Hasartmängu piirangu registreerimine

Isik, kes soovib end kaitsta hasartmängude mängimisega kaasneda võivate negatiivsete tagajärgede eest, saab endale seada hasartmängude mängimise piirangu.

Piirangut on võimalik seada õnnemängudele (kasiinomängud), totole (spordiennustused) ja klassikalisele loteriile. Kiirloteriile (kraabitavad loteriipiletid) piirangut panna ei saa. Hasartmängude mängimise piirangu seadmine on vabatahtlik ja pärast piirangu seadmist registreeringut muuta ega tühistada ei saa.

Kui isikul on kehtiv mängukeeld, siis Eestis korraldusluba omavad hasartmängukorraldajad teda hasartmänge mängima ei luba.

Hasartmängu mängimise piirangud on tähtajatud, kuid piirangu seadmisel peab isik ise valima tähtaja vahemikus 6–36 kuud, mille möödumisel ta saab taotleda enda nimekirjast kustutamist. Nimekirjast kustutamiseks tuleb valitud tähtaja möödudes esitada eraldi avaldus.

Hasartmängu mängimise piirangutega isikute nimekirja pidaja on Maksu- ja Tolliamet.

Kiirelt kätte

Abi ja nõustamine

Hasartmängusõltuvuse Nõustamiskeskus

Hasartmängimise probleemiga inimesed ja nende lähedased saavad tasuta abi ja nõustamist hasartmängusõltuvuse nõustamiskeskusest.

Kes saab hasartmängude mängimise piirangu seada

Piirangu saab endale seada iga isik, kes tunneb, et soovib oma hasartmängude mängimist piirata. Teise isiku eest piirangu seadmise avaldust esitada ei saa ja seetõttu ei ole võimalik näiteks perekonnaliikmele või sõbrale piirangut seada.

Kuidas ja kus saab piirangut seada

Kõige lihtsam ja kiirem viis piirangut seada on e-teenuste keskkonnas e-MTA.

Piirangu seadmiseks:

  1. sisenege e-MTAsse
  2. valige „Registrid ja päringud" > „Registreerimine" > „Hasartmängu piirangu registreerimine"


Hasartmängude mängimise piirang hakkab kehtima hiljemalt järgmisel päeval pärast avalduse esitamist.

Piirangu seadmiseks Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos tuleb esitada isikut tõendav dokument, millest teenindaja teeb koopia, ning täita avaldus.


Kui isikul on mitu kehtivat isikut tõendavat dokumenti, millele märgitud isikunime kirjapilt on erinev, siis tuleb kõik need kaasa võtta ning iga nime kirjapildi kohta esitada eraldi avaldus.

Hasartmängude mängimise piirang hakkab kehtima hiljemalt kahe tööpäeva jooksul pärast avalduse esitamist.

Piirangu seadmiseks hasartmängukorraldaja juures tuleb esitada isikut tõendav dokument, millest hasartmängukorraldaja teeb koopia, ning täita avaldus.


Kui isikul on mitu kehtivat isikut tõendavat dokumenti, millele märgitud isikunime kirjapilt on erinev, siis tuleb kõik need kaasa võtta ning iga nime kirjapildi kohta esitada eraldi avaldus.

Hasartmängukorraldaja edastab avalduse viivitamata Maksu- ja Tolliametile. Maksu- ja Tolliamet registreerib hasartmängu piirangu kahe tööpäeva jooksul pärast avalduse edastamist hasartmängukorraldaja poolt.

Isik saab kontrollida piirangu registreerimist e-teenuste keskkonnas e-MTA, valides menüüst „Registrid ja päringud" > „Registreerimine" > „Hasartmängu piirangu registreerimine".

Kuidas saab hasartmängude mängimise piirangu kustutada

Piirangu saab kustutada pärast tähtaja möödumist, mille isik ise piirangu seadmisel määras.

  • Piirangu saab kustutada isik ise e-MTAs, valides menüüst „Registrid ja päringud" > „Registreerimine" > „Hasartmängu piirangu registreerimine".
  • Piirangu kustutamise avalduse saab esitada ka Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos.


Kui avaldus on esitatud e-MTAs, siis kustub piirang hiljemalt järgmisel päeval pärast avalduse esitamist. Kui avaldus on esitatud teenindusbüroos, siis kustub piirang hiljemalt teisel tööpäeval pärast avalduse esitamist.

Viimati uuendatud 25.08.2022

Kas sellest lehest oli abi?