Maksualane teabevahetus

Sellelt lehelt leiate rahvusvahelises maksualases teabevahetuses vajaliku info ning piiriüleste skeemide, finantskontode kui suurkontsernide aruandluses vajalikud deklaratsioonide vormid.

Käsiraamat

Käsiraamatu sisu avaneb allolevast teemade menüüst, alateemade kuvamiseks vajutage menüüribal noolele.

Finantskontode alane teabevahetus

Lähtudes EL Nõukogu direktiivist 2014/107/EL ja OECD maksuasjades vastastikuse haldusabi konventsioonist ning Common Reporting Standard mitmepoolsest kokkuleppest, on Eesti finantsasutustel kohustus edastada teavet mitteresidentide kontode kohta ja esitada sellekohased deklaratsioonid:

  • deklaratsioon „Maksuasjades vastastikuse haldusabi konventsiooni artikli 6 alusel vahetatava finantskontode maksualase teabe kogumine” (vorm CRS) ja
  • deklaratsioon „Euroopa Liidu liikmesriikidega vahetatava finantskontode maksualase teabe kogumine” (vorm DAC2).

Lisainfo

Viimati uuendatud 17.06.2022

Viimati uuendatud 19.05.2022

Kas sellest lehest oli abi?