maha arvata ei saa. Erandiks on kindlustusteenus ja finantsteenused, mille osutamisel ühendusevälise riigi isikule saab sisendkäibemaksu maha arvata (KMS § 29 lg 1).

Teatud tingimustel saab maha arvata ka enne maksukohustuslasena registreerimist soetatud kaupadelt tasutud sisendkäibemaksu. Sisendkäibemaksu mahaarvamine on lubatud, kui kaubad soetati võõrandamiseks (laos olevad kaubad) või võõrandatavate kaupade tootmiseks (tootmismaterjal). Antud juhul arvatakse sisendkäibemaks maha sel perioodil, mil vastavad kaubad maksustatava käibena võõrandati. Seega ei saa maha arvata enne maksukohustuslasena registreerimist kaupade soetamisel tasutud sisendkäibemaksu, kui kaubad võõrandati enne maksukohustuslasena registreerimist. (KMS § 29 lg 5)

Enne maksukohustuslasena registreerimist saadud teenuste sisendkäibemaksu saab alates 01.03.2014 jõustunud seaduse muudatuse alusel maha arvata nende teenuste maksustatava käibena edasiosutamise kuul (KMS § 29 lg 51).

Hilisem sisendkäibemaksu mahaarvamise õigus on ka põhivara puhul. Enne maksukohustuslasena registreerimist soetatud põhivara puhul on õigus maksukohustuslasena selle põhivara edasisel kasutamisel arvata sisendkäibemaks maha arvestades põhivara tegelikku maksustatava käibe tarbeks kasutamise osatähtsust sisendkäibemaksu korrigeerimise perioodi jooksul. Põhivara osas, mille sisendkäibemaks on maha arvatud, tuleb järgida KMS § 32 lõikes 4 sätestatud sisendkäibemaksu korrigeerimise põhimõtteid, st juhul, kui põhivara kasutatakse osaliselt maksuvaba käibe tarbeks, tuleb mahaarvatud sisendkäibemaksu korrigeerida (KMS § 29 lg 52).

Kui kaupa või teenust kasutatakse tehingute tarbeks, mille osas on sisendkäibemaksu mahaarvamise õigus (§ 29 lg 1), kuid ka ettevõtlusega mitteseotud eesmärkidel, arvatakse maha üksnes maksustatava käibe tarbeks kasutatava kauba või teenuse sisendkäibemaks.

Kui maksukohustuslase raamatupidamises ei ole võimalik nende kahe tegevuse jaoks sisendkäibemaksu eristada, määratakse sisendkäibemaksu mahaarvamise kord maksukohustuslase taotluse alusel maksuhalduri juhi otsusega, lähtudes kauba või teenuse tegelikust kasutusest. (KMS § 29 lg 4) Kui maksukohustuslane on antud juhul sisendkäibemaksu osaliselt või täielikult maha arvanud, sest eratarbeks kasutamine ei olnud nt ette teada, tuleb hilisema eratarbeks kasutamise puhul kauba kasutamine maksustada omatarbena (KMS § 2 lg 6).

Vt ka Sisendkäibemaksu osaline mahaarvamine

Viimati uuendatud 25.07.2022

Viimati uuendatud 25.08.2022

Kas sellest lehest oli abi?