Maksualane teabevahetus

Sellelt lehelt leiate rahvusvahelises maksualases teabevahetuses vajaliku info ning piiriüleste skeemide, finantskontode kui suurkontsernide aruandluses vajalikud deklaratsioonide vormid.

Käsiraamat

Käsiraamatu sisu avaneb allolevast teemade menüüst, alateemade kuvamiseks vajutage menüüribal noolele.

Riikidepõhise aruande esitajast teatamine

Suurkontserni (konsolideeritud tulu ületab 750 miljonit eurot) Eesti maksuresidendist liige peab vabas vormis esitama teate (notification) riikidepõhise aruande (CbC report) esitaja (konsterni liikme) isiku (nimetus, registrikood ja aadress) ja tema residentsuse riigi kohta kas:

  • digiallkirjastatult e-posti aadressil emta@emta.ee või
  • e-teenuste keskkonnas e-MTA rubriigi „Suhtlus" menüüpunkti „Kirjavahetus" kaudu.

Teade tuleb esitada hiljemalt 30. juuniks (või 6 kuud majandusaasta lõpust).

Riikidepõhise aruande (CbC report) esitamise kohustus on kehtestatud maksualase teabevahetuse seadusega, kuid selle aluseks on ELi direktiiv ja OECD mudel.

Emaettevõtja välisriigi maksuhaldurile esitatud kontserni riikidepõhise aruande põhjal edastab välisriigi maksuhaldur Eesti liiget puudutava sisulise info Eesti maksuametile rahvusvahelise teabevahetuse kaudu.

Viimati uuendatud 24.05.2022

Viimati uuendatud 19.05.2022

Kas sellest lehest oli abi?