Erisätted ja kinnisasja maksustamine

Maksustamise erisätted käibemaksuseaduse mõistes on käibemaksusoodustused diplomaatidele, välisesindustele, rahvusvahelistele organisatsioonidele, ELi institutsioonidele ning välisriigi relvajõududele; reisiteenuste maksustamise erikord; kinnisasja, metallijäätmete, väärismetalli ja metalltoodete maksustamise erikord; kasutatud kaupade käibemaksuarvestuse erikord; kassapõhise käibemaksuarvestuse erikord ja maksuladustamise eriregulatsioonid.

Käsiraamat

Käsiraamatu sisu avaneb allolevast teemade menüüst, alateemade kuvamiseks vajutage menüüribal noolele.

Erisätted

Valdkonda reguleerivad õigusaktid

Käibemaksuseaduse (edaspidi KMS) § 3 lg 6 p-d 3, 5 ja 6, § 101, § 12 lg 13, § 15 lg 3 p-d 5–61, 11 ja 13, § 15 lg 4 p-d 14 ja 141, § 15 lg 51, § 17 lg 1 p 6, § 18 p 5, § 29 lg-d 1 ja 2, §-d 39–442

Vabariigi Valitsuse 16.04.2004. a määrus nr 109 „Välisesinduse, diplomaadi, Euroopa Ühenduse institutsiooni ning NATO liikmesriigi ja muu välisriigi relvajõudude ning rahvusvahelise sõjalise peakorteri ja rahvusvahelise sõjalise õppeasutuse poolt imporditava kauba käibemaksust vabastamise kord ja tingimused ning käibemaksu tagastamise kord ja tingimused”

Vabariigi Valitsuse 11.06.2004. a määrus nr 214 “Välisesindustele, diplomaatidele ja haldustöötajatele vastastikkuse põhimõttel kohaldatavad käibemaksusoodustused”

Rahandusministri 27.12.2005. a määrus nr 88 „Maksulao nõuded, maksulao pidamise loa väljastamise, kehtivuse peatamise ja kehtetuks tunnistamise ning maksuladustamisel oleva kauba hoidmise ja vedamise kord”

Rahandusministri 28.12.2005. a määrus nr 92 „Keskmist marginaali kasutava maksukohustuslase poolt reisiteenuse maksustatava väärtuse korrigeerimise kord”

Rahandusministri 02.05.2016. a määrus nr 20 „Eestis soetatud kaupade eest tasutud käibemaksu tagastamiseks esitatava taotluse vorm”

Rahandusministri 19.06.2017. a määrus nr 36 „Tollivõla tekkimisega seoses tasumisele kuuluvate tollimaksust erinevate maksude tasumise tagamiseks nõutava tagatise suuruse määramise ja arvutamise alused"

Viimati uuendatud 09.06.2021

Viimati uuendatud 25.04.2022

Kas sellest lehest oli abi?