Maksualane teabevahetus

Sellelt lehelt leiate rahvusvahelises maksualases teabevahetuses vajaliku info ning piiriüleste skeemide, finantskontode kui suurkontsernide aruandluses vajalikud deklaratsioonide vormid.

Finantskontode alane teabevahetus

Lähtudes EL Nõukogu direktiivist 2014/107/EL ja OECD maksuasjades vastastikuse haldusabi konventsioonist ning Common Reporting Standard mitmepoolsest kokkuleppest, on Eesti finantsasutustel kohustus edastada teavet mitteresidentide kontode kohta ja esitada sellekohased deklaratsioonid:

  • deklaratsioon „Maksuasjades vastastikuse haldusabi konventsiooni artikli 6 alusel vahetatava finantskontode maksualase teabe kogumine” (vorm CRS) ja
  • deklaratsioon „Euroopa Liidu liikmesriikidega vahetatava finantskontode maksualase teabe kogumine” (vorm DAC2).

Lisainfo

Viimati uuendatud 08.12.2021

Viimati uuendatud 24.09.2021

Kas sellest lehest oli abi?