Maksualane teabevahetus

Sellelt lehelt leiate rahvusvahelises maksualases teabevahetuses vajaliku info ning piiriüleste skeemide, finantskontode kui suurkontsernide aruandluses vajalikud deklaratsioonide vormid.

Käsiraamat

Käsiraamatu sisu avaneb allolevast teemade menüüst, alateemade kuvamiseks vajutage menüüribal noolele.

Riikidepõhise aruande esitamine

Lähtudes EL Nõukogu direktiivist 2016/881/EL ja OECD maksuasjades vastastikuse haldusabi konventsioonist ning Country-by-Country Reporting mitmepoolsest kokkuleppest, on hargmaiste ettevõtete kontsernidel kohustus edastada teavet kontserni tulu, maksude ja äritegevuse kohta. Aruanne täidetakse eraldi iga maksujurisdiktsiooni osas, kus kontsern tegutseb.

Riikidepõhine aruanne esitatakse selle kontserni kohta, kelle kogu konsolideeritud müügitulu riikidepõhises aruandes hõlmatavale majandusaastale eelneval majandusaastal oli suurem kui 750 miljonit eurot.

Lisainfo

Rahandusministri määrus 19.05.2015 nr 16 „Maksualase teabevahetuse seadusest tuleneva deklaratsiooni vorm ning selle esitamise ja täitmise korra kehtestamine"

Rahandusministeeriumi veebileht „Maksualane teabevahetus"

Viimati uuendatud 19.05.2022

Viimati uuendatud 19.05.2022

Kas sellest lehest oli abi?