Füüsilisest isikust ettevõtjale (FIE)

Kui tegutsete või kavatsete hakata tegutsema füüsilisest isikust ettevõtja ehk FIEna, siis leiate sellelt lehelt kogu info ettevõtluse, füüsilisest isikust ettevõtjana registreerimise ning maksukohustuste kohta. Abiks on maksukalender ja nõuanded arvestuse pidamiseks, deklaratsioonide esitamiseks ning maksude tasumiseks.

Käsiraamat - füüsilisest isikust ettevõtja ABC

Käsiraamatu sisu avaneb allolevast teemade menüüst, alateemade kuvamiseks vajutage menüüribal noolele.

Kassapõhine ja tekkepõhine raamatupidamine

Kassapõhise raamatupidamisarvestuse korral kajastatakse tulud ja kulud aasta algusest kronoloogilises järjekorras, arvestades raha tegelikku laekumist või väljamaksmist. Tulude ja kulude sissekanded päevaraamatusse tehakse siis, kui raha laekub kassasse või pangakontole ja kui raha kassast või pangakontolt välja makstakse.

Näide
Ettevõtja andis ostjale kauba ja esitas arve summas 639,12 eurot 2019. aasta oktoobris. Raha üleantud kauba eest laekus ettevõtjale 2020. aasta jaanuaris summas 639,12 eurot. Summa 639,12 eurot loetakse ettevõtja 2020. aasta tuluks.

Tekkepõhise raamatupidamisarvestuse korral kajastatakse majandustehingud vastavalt nende toimumise ajale, sõltumata sellest, kas raha on laekunud või tasutud.

Näide
Ettevõtja andis ostjale kauba ja esitas arve summas 639,12 eurot 2019. aasta oktoobris. Raha üleantud kauba eest laekus ettevõtja pangakontole 2020. aasta jaanuaris summas 639,12 eurot. Summa 639,12 eurot näidatakse raamatupidamisarvestuses 2019. aasta tuluna. Maksuarvestuses aga kajastatakse 639,12 eurot 2020. aasta tuluna 2020. a tuludeklaratsiooni vormil E.

FIE on nii raamatupidamiskohustuslane kui ka maksukohustuslane. Juhul, kui FIE kasutab tekkepõhist raamatupidamisarvestust, siis tuleb tal pidada täiendavat arvestust maksustamise seisukohast tähendust omavate asjaolude kohta, s.t maksuarvestust. Maksuarvestus on sisuliselt kassapõhine raamatupidamisarvestus. Seega peab FIE, kellel on tekkepõhine raamatupidamisarvestus, pidama maksustamise jaoks veel täiendavalt kassapõhist arvestust.

Viimati uuendatud 28.04.2021

Viimati uuendatud 24.03.2022

Kas sellest lehest oli abi?