Käibemaksu arvutamine ja tagastamine

Siin saate lugeda käibemaksu arvutamisest, osaliselt mahaarvatud käibemaksu ümberarvutamisest ja käibemaksu tagastamisest nii Eesti maksukohustuslasele kui ka välisriigi ettevõtjale. Eesti käibemaksukohustuslasel on õigus taotleda käibemaksu tagastamist teistes liikmesriikides soetatud kaupadelt ja saadud teenustelt, mida ta kasutab Eestis toimuva maksustatava käibe tarbeks. Teatud juhtudel on võimalik taotleda käibemaksu tagastamist ka ühendusevälistest riikidest.

Käsiraamat

Käsiraamatu sisu avaneb allolevast teemade menüüst, alateemade kuvamiseks vajutage menüüribal noolele.

Kiirelt kätte

Ühendusevälise riigi maksukohustuslasele

Käibemaksu tagastamine ühendusevälise riigi maksukohustuslasele

Põhierinevus käibemaksu tagastamisel ühendusevälise riigi maksukohustuslasele ja teise liikmesriigi maksukohustuslasele on see, et ühendusevälise riigi puhul lähtutakse vastastikuse käibemaksu tagastamise printsiibist, s.t käibemaks tagastatakse ühendusevälise riigi maksukohustuslasele juhul, kui vastav riik tagastab käibemaksu ka Eesti maksukohustuslasele. Erandiks on teenuse, ühendusesisese kaugmüügi ja internetipõhise kauplemiskoha kaudu kauba võõrandamise käibemaksuga maksustamise erikorda (OSS-erikorda) rakendav ühendusevälise riigi isik, kellel alates 1. jaanuarist 2022 on sellise käibega seotud sisendkäibemaksu tagasi saamise õigus olenemata sellest, kas tema asukohariigis Eesti isikul on käibemaksu tagasi saamise õigus või mitte, ning samuti olenemata sellest, kas ta on oma asukohariigis käibemaksukohustuslane.

Ühendusevälise riigi maksukohustuslasele tagastatakse tema ettevõtluses kasutatava kauba, välja arvatud kinnisasja, importimisel või soetamisel või teenuse saamisel Eestis tasutud käibemaks, kui:

  1. ta on kohustatud oma asukohariigis maksma käibemaksu ettevõtjana;
  2. tagastatava käibemaksu summa kalendriaastas on vähemalt 320 eurot;
  3. Eesti maksukohustuslasel on õigus samadel tingimustel kauba importimisel või soetamisel või teenuse saamisel tasutud sisendkäibemaks oma arvestatud käibemaksust maha arvestada;
  4. ühendusevälise riigi maksukohustuslase asukohariigis on Eesti residentidel õigus käibemaks tagasi saada.

Näiteks Eesti tagastab vastastikuse printsiibi alusel Norra, Islandi, Iisraeli, Šveitsi ja Suurbritannia maksukohustuslastele.

Ühendusevälise riigi maksukohustuslane esitab kirjaliku taotluse (vorm KMT) vastavalt rahandusministri määrusega kehtestatud korrale hiljemalt jooksva aasta 30. septembriks, et tagastataks eelmisel kalendriaastal Eestis kaupade importimisel/soetamisel või teenuste saamisel tasutud käibemaks. Endiselt peab ühendusevälise riigi maksukohustuslane lisama taotlusele nõuetekohased arved, samuti asukohariigi maksuhalduri väljastatud tõendi selle kohta, et on kohustatud asukohariigis ettevõtjana maksma käibemaksu.

Peale taotluse ja dokumentide kontrollimist tagastatakse käibemaks kuue kuu jooksul taotluse saamisest. Tagastatav käibemaks kantakse taotluses nimetatud pangakontole. Kui taotletakse tagastamist välisriigis asuvas krediidiasutuses olevale pangakontole, arvatakse taotlejale väljamaksmisele kuuluvast summast maha krediidiasutuse poolt ülekande eest võetavad teenustasud.

Maksu- ja Tolliamet tagastab kõik talle esitatud arved ning imporditud kauba eest käibemaksu tasumist tõendavad dokumendid ühendusevälise riigi maksukohustuslasele koos taotlusest tehtud koopiaga.

Lisainfo

Katrin Kullamaa
+372 676 1256
vatrefund@emta.ee

Viimati uuendatud 07.02.2022

Viimati uuendatud 25.08.2022

Kas sellest lehest oli abi?