Sa oled siin

Maksu- ja Tolliameti infosüsteemide katkestus 3.–8. mail 2019

Maksu- ja Tolliameti (MTA) infosüsteemides toimub alates 3. maist kuni 8. maini 2019 laiaulatuslik katkestus.

Ajutine katkestus kõikides MTA infosüsteemides tähendab, et peatatud on e-maksuameti/e-tolli ja X-tee teenuste töö, samuti ei ole sel ajal võimalik teha päringuid MTA infosüsteemidesse.

Katkestus on planeeritud alates 3. maist ning kõik MTA teenused on kasutatavad taas hiljemalt 8. mail. Palume katkestusega arvestada ning vajadusel planeerida asendustegevusi, mis puudutab MTA infosüsteemide kasutamist.

Katkestus on tingitud e-maksuameti/e-tolli tehnilistest ümberkorraldustest, mille tulemusel muudame e-teenused kaasaegsemaks, töökindlamaks ning automatiseeritumaks. Ühe olulisema etapina uuendame ja loome paremaid lahendusi kasutajate, isikute, pääsuõiguste ja autentimise haldamiseks.

Palume vabandust ebamugavuste pärast.
 

Ülevaade mõjutatud teenustest ning soovitused katkestuse ajaks

Ettevõtted

Käibemaks
Olulisemad mõjutatud teenused
 • Käibedeklaratsiooni (KMD) ja ühendusesisese käibe aruande (VD/VDP) esitamine
 • Käibemaksukohustuslaseks registreerumine ja KMKR numbri kontroll
 • Digiteenuste käibemaksukohustuse täitmine (MOSS)
Soovitused katkestuse ajaks
 • Esitage deklaratsioonid enne või pärast katkestust.

 • Planeerige päringud enne või pärast katkestust, päringuid KMKR registrisse katkestuse ajal teha ei saa.

 • Käibemaksukohustuslaste registreerimise avaldused saab vajadusel esitada paberil. KMKR numbreid hakatakse väljastama pärast katkestust.

Tulu- ja sotsiaalmaks, töötamise registreerimine
Olulisemad mõjutatud teenused
 • Tulu- ja sotsiaalmaksu deklaratsiooni (TSD) esitamine
 • Töötamise registreerimine
Soovitused katkestuse ajaks
 • Esitage deklaratsioonid enne või pärast katkestust.
  Kui tähtpäevaks (10. maiks) deklaratsiooni esitada ei jõua, siis soovitame tähtpäevaks tasuda maksud ning deklaratsioon hiljem järgi esitada.

 • Töötamise registreerimise kanded planeerige enne katkestust ning katkestuse ajal lisandud töötajad registreerige vahetult pärast katkestust.

Toll
Olulisemad mõjutatud teenused
 • Tolli- ja transiidideklaratsioonide esitamine (Complex, NCTS)

 • Väliskaubandusega tegeleva ettevõtja registreerimine ja identifitseerimine (EORI)

 • Impordikontrollisüsteemi (ICS) teadete esitamine

Soovitused katkestuse ajaks
 • Esitage tolli- ja transiidideklaratsioonid katkestuse ajal paberil.
 • Registreerige väliskaubandusega tegelemine enne või peale katkestust.
 • Esitage teated impordikontrollisüsteemi e-postiga või paberil. Tolli asendustoimingute juhis
Maksude tasumine ja võlg
Olulisemad mõjutatud teenused
 • Maksude tasumine

 • E-ajatamine
Soovitused katkestuse ajaks
 • Tasuge maksukohustus otse internetipangast ülekandega.
 • Esitage ajatamistaotlusi katkestuse ajal paberil digiallkirjastatult e-postiga või teenindusbüroos.
Muude maksude ja nõuete haldus, päringud
Olulisemad mõjutatud teenused
 • Keskkonnatasude deklareerimine

 • Tallinna reklaamimaksu deklareerimine

 • Raskeveoki- ja maamaksu tasumine ning andmete esitamine või muutmine

 • Kohtu- ja riigilõivu nõuete haldus

 • Tõendite väljastamine ja kodulehe avalikud päringud

 • Teekasutustasu maksmine

Soovitused katkestuse ajaks
 • Esitage deklaratsioonid enne või pärast katkestust.

 • Katkestuse ajal esitage reklaamimaksu deklaratsioon paberkandjal posti teel või teenindusbüroos.

 • Maamaksu ja raskeveokimaksuga seotud toimingud ajastada enne katkestust.

 • Infopäringud ja tõendite väljastamised ajastada enne või pärast katkestust.

 • Teekasutustasu piletit saab katkestuse ajal osta:

  • kõikide teekasutustasu vahendajate juures;

  • teekasutustasu lehel pangalingi ja krediitkaardiga (v.a. arve-makseteatisega tasumine);

  • piiril tollikassades sularahas (v.a. panga-, sh krediitkaardiga tasumine).

Eraisikud

Toll
Olulisemad mõjutatud teenused
 • Sularaha deklareerimine piiriületusel

 • Postipaki deklareerimine

Soovitused katkestuse ajaks
Töötamine
Olulisemad mõjutatud teenused
 • Ettevõtluskonto teenus LHV Pangas

 • Füüsilise isiku tuludeklaratsiooni esitamine

 • Tulu- ja sotsiaalmaksu deklaratsiooni (TSD) esitamine

 • Ülevaade oma töötamistest (töötamise registreerimine)

Soovitused katkestuse ajaks
 • Ettevõtluskonto laekumised toimivad katkestuse ajal, maksude arvestus katkestuse ajal toimunud tehingute kohta toimub pärast katkestust.

 • Planeerida tuludeklaratsiooni, deklaratsiooni TSD ja töötamise registri andmete üle vaatamine enne või pärast katkestust.

Maksude tasumine ja võlg
Olulisemad mõjutatud teenused
 • Maksude tasumine

 • E-ajatamine

Soovitused katkestuse ajaks
 • Tasuge maksukohustus otse internetipangast ülekandega.

 • Esitage ajatamistaotlus enne või pärast katkestust, katkestuse ajal paberkandjal digiallkirjastatult e-postiga või teenindusbüroos.

Muude maksude ja nõuete haldus, päringud
Olulisemad mõjutatud teenused
 • Raskeveoki- ja maamaksu tasumine ning andmete esitamine või muutmine

 • Kohtu- ja riigilõivu nõuete haldus

 • Huvide deklaratsioon

 • Tõendite väljastamine ja kodulehe avalikud päringud

 • Teekasutustasu maksmine

Soovitused katkestuse ajaks
 • Esitage andmed või deklaratsioonid enne või pärast katkestust.

 • Infopäringud ja tõendite väljastamised ajastada enne või pärast katkestust.

 • Teekasutustasu piletit saab katkestuse ajal osta:

  • kõikide teekasutustasu vahendajate juures;

  • teekasutustasu lehel pangalingi ja krediitkaardiga (v.a. arve-makseteatisega tasumine);

  • piiril tollikassades sularahas (v.a. panga-, sh krediitkaardiga tasumine).

Abiinfo

Katkestustega seotud teavet ja üldteavet saate:

3. aprill 2019