For gambling operators

Eestis on lubatud korraldada vaid hasartmänguseaduse nõuetele vastavaid hasartmänge. Hasartmängude korraldamise õigus on isikul, kellele on antud tegevusluba ja korraldusluba ja kes vastab seadusest tulenevatele üldnõuetele.

List of legal gambling operators

This page lists operators that hold a licence for organising gambling in Estonia.

Read more

Last updated: 01.10.2021

Was this page helpful?