Füüsilisest isikust ettevõtjale (FIE)

Kui tegutsete või kavatsete hakata tegutsema füüsilisest isikust ettevõtja ehk FIEna, siis leiate sellelt lehelt kogu info ettevõtluse, füüsilisest isikust ettevõtjana registreerimise ning maksukohustuste kohta. Abiks on maksukalender ja nõuanded arvestuse pidamiseks, deklaratsioonide esitamiseks ning maksude tasumiseks.

Käsiraamat - füüsilisest isikust ettevõtja ABC

Käsiraamatu sisu avaneb allolevast teemade menüüst, alateemade kuvamiseks vajutage menüüribal noolele.

Sotsiaalmaks

Põhimõtted
  • FIE maksab sotsiaalmaksu oma ettevõtlusest saadud tulult, millest on tehtud tulumaksuseaduses lubatud ettevõtlusega seotud mahaarvamised, arvestades sotsiaalmaksuseaduses kehtestatud alam- ja ülempiiri;
  • FIE sotsiaalmaksuga maksustamise periood on kalendriaasta, sest maksustatav tulu selgitatakse välja tuludeklaratsiooni alusel üks kord aastas;
  • sotsiaalmaksu määr on 33%;
  • sotsiaalmaks arvatakse ettevõtlustulust maha tekkepõhiselt, jagades ettevõtluse tulu pärast kulude mahaarvamist 1,33-ga;
  • aasta kestel on FIE kohustatud maksma sotsiaalmaksu avansilisi makseid;
  • FIE ei saa sotsiaalmaksu ega sotsiaalmaksu avansilisi makseid näidata oma ettevõtluse kuludes.
Sotsiaalmaksu deklareerimine, arvestamine ja tasumine

Sotsiaalmaks arvutatakse maksustamisperioodil ettevõtlusest saadud tulu alusel. Ettevõtlustulu deklareeritakse üks kord aastas tuludeklaratsioonil (vorm E), mis tuleb Maksu- ja Tolliametile esitada koos füüsilise isiku tuludeklaratsiooniga (vorm A) hiljemalt maksustamisperioodile järgneva aasta 30. aprilliks.

Aasta lõpliku sotsiaalmaksukohustuse arvutab Maksu- ja Tolliamet vormil E näidatud andmete alusel. Tuludeklaratsiooni vormile E on lisatud tabel 4, kuhu FIE märgib oma aasta jooksul haiguslehel oldud perioodid vastavalt haiguslehele. Haiguslehel oldud perioodid võetakse aasta lõpliku sotsiaalmaksu kohustuse arvutamisel arvesse. Maksu- ja Tolliamet saadab FIE-le maksuteate juurdemaksmisele kuuluva sotsiaalmaksu kohta hiljemalt 30 päeva enne maksu tasumise tähtaega (1. oktoobrit). Samuti saab sotsiaalmaksu aastaarvestust ning juurdemaksmisele kuuluvat summat vaadata elektroonselt esitatud tuludeklaratsiooni infolehelt. Kui sotsiaalmaksu juurde maksma ei pea, siis Maksu- ja Tolliamet maksuteadet ei väljasta. Maksuteatel näidatud sotsiaalmaksusumma peab FIE tasuma Maksu- ja Tolliameti pangakontole hiljemalt 1. oktoobriks. Kui aasta jooksul on makstud sotsiaalmaksu avansiliste maksetena rohkem, kui aasta sotsiaalmaksu tegelik kohustus on, saab FIE enammakstud sotsiaalmaksu tagasi.


Lisainfo

Viimati uuendatud 30.04.2022

Viimati uuendatud 24.03.2022

Kas sellest lehest oli abi?