Käibemaksu arvutamine ja tagastamine

Siin saate lugeda käibemaksu arvutamisest, osaliselt mahaarvatud käibemaksu ümberarvutamisest ja käibemaksu tagastamisest nii Eesti maksukohustuslasele kui ka välisriigi ettevõtjale. Eesti käibemaksukohustuslasel on õigus taotleda käibemaksu tagastamist teistes liikmesriikides soetatud kaupadelt ja saadud teenustelt, mida ta kasutab Eestis toimuva maksustatava käibe tarbeks. Teatud juhtudel on võimalik taotleda käibemaksu tagastamist ka ühendusevälistest riikidest.

Käsiraamat

Käsiraamatu sisu avaneb allolevast teemade menüüst, alateemade kuvamiseks vajutage menüüribal noolele.

Kiirelt kätte

Uus transpordivahend teisest liikmesriigist

Käibemaksu tasumine uue transpordivahendi soetamisel teisest liikmesriigist

Kui uue transpordivahendi soetaja on isik, kes ei ole käibemaksukohustuslasena registreeritud, peab ta kümne kalendripäeva jooksul transpordivahendi Eestisse toimetamise päevast arvates, kuid mitte hiljem kui transpordivahendi registreerimise päevaks, esitama Maksu- ja Tolliametile transpordivahendi soetamist tõendavad dokumendid ning tasuma käibemaksu (KMS § 38 lg 4).

Uue transpordivahendi ühendusesisese soetamise kohta andmete esitamiseks kasutab isik tollideklaratsiooni vormi ning esitab lisaks soetamise kohta ostuarve ning maksuhalduri nõudmisel müügilepingu (rahandusministri 30.03.2004 määrus nr 38).

Käibemaksu tasumine võib toimuda kas sularahas või pangaülekande alusel. Pärast käibemaksu laekumist väljastab Maksu- ja Tolliamet isiku taotlusel transpordivahendi registreerimiseks kirjaliku kinnituse.

Uuelt transpordivahendilt, mida ei registreerita (nt võidusõidu mootorratas, kart jms), tuleb Eestis kohalikule tolliasutusele 10 kalendripäeva jooksul transpordivahendi Eestisse toimetamise päevast arvates maksta käibemaksu 20% ostuhinnast (KMS § 38 lg 4).

Viimati uuendatud 03.05.2021

Viimati uuendatud 25.08.2022

Kas sellest lehest oli abi?