Käibemaksu arvutamine ja tagastamine

Siin saate lugeda käibemaksu arvutamisest, osaliselt mahaarvatud käibemaksu ümberarvutamisest ja käibemaksu tagastamisest nii Eesti maksukohustuslasele kui ka välisriigi ettevõtjale. Eesti käibemaksukohustuslasel on õigus taotleda käibemaksu tagastamist teistes liikmesriikides soetatud kaupadelt ja saadud teenustelt, mida ta kasutab Eestis toimuva maksustatava käibe tarbeks. Teatud juhtudel on võimalik taotleda käibemaksu tagastamist ka ühendusevälistest riikidest.

Käsiraamat

Käsiraamatu sisu avaneb allolevast teemade menüüst, alateemade kuvamiseks vajutage menüüribal noolele.

Kiirelt kätte

Sisendkäibemaksu mahaarvamise aeg

Sisendkäibemaks arvatakse maha maksustamisperioodil, millal kaup või teenus on KMS § 11 kohaselt soetatud või saadud (KMS § 31 lg 8). Seega tekib sisendkäibemaksu mahaarvamise õigus üldjuhul ajal, mil müüjal tekkis mahaarvatava käibemaksu osas maksukohustus (reeglina kauba lähetamine või teenuse osutamine, samuti ettemaks) ning seda eeldusel, et deklaratsiooni esitamise ajaks on arve kätte saadud. Alates 1. juulist 2022 kehtib kauba soetamisel või teenuse saamisel kassapõhise käibemaksuarvestuse erikorra kasutajalt see põhimõte (sisendkäibemaksu mahaarvamise õigus tekib sellel perioodil ja selles ulatuses, mil müüjal tekib käive ja maksukohustus) sõltumata sellest, kas ostja kasutab tekkepõhist või kassapõhist käibemaksuarvestuse korda (KMS § 31 lg 10). 

Soetatud kauba või saadud teenuse ja selle kohta väljastatud arve saamisel eri maksustamisperioodidel arvatakse sisendkäibemaks maha maksustamisperioodil, mil kauba võõrandajal või teenuse osutajal tekkis käive KMS § 11 kohaselt. Kui arve saadakse kätte pärast deklaratsiooni esitamise kuupäeva, saab sisendkäibemaksu maha arvata maksustamisperioodil, mil arve saadakse (KMS § 31 lg 9).

Kauba impordi korral arvatakse sisendkäibemaks maha maksustamisperioodil, millal toll on kauba vabastanud. Kui kauba importinud maksukohustuslane tasub käibemaksu tolliagentuuri kaudu, on tal samuti õigus sisendkäibemaks maha arvata pärast seda, kui toll on kauba vabastanud (KMS § 31 lg 6 ja 8).

Viimati uuendatud 07.04.2022

Viimati uuendatud 25.08.2022

Kas sellest lehest oli abi?